Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd

4 Ledd

Jens Jensen Gjærum

Jens Jensen mottok garden av si mor i 1850 mot at ho fekk kårfeste for si levetid og kontrakt om dette vart sett opp og skulle kvila som eit pant i eigedomen. Ved skifte etter Karen Jonsdtr. i 1862 synte hennar bu ei rein eige på 464 spd. 4 ort 12 skj.

Jens som soleis fekk heile garden syntes vel han måtte skaffa sin einaste bror noko jord av eigedomen. Han gjorde difor opptaket til å skilla ut Visdal og noko av Gjerstad til broren Jon Jensen. Den 14. okt. 1854 vart so denne eigedom skyllsett.

Jon Jensen var soleis den første eigar av Visdal som eige bruk.

Anne Gurine og Jens sine born er:

 1. Karen Jensdtr. Gjærum f. 1852, d. 1868.
 2. Jens Jensen Gjærum f. 1854, d. 1933, g. 1880 m. Karen Tomine Nilsdtr. Melfald f. 1858, d. 1935, dtr. av Husm. Nils Andersen og Karen Anne Arnesdotter Melfaldkås.
  Jens tok imot vestre Gjærum av si mor og dreiv denne eigedom i all sin tid.
  Tomine og Jens var hyggelege folk å tala med, elles var dei stillfarande og interesserte bondefolk. I 1886 budde dei på Geitebua i Holla, var so busette på Myra på Skotfoss 1889 og flytta so til Gjærum igjen kring 1890. Deira born er:
  1. Anne Gurine Jensdtr. Gjærum f. 1880. Kjøpte plassen Hynihegna i Gjrpen. Ho døydde i 1971.
  2. Karen Anne Jensdtr. Gjærum f. 1883, g. 1905 m. Hans Karl Pedersen Skjelbreid, som er døyd og Karen gift 2. g. 1916 m. Knut Paulsen f. 1892, Hellandsbygd i Saude, son av Paul Knutsen og Anne Knutsdtr. Hellandsbygd.
   Knut er maskinist i Sauda og dei bur i Hellandsbygd. Dei har 3 born: Kaspara f. 1905 - Anna Tomine f. 1916 og Jens Paul f. 1919, og somseinare ogso er blitt maskinist.
   Då Karens foreldre døydde vart Gjærum seld til Gjermund Stormyr. I 1941 vart eigedomen teke igjen på odel av son Jens Paul.
  3. Jens Jensen Gjærum f. 1886, d. 1913, vei ei ulykke på Notodden, g.m. Marie Jansen Vrangfoss i Holla.
   Dei har 3 born: ein bur i Porsgrunn, ein reiste til Amerika og ein er busett ved Ulefoss.
  4. Nils Petter Jensen Gjærum f. 1889, g.m. Magda Hansen, som var frå Tromøy, d. 1966, i Skien.
   Nils for mykje tilsjøs. Han var ogso ute under krigen med Tyskland. Han var med M/S Chr. Knudsen og krigsforliste på reise frå New York til Table Bay i april-mai 1942. Nils er blant dei som er nemnde på dei faldnes dag i Skien kyrkje 16. juli 1945.
   I ekteskapet var det 2 søner, Arne og Roald.
  5. Anna Petrea Jensdtr. Gjærum f. 1892, g. 1922 m. Simon Karenius Thorsen Eie i Melum f. 1896, son av Thor Andreas Andreassen og Ågot Tomine Thorsdotter Eie.
   Dei bur i eige hus på Falkum i SKien og har ein son, Thor.
  6. Karl Jensen Gjærum f. 1894, h.m. Kristine Gunnarsdtr. f. 1903, dtr. av Gbr. Gunnar Åsberg Dagali. Dei har 2 born.
   Karl reiste til Rjukan i 1911. Her starta han i 1916 vognmannsforretning som han dreiv fram til 1950 og flytta so til Larvik der han har eige hus.
  7. Andreas Jensen Gjærum f. 1898, g. 1926 m. Anne Mathilde Nilsdtr. Vipeto f. 1902, dtr. av Inger og Nils Holte.
   Andreas arbeidar som skomakar og har hus med hage på Berget ved Ulefoss.
   Dei har 2 born: Nancy f. 1927, g.m. Halvor Lunde og Alf f. 1930, g.m. Gunvor Lindgren.
  8. Inga Tomine Jensdtr. Gjærum f. 1904, g. 1923 m. Thomas Isinius Thorsen Tveit f. 1897, son av Gbr. Thor Thomassen Tveit og Anne Marie Johannesdtr. Marum.
 3. Peder Jensen Gjærum f. 1857, d. 1892, g. 1880 m. Rina Marie Olsdtr. Hustvetstrand f. 1858, d. 1908, dtr. av Husm. Ole Andersen Hustvetstrand og Anne Rasmusdotter Hustvet.
  Hustvetstrand var plass under Hustvet og svigerfaren bruka plassen som husmann. Då denne døydde i 1884 overtok Peder plassen og budde her alle sine dagar.
  Rina og Peder hadde berre ein son:
  1. Jens Olaus Pedersen f. 1880. Han var utdana som snekker, drog til Kjøbenhamn 1900, reiste 3 år seinare til Berlin og var der i 2 år. Kom so tilbake til Kjøbenhamn og vart her gift med Agnes Petrea Marie Rasmussen f. 1883, d. 1932.
   Dei hadde ei dotter, Borghild Magnhild f. 1906. Ho var utdana violinist og gift 1937 m. Skulelærar Helga Hauergård f. 1909 i Korsør.
   Jens Olaus 2) g. g.m. Antonie Kregzy f. 1892 i Liljenfeld i Austerike. Han var vaktmeister i Noregs hus i Kjøbenhamn.
 4. Jon Laurits Jensen Gjærum f. 1860, d. 1924, g. 1887 m. Kari Torjusdtr. Hjuksebøvelta i Sauherad f. 1855, d. 1925 på Norheim i Dalsbygda, dtr. av Gunhild og Torjus Larsen Hjuksebøvelta. Han var flåtemann og husmann. På Torjus si tid som flåtemann, slepa dei tømmerklubbar nedover Norsjø til Skotfoss med prom.
  Ein slik tur kunne taka omlag tri veker. Nedover kunne ein bruka frå 2 til 8 dagar, alt etter som vind og veret var til.
  Laurits Jensen arbeide på Union fabrikkar på Skotfoss og budde på Myra. Sidan kjøpte han Norheim, ein liten gard i Dalsbygda.
  Kari og Laurits sine born er:
  1. Anna Torine Jensdtr. Gjærum f. 1890, d. 1920.
  2. Jenny Jensdtr. Gjærum f. 1894, d. 1913. Ho var tvillling med
  3. Gunhilde Jensdtr. Gjærum f. 1894, ug. Er hos sin bror.
  4. Jan Kasper Jensen Gjærum f. 1898, ug. Han bur på Myra og har sitt arbeide på Union fabrikkar på Skotfoss.
 5. Hans Andreas Jensen Gjærum, seinare Haukelien f. 1863, d. 1927, g. 1890 m. Gunhild Halvorsdtr. Haave f. 1869, ei dtr. av Bonde Halvor Halvorsen Haave i Gransherad. Sjå vidare om denne familie under ledd 5.
 6. Karl Jensen Gjærum f. 1870, g. 1893 m. Ingeborg Olsdtr. Åremodt f. 1872, d. 1957, ei dtr. av Ole Kittilsen Folkestad i Bø.
  Karl arbeide på Union fabrikkar på Skotfoss og budd den første tid på Sand. Sidan bygde han seg hus på Kastet. Deira born er:
  1. Jens August Karlsen f. 1893 på Solbakken, g. 1922 m. Borghild Halvorsdtr. Dolva f. 1891 i Gjerpen, dtr. av Brødkjøyrar Halvor Jensen Dolva og Maren Dorthea Sørensdtr. Ådna. Borghild døydde i 1953 ved ei ulukke i Åletjern i Dalsbygda.
   Borghild og August sine born er:
   1. Ingebjørg Jensdtr. g.m. Gregar Andreas Forberg som var Maskinførar på Union Bruk, Skotfoss.
    Dei bur på Granheim.
   2. Elinor Jensdtr. Skotfoss f. 1926, g.m. Per Olaf Pedersen, som var frå Bergen. Dei bur på Solbakken.
   3. Alf Jensen Skotfoss, døydde etter fall frå vindu i hotell Kort Adlersgt. Oslo. Han var då omlag 17 år.
  2. Alf Adolf Paulus Karlsen Skotfoss f. 1897, d. 1919.
  3. Klara Italie Karlsdtr. Skotfoss f. 1900, g. 1918 m. Ludvig Gustav Isaksen Skien f. 1895, son av Isak L. Isaksen og Laura Jensdtr. Skien.
   Ludvig Isksen var rutebileigar og dreiv bussruta Skotfoss-Skien. Denne ruta har nå gått over til Aksiselskap. Her er det 2 born:
   1. Alfhild Lilian f. 1925, g.m. Andrev Jakobsen f. 1900 o Skien. Han er bilmekanikker.
   2. Sonja Synøve f. 1926, g.m. Oddvar Bjørge f. 1921 i Skien. Han er bankmann i Chr. Bank & Creditkasse i Oslo.
 7. Jens August Jensen Gjærum f. 1874, g.m. Anna Dorthea Helene Pedersdtr. Bråten f. 1873, d. 1956, dtr. av orgmakar Peder Pedersen og Anne Pedersen, Porsgrunn.
  August Gjærum var heime på Gjærum til han vart konfirmert. Då tok han arbeid ved Union bruk på Skotfoss. Var so ein kort tur tilsjøs, gjenomgjekk Porsgrunn Mek. Fagskule, var deretter mekanikker ved papirfabrikk i Skien, Skotfoss og i Sarpsborg til han vart verksmeister ved Skien papirfabrikk, der han gjekk av med pensjon i 1942. August tok ogso del i foreningslivet. Den 17. juli 1947 kunne ekteparet halda sin guldbryllupsdag. Deira born er:
  1. Jens Georg Gjærum f. 1897, g. 1921 m. Maggi Randine Olsdtr. Skien f. 1897, d. 1951, dtr. av Maskinist Ole Olsen og Kari Olsen Skirn.
   Kari Olsen d. 1958 vart 92 år.
   Georg Gjærum er utdana handelsmann og kom til Cand. Pharm Christophersen Skien i 1914, der han no er fullmektig i firmaet. Han har ogso eigedom i Skien. Deira born er:
   1. Finn Gjærum f. 1921, g.m. Turid Enger. Finn Gjærum driver kjemisk teknisk fabrikk i Skien og har ogso avdeling i Oslo.
   2. Eva Cate Gjærum f. 1936.
  2. Valter Gjærum, døyd. Han drukna som liten.
  3. Hjalmar Daniel Gjærum f. 1901 på Skotfoss, g. 1927 i Jevnaker med Ruth Marian Hansdtr. f. 1904, dtr. av Hans og Hilma Eriksen Jevnaker.
   Hjalmar driver handelsverksemd og har eige hus med forretningslokale på Jevnaker.
   Av born har dei: Dordy Helen f. 1930, g.m. Knut Steingrimsen, og Helge f. 1954.
  4. Anni Ruth Gjærum f. 1904 på Solbakken, g. 1930 i Skien med nonde Thomas M. Marum f. 1902, son av Karl Martinius Thomassen Marum og Anna Kirstine Isaksdtr. Dolva.
   Thomas driver farsgarden Marum som han overtok i 1945. Her er det to born:
   1. Magne Arnfinn Marum f. 1935.
   2. Dagfinn Arnstein f. 1938.
  5. Valter Peder Gjærum f. 1913 i Time, g.m. Astrid Dorthea Frekhaug f. 1923 i Larvik, dtr. av Veverimeister Steffen Andreas Frekhaug.
   Ingeniør Gjærum har studert i Darmstadt i Tyskland. Han er no fabrikkeigar og driv røyrmøbelfabrikk ved Ulefossvegen i Skien.
Utdrag (s. 281-286) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen