Storgaden 98

L.matr.no. 169. Frøken Kristie Olsens hus

av Finn C. Knudsen

I 1825 opførtes dette hus af frøken Aasilde Gyldenpalm takserer for 400 Spd.
I 1842 solgte hun huset til skomager Halvor Hansen, som eiede det til det i 1905 nedbrændte.

Det nuværende murhus blev derefter opført.

Utdrag (s. 155) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen