Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd | 8. ledd | 9. ledd

8. ledd

Hans Hansen Haukeli

Hans og Karen Margrete var paktarfolk på Melfald den første tid og 5 av borna er fødde her.

I 1860 er han paktar av farens gard Ø. Tveitan til han av farn i 1867 får overdrege garden Haukeli med Grasdalen. Hans var ikkje lenge på Haukelia for i 1883 er han igjen på Tveitan ei stutt tid og flytta so til plassen Brua under Bergan. Dei hadde borna:

 1. Hans Hansen Tveitan f. 1846, gift med han var i Porsgrunn 1877 m. Sina Gurine Gulliksdtr. f. 1853 i Holla, dtr. av Gullik Torstensen.
  Dei budde den første tid på Gulset i Gjerpen, men bygde seg seinare hus på Strømdal.
 2. Kirsten Mathea Hansdtr. Tveitan f. 1850. Ho reiste til Amerika og er døyd der i 1927.
 3. Gunnar Hansen Tveitan f. 1852, d. 1920, g. 1876 m. Anne Marie Gunnarsdtr. Bergan f. 1847, d. 1924, dtr. av Gunnar Nilsen Bergab og Karen Marie Andersdtr. Bruseth.
  Gunnar hadde sitt virke på Stasjons-Bergan og dreiv forutan gardsbruk ogso skysstasjon. Her var ogso telefonsentral og landhandel, og soleis ein sentral stad i bygda. Dei hadde desse born:
  1. Karen Marie Gunnarsdtr. Bergan f. 1878, d. 1912.
  2. Karoline Margrete Gunnarsdtr. (Tilla) f. 1879, d. 1913, g. 1902 m. Sløydlærar Knut Olafsen Oppebøen f. 1878 i Kviteseid, son av Gbr. og Sadelmakar Olaf Amundsen i Kviteseid. Knut Oppebøen vart 2) g. m. Marie Skårdal.
   Margrete og Knut kom til å taka over garden på Haukeli. Knut var elles sløydlærar ved skulen på Skotfoss til han gjekk av for aldersgrensa. Han døydde i 1958. Born av første ekteskap er:
   1. Olav g.m. Kjersti Jonsdtr. Østgarden Kolle i Helgja.
   2. Isak f. 1903.
   3. Gunnar er i Amerika.
   4. Margit g.m. Nils Jøntvet.
   5. Margrete. Ho var seinare husstyrarinne hos Schiøt på Gulset i Gjerpen.
  3. Gunnar Gunnarsen Bergan f. 1881. Han eig garden Stasjons-Bergan og har denne framleis. Ug.
  4. Hans Gunnarsen Bergan f. 1883, d. 1884.
  5. Anna Gunnarsdtr. Bergan f. 1885, ug. Anna var i mange år vore Postmeister i Melum og styrar for telefonsentralen.
  6. Inger Nikoline Gunnarsdtr. Bergan f. 1886, g.m. Olav Midtbø ved Fløtningskontoret i Skien.
 4. Anne Kirstine Hansdtr. Tveitan f. 1855, g. 1882 m. Johan Jonsen Grini i Gjerpen f. 1849. Han dreiv slaktarforretning ved torget i Skien og hadde gard på Grinihøgda.
 5. Ingeborg Martine Hansdtr. Tveitan f. 1858 g.m. Postmeister Simonsen, Grua ved Kongsberg. Sidan reiste han til Amerika og vart farmar.
 6. Karl Hansen Tveitan f. 1860 på Tveitan, d. 1938, g. 1891 m. Karoline Mathea Karlsdtr. f. 1867 i Helgja, d. 1912 på Skotfoss, dtr. av Karl Karlsen Tveitan og Kirsten Mathea Abrahamsdtr. Bergan.
  Karl Hansen går vidare i denne slekt og vert nermare omtala under ledd 9.
 7. Jørgen Hansen Tveitan f. 1863 på Tveitan. Han var gift med Andrea Aarbo i Skien. Han hadde sitt arbeid på Lundetangens Bryggeri. Deira born er: Andreas d. 1957 - Hjørdis, som er medinnehavar i bokhandlerfirmaet Bergan og Strandli i SKien - Eugeni - Karna - Hanna - Tutta.
Utdrag (s. 127-128) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen