Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd | 8. ledd | 9. ledd | 10. ledd | 11. ledd

10. ledd

Ole Sørensen Åfoss

Som nemnd kom Ole Sørensen og Åse Karine til Åfosstrand etter sitt gifte og held til her so lenge dei levde. Han hadde ogso fiskerett i farelva.
Ole og Åse Karine sine born er:

 1. Søren Olsen Åfoss f. 1875, d. 1951, g. 1907 m. Ragna Kristine Jakobsdtr. Øvre Åfoss f. 1888, d. 1966, dtr. av Jakob Hansen Åfoss f. 1845, d. 1914, g. 1873 m. Martine Andrea Jensdtr. Bjerkøya f. 1845, d. 1896.
  Ragna Kristine og Søren går vidare i denne slekt. Sjå vidare under ledd 11.
 2. Anna Kristine Olsdtr. Åfoss f. 1877 i Åfosstrand, d. 1901 og soleis berre 24 år, g. 1896 m. Nils Bernhard Olsen Søve i Holla f. 1871. Han gifta seg igjen i Skien og er døyd der.
  I ekteskapet med Anna Kristine var det 2 born:
  1. Olaf N. Åfoss f. 1897, g.m. Lissi Donau Blanka Hansen f. 1899. Dei bur i Tangen ell. Åfosstrand og har to born, nemleg:
   Åse Irene f. 1924 og Nils.
  2. Karl Otto Nilsen Åfoss.
 3. Caroline Olsdtr. Åfoss f. f. 1878 i Åfosstrand, g.m. Alfred Paulsen Oslo.
  Dei skal have gifta seg i Oslo, men det er ikkje funne. Det er truleg at dei har busett seg ein stad i utkantane av Oslo. Etter opplysningar som fått har dei 6 born, men 5 er døydde og ei dotter Randi lever.
 4. Andreas Olsen Åfoss f. 1880 i Åfosstrand, g. 1903 m. Jørga Iverine Kaspersdtr. Hauen f. |877, d. 1958, ei dtr. av Kasper Jensen Hauen, sjømann.
  Andreas kom til å overtaka nedre Åfoss saman med sin bror Søren i 1898. Seinare delte dei eigedomen mellom seg.
  Her var det desse borna:
  1. Anna Otilde Åfoss f. 1904. Er ugift og busett på Åfoss.
  2. Ole Andreassen Åfoss f. 1905, g. 1938 m. Hilda Marie Gåserud f. 1906, dtr. av bonde Visents Olsen Gåserud, Skjelbreid f. 1866 og Gunhild Olsdtr. f. 1872.
   Ole Åfoss er ansatt ved Norsk Hydro og familien bur på Skogplassane.
   Dei har 4 born og eldste son Arne er ingeniør frå N.T.H. f. 1939 - Vidar Øyvind f. 1942 - Håkon og Liv f. 1944.
  3. Kasper Andreassen Åfoss f. 1907, d. 1943, ug. Han virka bl.a. som traktorkjøyrar.
  4. Åse Karine Andreasdtr. Åfoss f. 1910, g. 1933 m. Øystein Rollag Olsen f. |905, Rutebilsjafør Skien, son av Barberar Abraham Olsen.
   Familien er busette i Siljan og dei har borna:
   1. Synnøve, g.m. Alf Flatin Siljan.
   2. Berit, g.m. Oddvar Farmen frå Kvelle i Vestfold. Han er amsatt bed Norsk Hydro og busett i Siljan.
   3. Kjell, g.m. Karin Holm og busett i Kvelle.
   4. Bjørg, g.m. Rolf Vindheim SIljan og bur der.
  5. Alf Andreassen Åfoss f. 1914, g. 1936 m. Torbjørg Andersdtr. Melfald f. 1917 i Kilebygda, dtr. av Lærar Anders Martinius Melfald og Guri Larsdtr. Sannes, i Holla.
   Alf er ansatt ved kraftstasjon på Skotfoss bruk og dei bur på Åfoss.
   Dei har borna: Randi g.m. Tore Jensen - ein son Ragnar 11 år - Grete er 24 år - Andreas er 19 år og går i boktrykkarlære.
  6. Ruth Andreasdtr. Åfoss f. 1921, g. 1942 m. Gunleik Grindrud f. 1916 i Lunde, son av Lars Gunleikson Grindrud i Lunde.
   Gunleik er ansatt ved Skotfoss bruk og dei bur på Åfoss. Her er det eit barn, Lærar Kasper Grindrud som er gift med Wenche Jakobsen Skien.
 5. Marie Olsdtr. Åfoss f. f. 1884 i Åfosstrand. g. 1907 m. Axel Jakobsen Åfoss f. 1886, d. 1946, son av Jakob Hansen øvre Åfoss og Martine Andrea Jensdotter Bjerkøya.
  Ved sitt gifte var Axel Åfos, styrmann, seinare har han vore ansatt ved Norsk Hydro.
  I ekteskapet var det 4 born:
  1. Jakob Åfoss f. 1910. Han er ugift og bur saman med si mor på Gråtenmoen ved Skien.
  2. Magnhild Åfoss f. 1907, g. 1934 m. Lagerekspeditør Simon Kornelius Klovland f. 1902, son av elektrikker Karl Andreas Klovland og Karen Marie Tvedt.
   Dei bur på Skogplassane i Solum og har to born:
   1. Torgunn f. 1936, g.m. Hans Karl Hanssen og bur på Gråtenmoen.
   2. Frøidis f. 1946, g.m. Per Kristnan Tingstad Tollnes, son av Kjøpm. Bjarne Tingstad og Signe Kiste.
  3. Gunvor Åfoss f. 1920, g. 1946 m. Arvid Vold i Trondheim, f. 1912, son av Skipsførar Ole Vold f. Aure, seinare busett i Trondheim og Bina Marie Kvarme, Frosta.
   Arvid Vold er byråsjef i Riksrevisjon og familien bur på Abildsø ved Oslo.
   Dei har borna, Inger Marie f. 1948 og Åse Hege f. 1955.
  4. Rolf Åfoss f. 1920, d. 1921.
Utdrag (s. 349-353) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen