Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd

4. ledd

Halvor Halvorsen Fjeld

Halvor Halvorsen vart bonde på Fjeld etter faren. Av husdyr var her på garden 2 hestar, 6 kyr og 16 sauer. Utsåden var ½ tn. hveite, ¾ tn. bygg og 3½ tn. havre og 5 tn. poteter.

Halvor hadde ogso eigedom i Stavdal og Almoen.

I 1865 var berre Ole Martinius heime av borna, men her var 4 tenarar, nemleg: Ole Gregersen 16 år, Ingeborg Gergersdtr. 22 år begge fødde i Bø, Signe Halvorsdtr. 20 år fødd i Sauland og Severin Knudsen Maurekåsa 21 år fødd i Solum.

Halvor Fjeld var religiøs og virka i Kilebygda som prestens medhjelpar i mange år.

Det var skifte etter Halvor i 1871. Han hadde for nokre år sidan sytt for kårfeste av sin eigedom då han gav den frå seg. Ved skiftet fekk hans 5 gjenlevande born, 63 daler 64 skjelling i arv.
Maren og Halvor sine born er:

 1. Berthe Andrea Halvorsdtr. Fjeld f. 1822, d. 1825.
 2. Berthe Andrea Halvorsdtr. Fjeld f. 1829, d. 1836.
 3. Jon Halvorsen Fjeld f. 1825, g. 1849 m. Anne Kirstine Jakobsdtr. Fjeld f. 1823, dtr. av Jakob Ellevsen Frønes, seinare Fjeld og Karen Andersdtr. vestre Dolva.
  Anne Kirstine og Jon var dei første åra på Fjeld, seinare kring 1860 vart han brukar av farens eigedom i Stavdal og Almoen. Det forteljast at Jon «slog stort på» som brukar av desse eigedomar so han kom fort i økonomiske vanskar. Faren var no økonomisk godt stilla, men i 1865 måtte han selja skogtykket Mjåvannsmarka og i 1867 selde han ogso Stavdal og Almoen, Faren fekk soleis stoppa Jons tvilsame økonomiske disposisjonar. Jon Halvorsen reiste straks etter til Amerika frå kone og born. Halvor og Maren på Fjeld har nok mått taka seg noko av dei.
  Av Anne Kirstine og Jone sine born er funne:
  1. Karoline Matea Jonsdtr. f. 1849 på Fjeld, g. 1874 m. enkem. Gunnar Jonsen Sønstvet f. 1846, son av Jon Jonsen og Elisabeth Henriksdtr. Sandbukta. Gunnar Jonsen 1) g.1868 m. Karen Marie Eriksdtr. Nes f.1949, d. 1872 på Fjeld, dtr. av Erik Andersen Nes og Berthe Jonsdtr. Heisholt. Ved skiftet etter Karen eigde buet Fjeld lnr. 161-171 verdsatt til 950 spd. Her var det ein son, Jonas Edvard f. 1868 som arva 200 spd. Han vart seinare kjøpmann i Stathelle. Dei hadde ogso son Andreas Martinius f. 1871 men han døydde i 1872.
   Gunnar Jonsen var den første tid av sitt gifte i Sønstvet, kom so til Fjeld og seinare til Porsgrunn. Borna i andre ekteskap var:
   1. Jacob Andreas Gunnarsen Fjeld f. 1879, gift i aug. 1908 i Kkristiania m. Konstanse Åtine Reiarsdotter f. 1885 i Knardalstrand.
   2. Elise Anette Gunnarsdtr. f. 1881 på Fjeld.
   3. Hanna Marie Gunnarsdtr. f. 1883 på Fjeld, seinare g.m. Olaf Kongerød.
   4. Karoline Gunhilda Gunnarsdtr. f. 1885 på Fjeld.
   5. Jakob Gunnarsen Fjeld.
   6. Hilda Gunnarsdtr. Fjeld.
  2. Halvor Jonsen Fjeld f. 1853, g. 183 m. Hanna Andra Halvorsdtr. Eikelund f. 1860, dtr. av Halvor Halvorsen Kalstad og Anne Margrete Pettersdtr. Eikleund.
   Hanna og Halvor var den førse tid på Kalstad, budde so i Eiklundskåsa. Halvor som var skomakar flytta sidan med huslyden til Rognsbru, der han ogso dreiv med handel.
   Hanna og Halvor var baptistar og det er truleg at dei kring 1904 flytta til Skien.
   Av borna er desse funne:
   1. Anette Marie Halvorsdtr. f. 1884 i Kalstad, 1) g. 1907 m. Gbr. Ole Andreas Tjomassen Nes i Melum f. 1869, d. 1916, son av Thomas Nilsen Nes og Anne Kirstine Olsdtr. Aspheim. 2) gift med Olav Kåsa f. 1885, d. 1964.
   2. Helga Halvorsdtr. f. 1886 i Eikelundskåsa.
   3. Hanna Halvorsdtr. f. 1886 i Eikelundskåsa, d. 1889.
   4. Jakob Halvorsen f, 1894 i Rognsbru.
   5. Julie Halvorsdtr. f. 1893 i Rognsbru. Vart syerske i Skien og i 1924 g.m. arb. på Skotfoss Ole Andersen Stavdal f. 1896, son av Anders Olsen Oerkil og Anne Marie Olsdtr. Ødegården.
   6. Einar Halvorsen f. 1901 i Rognsbru.
   7. Anne Halvorsdtr. Rognsbru, g.m. Herman Korneliussen Gisholt f. 1886, d. 1961, son av Knud Kornelius Haraldsen Gisholt og Karoline Marie Andreasdtr. Fjeld.
  3. Karen Amalie Jonsdtr. Fjeld f. 1859 på Fjeld, d. 1862 på Stavdal.
  4. Jakob Andreas Jonsen Fjeld f. f. 1862 på Stavdal, g.m. Marie Bjåland.
   Jakob Fjeld vart kjøpmann i Skien og døydde her i 1937.
  5. Karl Martinius Jonsen f. 1864, d. 1956 i Skien, g. 1890 m. Marthe Marie Jonsdtr. Bjåland f. 1868 i Odalen, d. 1954 i SKien, dtr. av Lærar og klokkar Jonas Mathiassen Bjåland og Åse Kirstine Larsdtr. Marum. Sjå ogso s. 450.
   Martinius Fjeld gjekk i snekkerlære i Skien. Var so i arbeid hos ymse snekkermeistrar i Skien til han i 1911 starta sin eigen verkstad. Han dreiv denne snekkerverkstad i mange år. Etter krigen i 40-åra tok sønnene over drifta.
   Av Marie og Martinius sine born er funne:
   1. Hjalmar Martiniussen f. 1891 i Rognsbru, d. 1903 i Skien.
   2. Karl Adolf Martiniussen Fjeld f. 1893 i Skien.
   3. Martha Martiniusdtr. Fjeld f. 1896 i Skien.
   4. Jonas Martiniussen Fjeld f. 1898, d. 1901 i Skien.
   5. Jonas Martiniussen Fjeld f. 1902 i Skien.
   6. Hjalmar Marius Martiniussen f. 1894 i Skien, g.m. Gudrun Hansen f. 1906 i Øiestad, dtr. av Kaptein Martin Hansen og Johanne Bieskaug. Dei har borna: Grete f. 1932, g.m. Vetrinær Karl Johan Lamberg og har borna: Marianne f. 1957 - Anders f. 1961 og Kristin f. 1966. Unni Mariusdtr. f. 1939, g.m. Major Sten Åke Jensrud og har borna: Håkon f. 1961 - Kristian f. 1962 og Fredrik f. 1965. Roar Martinius Mariussem Fjeld f. 1948, Stud.med.
   7. Ester Martiniusdtr. Fjeld f. 1906, d. 1930.
   8. Rakel Martiniusdtr. Fjeld f. 1908.
   9. Birger Martiniussen Fjeld f. 1911 i Skien.
   10. Toralf Martiniussen Fjeld.
  6. Karen Marie Jonsdtr. f. 1867 på Stavdal, d. 1879 på Eikelund.
 4. Halvor Halvorsen Fjeld f. 1827, d. 1916, g. 1856 m. Anne Kirstine Rasmusdtr. vestre Gisholt f. 1832 i Kåsene, d. 1905, dtr. av Rasmus Eriksen Gisholt og Gunhild Marie Pedersdtr. Fjeldkåsa.
  Sjå vidare om denne familien under ledd 5, side 406.
 5. Ingeborg Maria Halvorsdtr. Fjeld f. 1832, d. 1836
  Karen Mathea Halvorsdtr. Fjeld f. 1835, d. 1836.
 6. Karen Maria Berthea Halvorsdtr. Fjeld f. 1837, d. 1930, g. 1859 m. Ellev Andreas Jakobsen Fjeld f. 1837, d. 1887 i Kåsene, son av Skulehaldar Jakob Ellevsen Frønes, seinare Fjeld og Karen Andersdtr. vestre Dolva.
  Andreas Fjeld vart gardmann i Kåsene.
  Karen og Andreas sine born er:
  1. Karoline Marie Andreasdtr. f. 1860 på Fjeld, d. 1950, g. 1883 m. Knud Kornelius Haraldsen, g.m. i Kåsene f. 1853, son av Harald Knudsen og Karen Olsdtr. Gisholt. Marie og Kornelius sine barn er: Amalie f. 1884, d. 1966, g.m. Gustav Jonassen Sønstvet - og Herman Andreas f. 1886, g.m. Anne Halvorsdtr. Rognsbru.
   Sjå ogso side 394.
  2. Hanna Jakobine Andreasdtr. f. 1862 i Kåsene,g. 1888 m. Knut Levorsen Sønstvet f. 1856, son av Levor Knutsen Sønstvet og Liv Larsdtr. Sannes.
   Dei hadde borna: Andreas f. 1891 - Lars f. 1892 - Mathias f. 1894 - Jakob f. 1895 - Hanna Karoline f. 1897 og Anna Kirstine f. 1899.
  3. Karen Amalie Andreasdtr. Kåsene f. 1865, d. 1866.
  4. Elise Amalie Andreasdtr. Kåsene f. 1868, d. 1951, g. 1890 m. Rasmus Svendsen Gisholt f. 1867, d. 1938, son av Svend Rasmussen Gisholt og Åvet Kirstine Jakobsdtr. Skjerka i Bamble.
   Sjå vidare om denne familie side 478.
  5. Karen Andrea Andreasdtr. Kåsene f. 1872, d. 1974, g. 1891 m. Halvor Toresius Jakobsen Åsland f. 1868, d. 1944, son av Jakon Åsoldsen Åsland og Marthe Kirstine Thorsdtr, Gisholt.
   Av borna er funne: Anne Berthea f. 1893, seinare gift med handelsreisande Jon Einar Nordby Oslo f. 1885, d. 1962, son av Magnhild Kirstine Larsen og Edvard Borgen Nordby Oslo.
 7. Andreas Halvorsen Fjeld f. 1840, d. 1923 i Oslo, g. 1869 m. Olava Hansine Halvorsen f. 1844 i Solum, dtr. av Ole Petter Halvorsen og Inger Hansine Meier.
  Andreas Halvorsen fekk sin merkantile utdaning i Porsgrunn. Han reiste so til Kristiania der han vart agent og reiste mykje i det sydlige Norge for firmaer i Kristiania, Bergen og Trondheim. Han reiste på Provisjonsbasis og var ein god seljar.
  Andreas Halvorsen hadde fått ein god ven i Anton Thune Larsen som var fødd og oppvakse i Lier. Han var 22 år då han i 1866 var i Belgia for å studera og utvida sine kunnskapar. Thune Larsen og Andreas stod i samband med kvarandre i denne tid om sitt virke og framtidsplanar. Då Thune Larsen våren 1867 kom heim tok planane form, slik at Andreas Halvorsen den 24. sept. sende sine leverandører og kunder, melding om at han 1. oktober skipa firmaet A. Halvorsen og at Anton Thune Larsen var oppteke som sideordna kompagnong.
  I 1870 vart firmaet registrert om til Halvorsen & Larsen. Den 1. januar 1900 trekte eigarane seg meir tilbake i leidinga og firmaet gjekk over til aksiselskap med ein kapital på 1 million. Dei skulle likevel fylgje forretningsdrifta og vere med i direksjonen.
  Den noverande disponent i firmaet er sønneson Sverre Fjeld Halvorsen.
  Andreas Halvorsen var mykje med i forretningslivet. Han har soleis vore formann i Kristiania Handelstands Forening og medlem av styret i fleire industriverksemder.
  Olava Hansine og Andreas sine born er:
  1. Helga Halvorsen f. 1871, g. 1895 m. Christian K. Offenberg f. 1866, d. 1912 i Oslo. Dei har borna: Ester f. 1897 og Egil Offenberg f. 1899 som frå 1932 vart adm. direktør for Schous Bryggeri i Oslo, g. 1929 m. Karin Elisabeth Rasch f. 1908.
  2. Signe Halvorsen f. f. 1873, g.m. Adolf Thune Larsen f. 1870. Dei har borna: Randi, Edel og Anton Ludvig.
  3. Borghild Halvorsen f. 1875, g.m. Nils Looft.
  4. Birger Halvorsen Fjeld f. f. 1877 i Oslo, g. 1908 m. Ingrid Baumann Bergwitz f. 1882, dtr. av kjøpm. i Oslo Anton og Marie Baumann. Birger Halvorsen Fjeld var professor i tekn. uorg. kjemi i Tronsheim 1912, frå 1916 dir. for Norsk Hydro kjemi-avdeling.
   Borna er: Ingrid, Borghild, Ågot, Marie og Berit.
  5. Sverre Fjeld Halvorsen f. 1878, g.m. Ragnhild Martinsen f. 1883. Her er det desse born: Andreas, Astrid, Sverre, Trygve, Euvind og Hans.
  6. Trygve Fjeld Halvorsen f. 1884. Han vart seinare høgsteretsadvokat i Oslo g. 1913 m. Edel Arents f. 1888 i Stavanger, dtr. av Agent Hans S. Arents og Christine Andersen Stavanger. Dei har borna: Hans Christian, Olav og Emice.
  7. Finn Fjeld Halvorsen f. 1888 i Oslo. Han har teke artium ved Aars og Foss kule, stud. 1 år kjemi ved Universitetet, utdana som kjemiker ved høgskulen i Dresden og vart so ansatt som kjemiker ved ymse større verksemder i Oslo. Han var i 1932 ugift og busatt på sin eigedom nær Åsgårdstrand.
 8. Ole Martinius Halvorsen Fjeld f. 1847, d. 1936, g. 1873 m. Anne Karoline Abrahamsdtr. Øya f. 1845, d. 140, dtr. av Abraham Jonsen Øya og Kirsten Andrea Jonsdtr. Stavdal (Anne Karoline er i kyrkjeboka innført døypt for Anne Kirstine, men er fleire stader seinare skrive for Anne Karoline. Presten har kanskje innført namnet fel.)
  Martinius vart brukar på Fjeld og fekk seinare kjøpt eigedomen.
  Anne Karoline og Martinius sine born er;
  1. Hanna Marie Martiniusdtr. Fjeld f. 1873, d. 1964, g. 1893 m. Peder Svendsen Gisholt f. 1870, .d. 1963, son av Svend Rasmussen Gisholt og Åvet Kirstine Jakobsdtr. Skjerka i Bamble.
   Sjå om denne familien s. 486.
  2. Karl Adolf Martiniusen Fjeld f. 1875, d. 1877.
  3. Karl Abraham Martiniusen Fjeld f. f. 1877, d. 1879.
  4. Kirsten Amalie Martiniusdtr. Fjeld f. 1880, d. 1949 i Rognsbru, g. 1904 m. Tømmermerkar Rasmus Andreas Halvorsen Dalene f. 1872, d. 1966 i Rognsbrum, 94 år, son av Gm. Halvor Halvorsen Dalene og Anne Kirstine Rasmusdtr. Gisholt.
   Sjå vidare s. 409.
  5. Halvor Martiniusen Fjeld f. 1882, d. 1943, 1) g. 1904 m. Tomine Petrea Thomasdtr. Nes f. 1878, d. 1910, dtr. av Thomas Nilsen Nes og kone av andre ekteskap Anne Kirstine Olsdtr. Aspehim. 2) g. 1913 og no med Hanna Marie Tollevsdtr. Veholt f. 1893, dtr. av Murar Tollev Eriksen Veholt og Ingeborg Elise Ellevsdtr. Frønes.
   Sjå ogso s. 382.
   Halvor Fjeld hadde før han gifta seg kjøpt garden Øya og sat med eigedomen til han i 1918 då han tok over Fjeld.
   I Halvor Martiniussen sine to ekteskapar var det desse born:
   1. Karl Magnus Halvorsen f. 1905 i Rognsbru, g.m. Astrid Kaspara Rasmusdtr. f. 1915, dtr. av Hanna Marie og Rasmus Nordang.
    Dei har fire søner: Halvor Torstein f. 1942, g.m. Torveig Teodorsdtr. f. 1944, dtr. av Ellen og Teodor Gran-Nilsen Oslo - Bjørn Øyvind f. 1945, g.m. Reidun Oersdtr, f. 1946, dtr. av Ruth og Per Jellestad, Bergen. - Harald Rasmus f. 1947 og Finn Halvor f. 1955.
   2. Agnes Terese Halvorsdtr. f. 1908 på Øya, g. 1928 m. Trygve Jakobsen Gisholt f. 1898, d. 1967, son av Jakob Randinius Svendsen Gisholt og Åse Kirstine Berthea Jakobsdtr. Åsland. Sjå vidare s. 475.
   3. Tolf Eilert Halvorsen f. 1915 på Øya, g.m. Sissel Olsdtr. f. 1922, dtr. av Kari og Ole Sollien Torpo i Ål.
    Dei har ein son, Runar Tolfsen Fjeld f. 1953.
   4. Kirsten Andrea Halvorsdtr. f. 1918 på Øya, g.m. Magnus Andreas Ellevsen Frønes f. 1916, son av Ellev Andreassen Frønes og Elise Andreasdtr. Solheim.

    Dei har borna: Reidun f. 1942, g.m. Birger Arnesen Nygård f. 1938, son av Juranda Stiansen og Arne Kristiansen Nygård - Marianne f. 1947 - Per Ellef f. 1957.
   5. Birger Halvorsen Fjeld f. 1919, g. 1948 m. sjukepleiar i Solum Gerd Martiniusdtr. Grini f. 1920 i Porsgrunn, dtr. til Bygm. Martinius Andreassen Grini.
    Her er det to born: Toril f. 1956 og Odd f. 1958.
   6. Ester Karoline Halvorsdtr. Fjeld f. 1922, g.m. Jon Karlsen Østvedt f. 1915, son til Karen og Karl Østvedt.
    Dei har borna: Karl Erik f. 1953 - Hilde Marie f. 1955 - Anne f. 1960.
   7. Marit Halvorsdtr. Fjeld f. 1923, g.m. Sverre Ingebretsen f. 1911, son til Mathilde og Isak Ingebretsen. Dei har to born: Ellen f. 1949 og Kari f. 1955.
   8. Finn Cato Halvorsen Fjeld f. 1924, g.m. Lolla Helene Mikaelsdtr., dtr. til Kari og Mikael Ødegård Bagn i Valdres. Her er det to born: Kari Marie f. 1957 og Astrid f. 1961.
   9. Odd Trygve Halvorsen Fjeld f. 1930, g.m. Inger Johannesdtr. Halden.
    Dei har borna: Jan Halvor f. 1955 - Liv Signe f. 1961 og Hanne Marie f. 1963.
   10. Else Marie Halvorsdtr. Fjeld f. 1937, g.m. Karl Rolfsen Bergstrøm, son til Kristine og Rolf Bergstrøm.
  6. Martha Karoline Martiniusdtr. Fjeld f. 1884, døyd i Amerika 1967. Ho var gift med ei amerikanar og utvandra til Amerika. Dei hadde to born som er fødde her og vart ikkje med då dei reiste. Borna vart hos sine slektningar.
   1. Hjørdis f. 1908 kom til Amalie og Rasmus Dalene og har vakse opp hos dei. Hjørdis Dalene vart g. 1931 m. Magnus Kornelius Fjeldkåsa f. 1905, son av Thomas Hansen og Marie Knutsdtr. Fjeldskåsa.
    Hjørdis og Magnus har borna: Arne f. 1932, g.m. Alise Mathilde Konradsdr. f. 1933, dtr. av Ragnhild og Konrad Sørensen - Berit g.m. Hans Arne Grønstein - Åge Vidar f. 1951.
   2. Hans Eugen Emanuel f. 1909. Han vaks opp hos Marie Anne og Andreas Frønes og vart sidan g.m. Ragna Larsdtr. f. 1918, dtr. av Marie og Lars Foss i Gjerpen. Dei har borna: Dag f. 1945, Bjørg f. 1948 og Marit f. 1950.
  7. Abraham Johan Martiniusen Fjeld f. 1887, er ug.
  8. Isak Martiniusen Fjeld f. 1889, d. same år.
  9. Isak Martiniusen Fjeld f. 1890, g.m. Ingeborg Konradsdtr. Mo f. 1904, dr. av Rebekka og Jon Konrad Mo, Kvam i Trøndelag.
   Isak vart bonde på Fjeld etter faren.
   Dei har to born: Olav Martinius Halvard f. 1938 og Ragnhild Isaksdtr. f. 1941, seinare g.m. Kjell Olavsen Tomasrud, son til Borghild Johannesen og Olav Tomasrud Sigdal.
   Dei har ein son, Odd Ivar Kjellsen f. 1962.
  10. Jonas Martiniusen Fjeld f. 1893, g.m. Mari-Anne Andreasdtr. Solheim f. 1893, dtr. av Andreas Levorsen Solheim og Karen Marie Olsdr. Plassen under Gisholt.
  11. Trygve Martiniusen Fjeld f. 1896, d. 1968, ug.
Utdrag (s. 391-405) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen