Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd | 8. ledd | 9. ledd

Ledd 8

Kristen Andersen Åbjørnsrød

Som før nemnd fekk Kristen overtaka Åbjørnsrød frå bestefaren i 1855 og dreiv denne i mange år frametter. Han var gift 2 goger og borna av første ekteskap er:

 1. Ingeborg Karoline Kristensdtr. Åbjørnsrød f. 1856, d. 1916, 1) g. 1874 m. Isak Abrahamsen Dolva f. 1844 på Ilemoen, d. 1880, son av Abraham Isaksen Dolva f. 1806, d. 1877 og Marie Halvorsdtr. f. 1815 i Holla.
  Isak Abrahamsen hadde ved sin døydd eigedomen Nere-Bergan. Dei hadde to born, nemleg:
  1. Abraham Martinius Isaksen Dolva, seinare Siljan f. 1875, d. 1958, g. 1902 m. Aslaug Kirstine Larsdtr. f. 1869 i Holla, d. 1953, ho var enke etter Nils Olsen Sølland, Siljan, dtr. av Lars Brynildsen som kom til Tveitan i Melum.
   Abraham arbeide i ei rekke år ved Skotfoss fabrikker. Han har elles vore med i heradstyre i mange år og hatt mange ombod for kommunen.
   Av borna har dese vakse opp: Nils som er i Amerika - Isak - Anna - Isak.
  2. Anne Kirstine Isaksdtr. Dolva f. 1878 på Dolva, d. 1960 på Marum, g. 1901 m. Karl Martinius Thomassen Marum f. 1874 på Nes, son av Thomas Nilsen Nes og hans kone av andre ekteskap, Anne Kirstine Olsdtr. Aspheim.
   Martinius Marum hadde først garden Nes saman med sin eldre bror Ole Andreas, medan broren Jakob fekk farsgarden Marum i 1896. Nokre år seinare flytta Jakob til Hustvet og Martinius tok over Marum. Det er hans son Thomas som no har garden.
   Anna og Martinius sine born er:
   1. Thomas Martiniussen Marum f. 1902, g. 1930, vigde i Skien m. Ruth Augustsdtr. Gjærum f. 1904 på Solbakken, Skotfoss, dtr. av Jens August Jensen Gjærum og Anna Dorthea Helene Pedersdtr. Bråten, ei dtr. av korgmakar Peder Pedersen og Anne Pedersen Porsgrunn.
    Dei har borna, Magne Arnfinn f. 1935 og Dagfinn Arnsten f. 1938.
   2. Anne Karoline Martiniusdtr. Marum f. 1904, g.m. Even Jonassen Bjørbæk f. 1904, son av Sina Berthea Evensdtr. Jordbakke og Jonas Jonassen Bjørbæk.
    Even Bjørbæk mottok garden frå sine foreldre. Han har elles vore med i heradstyret og hatt ymse kommunale ombod.
    Dei har borna: Agnes Berit f. 1931 - Inger Mathea f. 1934 og Eva Karin f. 1944.
   3. Gudrun Martiniusdtr. Marum, g. 1929 m. Georg Mayer Klausen Gjærum f. 1903, son av Klaus Jonsen Gjærum og Hanna Olea Gundersdtr. Bratsberg.
    Georg har teke over garden etter foreldra og dei har desse born: Cato f. 1930 - Helmer f. 1934, g. 1962 m. Ingeborg Marie Møller, dtr. av Hvidar Otterdal Møller og Sigrid Isaksdtr. Siljan
  2) Ingeborg Karoline Kristensdtr. som var på Nere-Bergan vart gift andre gong 1881 og no med Johan Gunelius Isaksen Hegna, seinare Siljan f. 1857, d. 1933, son av Isak Gulleksen Kåsa under Hustvet, seinare Hegna og Maren Karine Isaksdtr. Sti.
  Gunelius Isaksen kom soleis ved gifte med enka til å taka over drifta på Nere-Bergan og var her til omlag 1902. Då flytta han med familien til nordre Siljan som hans son 5 år seinare kjøpte.Dei hadde borna:
  1. Isak Martiniuss Guneliussen Siljan f. 1881 på Dolva, d. 1958, g. 1906 m. Ingeborg Helene Olsdtr. f. 1878 på Dalene i Drangedal.
   Isak Siljan kjøpte nordre Siljan gard i 1907. Det var soleis 2 familiar i den tid på Siljan.
  2. Anne Marie Guneliusdtr. Siljan f. 1884 på Bergan, d. 1887.
  3. Hans Guneliussen Siljan f. 1886, d. same år.
  4. Anna Marie Guneliusdtr. Siljan f. 1888, d. 1949 hos sin yngste bror på Kyrkjesletta.
  5. Johan Karenius Guneliussen Siljan f. 1891, d. 1929 då han drukna i Siljantjern.
  6. Karette Guneliusdtr. Siljan f. 1895, d. 1896.
  7. Jakob Guneliussen Siljan f. 1896, g. 1919 m. Anna Hansine Hansdtr. Aspheim f. 1897, d. 1958, dtr. av Hans Torstensen Aspheim og Karen Marie Olsdtr. Stavdal.
   Jakob Siljan kjøpte i 1921 garden Visdal som i 1857 var utskild frå vestre Gjærum. Han selde denne igjen 12 år seinare til Enok Hauge. Jakob virka i mange år som vegvaktar og bur på ein parsel under Aspheim, der det ogso er landhandel.
   Anna og Jakob sine born er:
   1. Hans Gunelius Jakobsen Siljan f. 1920, g. 1949 m. Ester Marie Larsdtr. Gjærum f. 1924, dtr. av Lars Paulsen Gjærum, Sti og Anna Marie Pedersdtr. Holtan i Helgja.
    Hans Siljan kom tidleg til å taka over landhandelen på Aspheim (Krøssen) og driver denne framleis ved sida av garden vestre Sti som han i 1955 tok over frå svigerfaren.
    Dei har 3 born: Anne Karin f. 1949 - Inger Liv f. 1953 og Ellen Kristine f. 1958.
  8. Einar Guneliussen Siljan f. 1898, 1) g. 1928 m. Rachel Aldhild Gjærum f. 1905, dtr. av Jakob Nilsen Melum og Anne Halvorsdtr. Gjærum. Desse vart skilde igjen og Einar 2) gift med Bergljot Klausdtr. Heia.
   Einar Siljan har i fleire år vore vegvaktar i Solum og bur på Kyrkjesletta.
 2. Isine (Sina) Andrea Kristensdtr. Åbjørnsrød f. 1863, d. 1936, g. 1886 m. Jakob Gundersen Bergan, Lillås f. 1863, son av Gunnar Klausen Bergan o gMaren Kirstine Jakobsdtr. Huset-Siljan.
  Før er skrive om Jakobs overtaking av garden etter faren. Han var i fleire år medlem av heradstyret og hadde ymse kommunale ombod.
  Sina og Jakob sine born er:
  1. Anna Bergitte Jakobsdtr. Bergan f. 1886, d. 1956, g. 1913 m. Kjetil Halvorsen Sondbø f. 1890, son av Agronom Halvor Halvorsen Sondbø og Hege Kjetilsdtr. Ny-Ødegården.
   Kjetil Sondbø har gjenomgått Telemark Landbrukskule på Søve. Han har drive Holla Prestegard frå 1919 til han i 1939 tok over garden vestre Bergan etter svigerfaren.
   Dei har desse borna:
   1. Halvor Kjetilson Sondbø f. 193, g. 1941 m. Olaug O. Lurås, Tinn.
    Halvor har gått jordbrukskulen på Foldsæ i 1935, Statens småbrukskule 1938, tilsett som lærar på Foldsæ 1939 og vart i 1941 Heradsagronom i Kviteseid.
   2. Synøve Kjetilsdtr. Sondbø f. 1916, d. 1949, g. 1943 m. Jonas Karenius Klausen Gjærum f. 1906, son av Klaus Jonsen Gjærum og Hanna Olea Gundersdtr. Bratsberg.
    2) Jonas Gjørum g. 1955 m. Tone Karine Hansdtr. Spirdalen f. 1918, dtr. av Hans Larsen Spirdalen og Helene Kristine Karlsdtr. Walkvist.
    Barn av første ekteskap er Kjell Karsten f. 1947. Jonas har bygd seg hus på tomt som er utskild frå Lillås. Han arbeidar elles som snekker i bygningsfaget.
   3. Hjørdis Kjetilsdtr. Sondbø f. 1919, g. 1963 m. Leif Fløtterød f. 1924 på Løkkenberg, son av Bonde Anders Martin Fløtterød og Kirsten f. Bakken i Skien. Leif Fløtterød har studert jordbruksfag, maskinkurs, 1 år småbruksskule. 1 år handelskule og er no assistent for heradsagronomen og med i jordstyret i Skien. Han overtok svigerfarens gard i 1963.
  2. Gunda Karoline Jakobsdtr. Bergan f. 1888.
  3. Maren Kirstine Jakobsdtr. Bergan f. 1897
  4. Astrid Konstanse Jakobsdtr. Bergan f. 1902, g.m. Gustav Mathias Halvorsen Aspheim f. 1898, son av Halvor Torstensen Aspheim og Margit Sondresdtr. Kåsa i Seljord. Dei har 2 born, Jakob og Halvor.
 3. Hanna Berthea Kristensdtr. Åbjørnsrød f. 1865, g. 1890 m. Åsold Svendsen Roligheten under Bergan f. 1867, son av Svend Sørensen og Karen Larsdtr. Bergan.
  Dei hadde plassen Roligheten som er utskild frå Bergan.
  Her var det desse born:
  1. Karl Severin Svendsen Bjåland f. 1890, g.m. Tone Gunulfsdtr. Kolberg i Lårdal f. 191, d. 1947.
   Karl kjøpte eit jordstykke av Nere-Bergan og skyldsette dette med namnet Bjåland. Her har han ombygd den gamle stovebygning som stod her og fått nye uthuser. Han har vore vegvaktar for bygdevegane i mange år. Desse har nå gått over til å verta fylkesvegar.
  2. Aksel Karenius Svendsen Roligheten f. 1892, d. 1951, ugift.
  3. Anna Karette Svendsdtr. Roligheten f. 1895m g. 1918 m. Thomas Karenius Hansen Holmen f. 1889, son av Hans Hansen og Ingeborg Tomine Thomasdtr. Timland.
  4. Gunda Karoline Svendsdtr. Roligheten f. 1898, g.m. Lars Kålstad i Helgja.
  5. Isak Svendsen Roligheten f. 1900, d. same år.
  6. Ågot Hansine Svendsdtr. Roligheten f. 1902 g. 1931 m. Otto Reinhart Thorsen Tveit f. 1891, son av Thor Thomassen og Karen Marie Åsoldsdtr. Tveit.
  7. Isak Svendsen Roligheten f. 1904, d. 1961, g. 1929 m. Asborg Kristine Hansdtr. Veberg f. 1906, dtr. av Hans Åsoldsen og Maren Elise Amdersdtr. Veberg.
   Dei har bygd seg hus på tomt utskild frå Bergan.
  8. Gudrun Marie Svendsdtr. Roligheten f. 1907, g.m. Ole Markussen Jordbakke f. 1905, son av Markus Severin Olsen Jordbakke og Karen Jonsdtr. Sanna.
   Dei har eige hus på Stavdal.
  9. Hjalmar Svendsen Roligheten f. 1911, g. 1940 m. Mimmi Alvilde Lysa f. 1908 i Gjerpen.
   Hjalmar driver som drosjeeigar.
 4. Isak Andreas Kristensen Åbjørnsrød f. 1874, d. 1875.

Kristen Andersen Åbjørnsrød hadde i sitt andre ekteskap ein son, Anders Kristensen som i denne slekt vert ledd 9

Utdrag (s. 193-198) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen