Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd | 8. ledd | 9. ledd

4. ledd

Svend Hansen Tveitan

Frå 1723 var Svend Hansen eigar av farsgarden austre Tveitan 3 huder skyld med bygsel over 1 hud tilhøyrande Manasse Melfal. Svend var ogso eigar av Tveitstulen nr. 80, som låg tre fjerdings veg frå neste gard. Seinare overtok han ogso den hud som Mansse Melfald eigde. Plassen Huset overlot han sin bror Torsten Hansen og kona for deres levetid.

Det har frå gamalt vore kvernbruk på Tveitan til husbruk, men i Svends tid var det 2 kvernbruk i same bekken. Det vart gjort ei avtale med eigaren av vestre Tveitan Isak Pedersen Melum om ei ordning med bruk av kvernvatne og flytting av den eine kverna lenger opp i bekken.

Anne og Svend hadde mange born:

 1. Ingeborg Svendsdtr. Tveiten f. 1724, d. 1792, 1) g. 1746 m. Paul Paulsen Gjærum f. 1719 i Sannidal, d. 1777 på Gjærum, son av Paul Jensen Rinde og Asborg Halvorsdtr. Torsdal, begge frå Sannidal. 2) g. 1781 m. Michael Olsen Dolva. Michael vart sjuk like etter gifte og døydde brått 14 dagar etter.
  Om desse folk vart fortalt i Rinde Haukelislekta.
 2. Hans Svendsen Tveiten f. 1725, d. 1814, g. 1757 m. Anne Jørgensdatter Kongstvedt f. 1734, d. 11819, dtr. av Jørgen Jørgensen Kongstvedt og Jøran Halvorsdtr. v. Gisholt.
  Desse er det som fører denne slekt vidare og vil bli omtale under ledd 5.
 3. Maren Svendsdtr. Tveitan f. 1726, g. 1748 m. Halvor Pedersen Siljan f. 1726, son av Peder Andersen og Anne Halvorsdtr. Siljan.
  Maren og Halvor kom kring 1750 til Skjelbreid og alle born er fødde her. I 1777 kjøpte han Værstad i Helgja etter sin bror Nils Pedersen og hadde denne gard til 1789 då den ved skifte gjekk over til hans son Kristen Halvorsen Skjelbreid.
  Deira born er:
  Peder f. 1751, d. same år - Peder f. 1752, d. 1753 - Anne f. 1754 - Kristen Værstad og seinare n. Bjerva f. 1755 - Peder f. 1758 - Kjersti f. 1761 - Anne f. 1763, d. same år - Ingeborg f. 1764 - Halvor f. 1766, d. same år - Halvor f. 1767, d. same år - Halvor f. 1769, d. same år
 4. Gunhild Svendsdtr. Tveitan f. 1728, d. 1766, g. 1765 m. enkem. Jørgen Kjeldsen Sti f. 1719, d. 1769. Jørgen Kjeldsen var tidlegare gift med enka etter Lars Torjussen Sti, Ingeborg Klausdtr. V. Klyve.
  Jørgen og Ingeborg hadde ein son, Lars Jørgensen Merkesdalen g. 1766 m. Ingeborg Michelsdtr. Dolva, dtr. av Michel Olsen og Anne Guttormsdtr. Dolva.
  I 1762 selde han Sti til stedson Klaus Larsen for 390 rdl.
 5. Søren Svendsen Tveitan f. 1730, d. 1731.
 6. Isak Svendsen Tveitan f. 1731, d. 1732.
 7. Anne Svendsdtr. Tveitan f. 1732, d. 1801, g. 1760 m. Klaus Larsen Sti f. 1729, d. 1801, son av Lars Torjussen og Ingeborg Klausdtr. Sti. Her var det berre ein son, Svend Klausen f. 1774 som vaks opp. Han var til sine tider sindsvak og vart gjort umyndig. Han døydde i 1809.
 8. Søren Svendsen Tveitan f. 1735, d. 1736, han var tvilling med nr. 9
 9. Isak Svendsen Tveitan f. 1735, g. 1761 m. Åvet Jonsdtr. V. Dal f. 1734, dtr. av Jon Andersen Melum og Ingeborg Torstensdtr. Skjelbreid.
  Det har ikkje vore noko å finne om Isak. To av hans søner vart drept, truleg i England. Ei dotter, Anne Marie d. 1837, 67 år, var g. 1797 m. Halvor Johannesen Tomarka under Sti.
 10. Kristen Svendsen Tveitan f. 1737, d. 1734, g. 1757 m. Maren Larsdtr. Kristen hadde rydda plassen Hegna under Tveitan av øyde mark og bygd husene er.
  Då Kristen døydde har huslyden i stor naud, ikkje hadde dei matvarer og borna var sjukelege.
  Deira born var: Anne f. 1758 - Svend f. 1761, d. 1762 - Svend f. 1771 - Lars f. 1774 - Kristen f. 1776 - Inger f. 1778 og Ingeborg f. 1783.
 11. Jørgen Svendsen Tveitan f. 1756, d. 1827, g. 1786 m. Birthe Andersdtr. Åmdal og Bergan f. 1763, dtr. av Anders Andersen Åmdal og Anne Gundersdtr. Grøtsund.
  Jørgen køpte i 1782 nordre Tønholt av Jens Larsen Holtan og sat med garden til han døydde i 1827. Då vart garden delt mellom sønene Jørgen og Hans. Av borna er kjent:
  1. Anders Jørgensen f. 1788, g. 1813 m. Ingeborg Jakobsdtr. Bergan f. 1785, dtr. av Jakob Iversen og Marthe Andersdtr. Bergan. Anders Jørgensen 2) g. 1832 m. Kirsti Nilsdtr. Bergan f. 1806, dtr. av Nils Larsen og Elen Arvesdtr. Berganeie. Anders Jørgensen var skulelærar og dei budde på Bergan. Anders dreiv ogso som gardbrukar og døydde på Bergan i 1839. Borna i dei to ekteskapa var:
   1. Jakob Andersen Bergan f. 1815, d. 1821
   2. Anne Andersdtr. Bergan f. 1818
   3. Jakob Andersen Bergan f. 1823
   4. Ingeborg Andersdtr. Bergan f. 1832. Ho utflytta i 1868 til Ø. Moland
   5. Jørgen Andersen Bergan f. 1835.
   6. Berthe Andersdtr. Bergan f. 1837
  2. Hans Jørgensen Tønholt. Garden Tønholt vart delt i to separate eigedomar og Hans fekk då i 1828 det eine gardsbruket.
  3. Jørgen Jørgensen Tønholt f. 1804, f. 1856, g. 1837 m. Anne Hansdtr. Teigen, yngste dotter til Hans Anundsen Skippervold og Teigen og Marthe Andersdtr. Vipeto.
   Jørgen overtok det andre bruk av Tønholt etter faren i 1828. Denne gard gjekk ved skifte i 1856 over til son Jørgen. Deira born er:
   1. Jørgen Jørgensen Tønholt g.m. Ingeborg Kirstine Halvorsdtr. Værstad, dtr. av Halvor Halvorsen Værstad og Isine Isaksdtr. Dolva.
    Ei dotter, Anne er 186 gift med Peder Martinius Andersen Borgen - og Anna Isine f. 1874, g. 1898 m. Nilius August Thorsen Frønes f. 1876. Her er fleire born, men berre desse er teke med.
   2. Marthe Kristine Jørgensdtr. Tønholt f. 1842, d. 1912, g. 1863 m. Isak Andersen Gjærum f. 1836, d. 1916 på Ulefoss, son av lærer Anders Jonsen Gjærum og Ingeborg Jakobsdtr. Siljan.
    Dei budde på Vesthagen ved Ulefoss. Han var først på Sjørholt, kom so til Håvet i Helgja og deretter som smed til Ulefoss.
    Deira born er:
    1. Jørgen Isaksen, mekanikker på Skotfoss f. 1867, d. 1949, g. 1872 m. Lovise Hansdtr. Ranheim i Strinda f. 1872, d. 1957 i Solum.
     Borna her er, Harriet f. 1909, g.m. Petter Sørensen Åfoss f. 1908 - Ragnvald Åfoss f. 1910, driv trasportforretning og busatt i Sande - Ivar Åfoss f, 1813, er bestyrer av Eggsentralen i Vestfold og bur i Tønsberg
    2. Ingeborg Kirstina Isaksdtr. f. 1864 på Sjørholt, truleg døyd ung.
    3. Maskinist i Skien Anders Isaksen f. 2870 på Håvet u/Lille-Klovdal, seinare g.m. Marie Knudsdtr. som var frå Kragerø.
    4. Anne Martine Isaksdtr. f. 1875 på Håve, g. 1905 m. grubearb. Knut Olafsen Tråen f. 1880 i Rauland, son av Olaf Knudsen Djupdal i Hjartdal. Dei budde på Ulefoss.
    5. Ingeborg Kirstine Isaksdtr. f. 1873 på Håve, g. 1893 m. Hans Olsen Solvold, Fiskestigen ved Ulefoss f. 1865.
    6. Hanna Jakobine Isaksdtr. f. 1877 Ulefoss g.m. Andreas Gundersen f. i Tørdal, d. i Fjågesund. Dei har borna, Isak som bur i Fjågesund, - Alf og Gudrun Andreasdtr. som gift til Rue i Tørdal og bur på Nordaugutu.
    7. Jakob Isaksen f. 1880, d. 1881.
    8. Johanne Marie Isaksdtr. f. 1881, g. 1909 m- sagbruksarb. Teodor Thomassen f. 1879, son av sagm. Thomas Thomassen og Berte Maria Johannesdtr. Heisholt.
    9. Jakob Isaksen f. 1885 på Ulefoss.
   3. Børthe Marja Jørgensdtr. Tønholt g.m. Jon Gunnarsen Sjørholt. Frå 1865 til 1868 hadde dei lille Bø i Helgja.
   4. Hans Jørgensen Tønholt, døyd ong.
  4. Ingeborg Jørgensdtr. Tønholt g.m. Peder Hansen Tønstulen. Han var son av Hans Pedersen Gisholt og Anne Johannesdtr. Tvara. Han var fødd på garden Tråer i Gransherrad. Foreldra han var flytta heimanfrå - av den grunn at bjørn åt opp grøda for dei. Denne familie festa ein plass under Gisholt i Melum. Etter lektor Ytterbøs oppteikning tek eg med nokre av borna til Ingeborg og Peder:
   1. Børthe Maria Pedersdtr. g. 1827, d. 1857, g. 1848 m. lærer Hans Olsen Marum.
   2. Anne Pedersdtr. g.m. Halvor Jøntvet (Holtan).
   3. Hans Pedersen, som tok over Tønstulen etter faren.
   4. Jørgen Pedersen, som tok over farens andre eigedom søre Bjerva.
  5. Anne Jørgensdtr. Tønholt f. 1794.
 12. Kristen Svendsen Tveitan f. 1741, d. 1743
 13. Maria Svendsdtr. Tveitan f. 1743, d. 1815, g. 1775. Ole Michelsen Dolva, f. 1750, d. 1818, son av Michel Olsen og Anne Guttormsen Dolva.
  Då Ole gifta seg hadde ikkje faren gjeve frå seg eigedomen, men i 1778 vart då denne delt i 3 åseter for sine 3 søner, Guttorm, Ole og Jon Michelsen.
  Av Maria og Ole sine born er funne:
  1. Svend Olsen Dolva f. 1776, d. 5 år gml.
  2. Guttorm Olsen Dolva f, 1780, d. 9 dage gml.
  3. Anne Olsdtr. Dolva f, 1783, d. 1786.
  4. Isak Olsen Dolva f, 1778, d. 1859, 82 år, g. 1802 m. Ingeborg Kirstine Abrahamsdtr. Tveitan f. 1783, d. 1859, dtr. av Abraham Isaksen Melum (V. Tveitan) og Kirsti Iversdtr. Bergan. Deira born er:
   1. Abraham f. 1803, d. same år.
   2. Ole f. 1803, d. 1810.
   3. Abraham Isaksen f. 1806, d. 1877, g.m. Maria Halvorsdtr.
   4. Iver f. 1808, d. same år.
   5. Maria f. 1809
   6. Ole Isaksen f. 1811, g. 1866 m. Karen Reiarsdtr. f. 1830, dtr. av Reiar Brynjulfsen og Ingeborg Isaksdtr. Dolvaåsene.
   7. Mariane Isaksdtr. f. 1813, d. 1835.
   8. Iver Isaksen f. 1815, d. 1890, g. 1866 m. Ingeborg Kirstine Andersdtr. f. 1842, dtr. av Anders Halvorsen og Anne Kirstine Kristensdtr. Aspheim.
   9. Kirsten Isaksdtr. f. 1818, g. 1840 m. Anders Hansen Tveitan f. 1813.
   10. Karen Kirstine Isaksdtr. f. 1819, g. 1864 m. Jon Gundersen Sjørholt f. 1834
   11. Anne Isine Isaksdtr. f. 1822, g. 1842 m. Halvor Halvorsen Værstad f. 1825.
   12. Karen Maria Isaksdotter f. 1826, g. 1862 m. Anders Andersen Valen
 14. Søren Svendsen Tveitan f. 1746, d. 1765.
 15. Torsten Svendsen Tveitan f. 1748, d. 1818, g. 1779 m. Kirsti Paulsdtr. Gjærum f. 1751, d. 1826, dtr. av Paul Jensen Gjærum og Guri Andersdtr. Høgset.

  Torsten hadde plassen Huset under Tveitan som han fekk taka over ved skifte etter faren. I 1786 fekk Torsten feste på to huder i Aspheim av lagmann Hegerup og ved kgl. skøyte i 1803 kjøpte han garden for 750 rdl. Kirsti var jordmorhjelp i bygda.

  Sjå vidare om denne familie s. 62.

Utdrag (s. 111-117) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen