Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd | 8. ledd | 9. ledd

Ledd 9

Anders Kristensen Åbjørnsrød

Anders Kristensen er f. 1886, d. 1949, g. 1914 m. Ingeborg Mathea Jonasdtr. Bjørbæk f. 1891, d. 1928, dtr. av Jonas Jonassen Bjørbæk og Sina Berthea Evensdtr. Jordbakke.

Anders mottok garden frå faren i 1906. Han braut opp mykje ny mark og utvida med dette gardens dyrkbare jord. I 1918 fekk han Norsk Hydros diplom med premie for sin nyrydding av jord. Det er i hans tid bygt nye huser på garden. I 1933 overlot han garden til sine 2 eldste sønner, Kristen og Thor. Desse hadde so eigedomen saman til 1947 då Kristen tok over heile eigedomen.

 1. Kristen Andersen Åbjørnsrød f. 1915, g. 1944 m. Johanne Johannesdtr. Holt f. 1918, dtr. av Johannes Holt Stavdal og Anne Halvorsdtr. Kåsein Nes.
  Som nemnd ovanfor er Kristen bonde på Åbjørnsrød og familien har to born: Alf Andreas f. 1945 og Ingrid f. 1950.
 2. Thor Andersen Åbjørnsrød f. 1918, gift med Else Margareth f. 1918 på Bøle i Gjerpen, einaste dotter av Sjøkaptein Bjarne Haraldsen og Johanne Pedersdtr. Bøle, seinare Bratsberg ved Skien.
  Thor Åbjørnsrød er forretningsmann og driver sin eigen maskinforretning i Porsgrunn.
  Familien bur på Bratsberg og dei har borna: Inger Johanne f. 1950 og Dag f. 1953.
 3. Jonas Andersen Åbjørnsrød f. 1921, gift med Reidun Årvik f. 1931 i Nordfjord.
  Jonas er i sin brors maskinforretning i Porsgrunn. Dei har 3 born: Jorunn f. 1960 - Marit f. 1962 og Turid f. 1966.
 4. Asbjørn Andersen Åbjørnsrød f. 1924. Han er ansatt i Brødrens Sørensens Entreprenørfirma i Skien.
Utdrag (s. 198-199) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen