Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd | 8. ledd | 9. ledd | 10. ledd | 11. ledd

Ljøstad - Meltvedt - Åfoss

av Erling Gjærum

Garden Ljøstad som denne slekt gått ut frå, er i Vegårdshei i Aust-Agder. Det syner seg at denne slekt som tek til her, fram gjenom åra har hatt mykje eigedom og stor økonomisk makt. Desutan har lensmannsombodet fylgd denne slekta i fleire generasjonar.

Den første av slekta som ein her tek til med er

Jørgen Ljøstad

Han er fødd 1470 og vart seinare gift med ei dotter av Åsuld Våje. Forutan Ljøstad kom han til å eiga, Uberg, i Våje 2 huder, i Selås 1 hud og i Heggland 3 huder.

Av borna er funne: Gunnar Jørgensen Ljøstad, Ingelev Jørgensdtr. Ljøstad f. 1504, d. 1590, g.m. Jon Kjetilsen Nærestad - Torvild Jørgensen Ljøstad, f. ca. 1500, d. 1581 og g.m. Gro Olavsdtr. Grimeland, d. 1590. Ho var då omlag 90 år og dtr. av Olav Grimeland.

Utdrag (s. 320) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen