Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd

4. ledd

Anders Johnsen v. Dal

Sokneprest Peter Block i Skien gav i 1749 Anders Jonsen feste på Lunde og v. Dal. Hans mor ynskja at han tok over Dal, samstundes var Lunde ledig etter Kristen Lunde. Soknepresten gav då Anders feste på begge desse gardar. Anders fekk feste for seg og kona om han kom til å gifta seg. I 1753 sa han ifrå seg feste på Lunde. Av Dorthe og Anderssine born, er Harald f. 1753 og Ingeborg f. 1756 begge døydde på Dolva.

Etter Dorthes døyd gifta Anders Jonsen seg i 1759 med enka etter Vetle Gregarsen Lunde i Valebø. Katrine Jørgensdtr. Anders dreiv no Lunde ei tid til son av Vetle Lunde, Gregar Vetlesen kunne taka over farsgarden. Katrine og Anders flytta so til v. Dal.

Katrine og Anders sine born er:

 1. Kirsti Andersdtr. v. Dal f. 1762, d. 1811, g. 1788 m. Knut Jonsen Marum f. 1759, d. 1817, son av Jon Jonsen Veholt og Gjertrud Knutsdtr. Marum, ei dtr. av Knut Olsen og Anna Svensdtr. Fostveit i Drangedal som kom til Matrum i 1755.
  Knut kom til å eiga 1 hud og 3 skinn i grd. Marum som var heimla han ved skifte etter mora i 1773 og verdsatt til 800 riksdalar. Knut var då ganske ung og det gjekk vel nokre år før han sjøl kunne stå for drifta. Då kona hans døydde i 1811 var Knut ein halden mann. Buet synte ei eige på 2364 rdl. og gjelda 1410 rdl.
  Knut Jonsen gifta seg igjen i 1812 og no med Anne Andesdtr. Bergan, dtr. av Anders Andersen Åmdal, seinare Bergan og Anne Gundersdtr. Grøtsund.
  I det siste ekteskapet var det to born, son Anders Knutsen f. 1813. Han vaks opp på Marum, men reiste som ung mann til Sauherad der han seinare heite Anders Knutsen Bånhus. Han gifta seg i 1842 m. Anne Kirstine Gunnarsdtr. Olsbrygge f. 1816, dtr. av Gunnar Kjøstolsen Olsbrygge og Anne Jonsdtr. Hølen.
  I 1844 reiste dei over til Amerika og busette seg først i Sugar Creek, Walworth Co., Wis. og so frå 1847 i Koshkonong. Borna var: Gunnar f. 1843 i Holla, d. 1844 i Stoughton Wis. - Anna f. 1846, d. 1847 - Gunnar Andersen Bånhus f. 1848 i Stoughton, d. 1905 i Aspelund Minn., g. 1874 m. Laura Matilde Larsdtr. Julsrud, Eidsvold verk øvre Romerike.
  Gunnar var først salsmann i Dennison Minn. men vart seinare farmar. Hans kone var f. 1855, d. 1927 i Minneapolis.
  Anne Kristine Knutsdtr. f. 1816. Ho oppheld seg seinare på Ytterbø i Holla og vart gift i 1836 med skulelærar og kyrkjesongar Jens Jakob Gulliksen Hogstad f. 1811 i Heddal. Dei budde Tørre under garden Ryen.
  Her var desse born:
  1. Anne Marie Jensdtr. Hogstad f. 1837, d. 1872, g. 1863 m. Nils Halvorsen Leirodden f. 1815, d. 1885. Dei hadde plassen Leirodden og borna var: Halvor Andreas Nilsen f. 1864 - Jakob Nilsen f. 1867. Han var postførar i Melum i mange år - Nils Nilsen f. 1871, g. 1898 m. Anne Marie Nilsdtr. Bruseth f. 1872. Dei hadde garden Melum. - Anne Marie f. 1872.
  2. Andreas Jensen Hogstad f. 1839, d. som liten.
  3. Andreas Jensen Hogstad f. 1842. Han reiste kring 1862 saman med si mo til Amerika. Andreas budde sidan i Dakota.
  4. Karoline Jensdtr. Hogstad f. 1845, g. 1869 m. Jon Halvorsen Tinnesand f. 1849, son av Halvor Olsen Tinnesand. I 1864 var Karoline enke og budde på Borgestadholemn i Gjerpen.
  5. Julie Jensdtr. Hogstad f. 1847, seinare g.m. Trelasthandlar Gunder Jakobsen i Porsgrunn
  6. Anne Kirstine Jensdtr. Hogstad f. 1853. Ho var døyd før 1884, men hadde vore gift med Johan Myre, på Myre gard i Sandsvær. Dei hadde son Torvald f. 1880.
  7. Jørgen Jensen Hogstad f. 1856, d. 1858.

  Av Kirsti og Knut sine born er 3 born døydde som små, nemleg Kirsti f. 1798, d. 1799 - Berthe f. 1805, d.d. ½ år gml. - Karen f. 1807, d. 1810
  1. Gjertrud Knutsdtr. Marum f. 1807, d. 1841. Ho oppheld seg på Eiklund.
  2. Katrine Knutsdtr. Marum f. 1793, d. 1852 under opphald på Øya, ug.
  3. Anne Knutsdtr. Marum f. 1795, d. 1886, g. 1819 m. Paul Halvorsen Gjærum f. 1784, d. 1867, son av Halvor Paulsen Gjærum og Marthe Jonsdtr. Øya.
   Paul overtok garden etter faren i 1808 for 800 rdl. og soleis lenge før han var gift.
   Ved skiftet etter si mor i 1817, skulda han heile kjøpesumen. Borna er: Marthe f. 1819 - Kirsti f. 1822, g. 1854 m. Ole Olsen Haugen f. 1818 i Holla - Ingeborg f. og d. 1826 - Halvor Paulsen f. 1828, d. 1886, g. 1864 m. Maren Kirstine Torstensdtr. Aspheim f. 1839, d. 1924 - Ingeborg f. 1831, g. 1866 m. Iver Larsen Siljanjordet f. 1837
  4. Jon Knutson Marum f, 1801, d. 1884, g. 1832 m. Johanne Pedersdtr. Øya f. 1794, d. 1877, dtr. av Peder Jonsen Øya og Johanne Larsdtr. Naas.
   Det var inga born i ekteskapet. Jon overtok Marum etter sin far og dreiv denne i all si tid. Han hadde systera Gjertrud hos seg. Ho hadde svert dårleg helse og trong pleie.
 2. Jon Andersen v. Dal f. 1767, d. 1830 på Kyrkjesletta, g. 1796 m. Ingeborg Halvorsdtr. Bjørbæk f. 1774, d. 1833, dtr. av Halvor Arnesen og Inger Michelsdtr. Bjørbæk.
  Då Gjest Tollovsen på Gjærum døydde i 1790 vart hans kone Guri Andersdtr. åleine med drifta av eigedomen. I 1794 gjorde ho so ei avtale med ongkar Jon Andersen Dal, der ho avstår feste på eigedomen til han, mot at ho fekk kårfeste for si levetid hos han. Dette gjekk Jon med på og kårfestekontrakten og avtala vart godkjent av Adeler på Gimsøy kloster.
  Jon gifta seg to år seinare og det er funne 3 born:
  1. Lærar Anders Jonsen Kyrkjesletta f. 1796, d. 1889, g. 1823 m. Ingeborg Jakobsdtr. Siljan f. 1801, d. på sin bryllupsdag 1. mars 1859, dtr. av Jakob Arnesen Siljan og Mari Isaksdtr. Gjerstad.
   Anders Jonsen overtok feste på garden etter faren og i 1845 kjøpte han eigedomen av Fogd Gerhard Hoffgård som budde på Reistad i Lier for 800 sod. I 1854 vart so eigedomen delt mellom hans 2 sønner Jon og Jakob.
   Ingeborg og Anders sine born er:
   1. Jon Andersen f. 1823, d. 1903, g. 1852 m. Karen Kirstine Klausdotter Bergan f. 1829, d. 1896
   2. Jakob Andersen f. 1826, d. 1908, g. 1850 m. Kjersti Pedersdtr. Holtan f. 1824, d. 1907, dtr. av Peder Stiansen Holtan og Maria Thorsdtr. Ytterbø.
   3. Ingeborg Andersdtr. f. 1832, d. 1837.
   4. Isak Andersen f. 1836, d. 1916 på Ulefoss.
  2. Lærar Halvor Jonsen Kyrkjesletta f. 1798, g. 1823 m. Anne Jakobsdtr. Siljan f. 1804, dtr. av av Jakob Arnesen Siljan og Mari Isaksdtr. Gjerstad.
  3. Karen Jonsdtr. Kyrkjesletta f. 1800, d. 1862, g. 1816 m. Jens Jensen Gjærum f. 1788, d. 1849, son av Jens Paulsen Gjærum og Marthe karine Jensdtr. Sand u/Åmdal.
   Sjæ nermare om denne familie under avdl. Rinde-Gjærum, s. 273.
 3. Halvor Andersen V. Dal f. 1771, d. 1840, g. 1799 m. Mari Halvorsdtr. eirodden (hennar 3dje ekteskap) f. 1769, d. 1862, dtr. av Halvor Hansen Valen og Berthe Nilsdtr. Rugla.
  Sja ogso om denne familie s. 48.
  I Mari Leiroddens første ekteskap var det 2 born:
  1. Halvor Andersen Brattebakke f. 1791, d. 1850, g. 1814 m. Kirsti Brynildsdtr. Skjørholtseie.
   (Halvor fekk eit uekte barn med Bergit Pedersdotter, som heite Anders Halvorsen f. 1814 og like før han vart gift med Kirsti. Denne Anders Halvorsen vart g. 1838 m. Marthe Paulsdotter Gjærum f. 1819, dtr. av Paul Halvorsen Gjærum og Anne Knudsdtr. Marum. Marthe var enke i 1886 og var då i Amerika)

   Kirsti og Halvor sine born er: Anders Halvorsen f. 1814, g. 1842 m. Aslaug Reiarsdtr. Bjørbæk f. 1819, d. 1856, dtr. av Reiar Halvorsen Bjørbæk og Kirsten Thorsdtr. Tveit. Dei budde som inderstfolk på Aspheim, sidan i Svendskjenn og so på V. Dal ei stutt tid som forpaktar. Dei døydde begge i ong alder og av deres 5 born var det berre, Ingeborg Kirstine f. 1842 og Maren f. 1848 som vaks opp. - Klaus Halvorsen f. 1816, d. 1884 som arbeidar på Vold, g.m. Ingeborg Torine Torjusdtr. Dei budde i Haugen ved Vold. - Halvor Halvorsen f. 1829, d. 1891, g. 1845 m. Margrete Reiarsdtr. Tveitan f. 1819, dtr. av Reiar Åsoldsen og Karen Hansdtr. Huset under Tveitan. Margrete og Halvor flytta snart til plassen Strand under garden Rennesund, der dei var i 10 år til dei festa plassen Odden i 1858.
   Forutan å vera husmann vart Halvor seinare ogso handelsmann. - Maren Halvorsdtr. f. 1823, d. 1824.
  2. Klaus Andersen Brattebakke f. 1894, d. 1876, g. 1826 m. Maren Dorthea Thorsdtr. Siljan f. 1808, d. 1833. Maren var innflytta i 1825 frå Porsgrunn.
   Klaus fekk overtaka halvparten av farsgarden i 1820 og halvparten av deres eigedom i Torgersrød. Klaus selde sin part i Torgersrød til Cappelen og dreiv so sin gard Brattebakke til han døydde. Hans son Anders gjekk ogso bort i ong alder berre 34 år gamal. Det var soleis sønekona Ingeborg Kirstine som styra hushaldet for svigefaren. Maren og Klaus sine born er:
   1. Anders Klausen Brattebakke f. 1827, d. 1861, g. 1849 m. Ingeborg Kirstine Isaksdtr. Siljan f. 1826, dtr. av Isak Jakobsen og Maren Andersdtr. Siljan. Borna var: Klaus f. 1852, d. 1868 - Maren Dorthea f. 1850 - Kirsten f. 1855 og Anne Kirstine f. 1858
   2. Maren Kirstine Klausdtr. f. 1830, g. 1852 m. Jens Jensen f. 1816 i Holla, oppheld seg på Stavdal. Dei reiste i 1853 til Amerika og hadde med seg si dotter Maren Kirstine f. 1852. Med dei til Amerika fylgde ogso Kirsti Hansdtr. Bruseth 29 år og Aslaug Marie Olsdtr. Brattebakke 23 år.
   3. Ingeborg Kirstine Klausdtr. f. 1831, d. 1833. Sjå vidare under 5. ledd.
Utdrag (s. 145-150) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen