Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd

5 Ledd

Hans Andreas Jensen Haukelien

Hans Haukelien arbeide i sine yngre år på Løveid.
Her traff han ogso si kone Gunhild som oppheld seg her på den tid. I 1895 kjøpte han garden Haukelien av Melum Forbruksforening og flytta til garden i 1896.
I 1901 bygde Hans nye uthuser. Våningshuset er gamalt og minner mykje om den bygningstype som vaks fram mange stader i Splum kring 1800.

Gunhild og Hans sine born er:

  1. Jens Alvildus Hansen Haukelien f. 1891 på Myra ved Skotfoss. Sjå nermare om hans familie under ledd 6.
  2. Adolf Mathias Hansen Haukelien f. 1896, d. 1901.
  3. Hartvik Georg Hansen Haukelien f. 1901, d. 1903. Han drukna i ein Brønn.
  4. Adolf Mathias Hansen Haukelien f. 1902, d. 1928.
    Han var utdana agronom ved Søve Landbruksskule og dreiv heimegarden. Når han hadde ledige stunder arbeide han på fabrikken hos broren. Han var her ute for ei ulukke som skulle enda hans dagar.
Utdrag (s. 287) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen