Dikt

av Hans Reynolds

Sange og stemninger (1899) | Folkekamp (1905) | Heimlege tonar (1911) | Dagsens dikt. (1920) | Tilsjøs og iland (1920) | Porsgrunns-maal (1952)
Diktene er hentet fra disse bøkene samt enkelte dikt i aviser m.m.

 1. 15de regiment Wisconsin friviljuge (fra: Heimlege tonar, 1911)
 2. 17. Mai-song (fra: Dagsens dikt, 1920)
 3. 1914 (fra: Dagsens dikt, 1920)
 4. 1915 (Val-song) (fra: Dagsens dikt, 1920)
 5. Akershus Slot (fra: Sange og stemninger, 1899)
 6. Anders Hovden (fra: Dagsens dikt, 1920)
 7. Anders aa briggen «Sara Margrete» (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 8. Anton paa Frier (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 9. Arne Garborg (fra: Dagsens dikt, 1920)
 10. Atlantehav (fra: Sange og stemninger, 1899)
 11. Attreising (fra: Heimlege tonar, 1911)
 12. Bark «Salvator» (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 13. Bark «Iduna» (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 14. Bjørnstjerne Bjørnson (fra: Sange og stemninger, 1899)
 15. Bjørnstjerne Bjørnson (fra: Heimlege tonar, 1911)
 16. Blaamyr (fra: Sange og stemninger, 1899)
  Blaamyr (også tr. i: Tilsjøs og iland, 1920)
 17. Brevik (Porsgrunds Dagblad 3. august 1929)
 18. «Brorskap» (fra: Folkekamp, 1905)
 19. Brøllaapp i Stranna (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 20. Bærjebrygga aa sjebbua (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 21. Christopher Bruun (fra: Dagsens dikt, 1920)
 22. Dagen dør (fra: Sange og stemninger, 1899)
 23. Dagvagt i Nordsjøen (fra: Sange og stemninger, 1899)
 24. De gamle værvanne (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 25. Dei hatar - (fra: Dagsens dikt, 1920)
 26. Demokrati (fra: Sange og stemninger, 1899)
 27. Den danske Borgi - (fra: Dagsens dikt, 1920)
 28. Den nasjonale Fana! (fra: Dagsens dikt, 1920)
 29. Den syttande mai i Amerika (fra: Heimlege tonar, 1911)
 30. Det danske Maal i Norig (fra: Dagsens dikt, 1920)
 31. Det Maal - (fra: Dagsens dikt, 1920)
 32. Det store Budskap (fra: Folkekamp, 1905)
 33. Dig vier jeg mit kvad (fra: Sange og stemninger, 1899)
 34. «Dione» ær kaammet (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 35. Direktør Joh.s C. Bull (fra: Dagsens dikt, 1920)
 36. Dover (fra: Sange og stemninger, 1899)
 37. Dr. Doulglas Hyde (fra: Heimlege tonar, 1911)
 38. Dr. Herman Fjelde (fra: Dagsens dikt, 1920)
 39. Drøm (fra: Sange og stemninger, 1899)
 40. En dag i Syden (fra: Sange og stemninger, 1899)
 41. En Nordsjøfarer (fra: Sange og stemninger, 1899)
  En Nordsjøfarer (også tr. i: Tilsjøs og iland, 1920)
 42. Farvel til Florida (fra: Sange og stemninger, 1899)
 43. Farvel til Vesterheimen (fra: Heimlege tonar, 1911)
 44. Finland (fra: Sange og stemninger, 1899)
 45. Flagsang (fra: Sange og stemninger, 1899)
 46. Fortuna (fra: Sange og stemninger, 1899)
 47. Fram, Isafold (fra: Heimlege tonar, 1911)
 48. Fredens Kveld (fra: Folkekamp, 1905)
 49. Fremad Under Norges Mærke (fra: Sange og stemninger, 1899)
 50. Fugløens Batteri (fra: Sange og stemninger, 1899)
 51. Færøyarne! (fra: Dagsens dikt, 1920)
 52. Før i tia - (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 53. Gamle Jon. 1814 (fra: Folkekamp, 1905)
 54. Gift (fra: Sange og stemninger, 1899)
 55. Gjensyn (fra: Sange og stemninger, 1899)
 56. Glæd dig (fra: Sange og stemninger, 1899)
 57. Grenader Nr. 23 (fra: Folkekamp, 1905)
 58. Guttemusikken (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 59. Halfdan Egedius (fra: Sange og stemninger, 1899)
 60. Halsnøy! (fra: Dagsens dikt, 1920)
 61. Hans Egede (fra: Dagsens dikt, 1920)
 62. Hatten af! (fra: Folkekamp, 1905)
 63. Heim med siger! (fra: Heimlege tonar, 1911)
 64. Helg (fra: Sange og stemninger, 1899)
 65. Helsing! (fra: Folkekamp, 1905)
 66. «Hvad Norge var - !» (fra: Folkekamp, 1905)
 67. Hymne (fra: Sange og stemninger, 1899)
 68. Høgskotten (fra: Heimlege tonar, 1911)
 69. Høisommer (fra: Sange og stemninger, 1899)
 70. I Hólakyrkja (Island) (fra: Heimlege tonar, 1911)
 71. I Haakonhalli (fra: Heimlege tonar, 1911)
 72. I Norsjøen (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 73. I Olavskyrkja (fra: Folkekamp, 1905)
 74. I Passaten (fra: Sange og stemninger, 1899)
 75. Idar Handagard (fra: Dagsens dikt, 1920)
 76. Isafold (fra: Folkekamp, 1905)
 77. Island! (fra: Dagsens dikt, 1920)
 78. Jemm fra Langtur (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 79. John Lie (fra: Dagsens dikt, 1920)
 80. Jolenott (fra: Heimlege tonar, 1911)
 81. Kanona fraa Skotterud (fra: Dagsens dikt, 1920)
 82. Kirkjubø-Ruinen (fra: Folkekamp, 1905)
 83. Kongeriket Man (fra: Heimlege tonar, 1911)
 84. Kongsvinger Fæstning (fra: Folkekamp, 1905)
 85. Kr. Torp Hansen (fra: Dagsens dikt, 1920)
 86. Kuba (fra: Sange og stemninger, 1899)
 87. Kyrkja paa præria (fra: Heimlege tonar, 1911)
 88. Kyrkjevaag (Orknøyarne) (fra: Heimlege tonar, 1911)
 89. Landsyn! (fra: Folkekamp, 1905)
 90. Lillælv aa Læuersplassen (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 91. Lodsen (fra: Tilsjøs og iland, 1920)
 92. Løvfald (fra: Sange og stemninger, 1899)
 93. Me «Gjendin» te Antwerpen (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 94. Mellem Øerne (fra: Sange og stemninger, 1899)
 95. Min Fane (fra: Sange og stemninger, 1899)
 96. Morgen (fra: Sange og stemninger, 1899)
 97. Mørner paa Blaker. 1808 (fra: Folkekamp, 1905)
 98. Maaltrosten (fra: Dagsens dikt, 1920)
 99. Maalunionen (fra: Dagsens dikt, 1920)
 100. Nordens Samling (fra: Sange og stemninger, 1899)
 101. Nordmanns-laget (fra: Heimlege tonar, 1911)
 102. Noregs Atterreising! (fra: Folkekamp, 1905)
 103. Norge synker (fra: Tilsjøs og iland, 1920)
 104. Norig samla - ! (fra: Dagsens dikt, 1920)
 105. «Norskdom» (fra: Dagsens dikt, 1920)
 106. Norrønafolket (fra: Dagsens dikt, 1920)
 107. Norrøna-Maalet (fra: Folkekamp, 1905)
 108. Norske Jægerkorps (fra: Folkekamp, 1905)
 109. Nyt liv (fra: Sange og stemninger, 1899)
 110. Oberst H. Angell (fra: Heimlege tonar, 1911)
 111. Oberst H. Angell (fra: Dagsens dikt, 1920)
 112. Oberst Stang (fra: Heimlege tonar, 1911)
 113. Ocean (fra: Sange og stemninger, 1899)
 114. Olav Moe i Nordvesten (fra: Heimlege tonar, 1911)
 115. Olav Rusti (fra: Dagsens dikt, 1920)
 116. Ombord (fra: Sange og stemninger, 1899)
 117. Oslo! (fra: Folkekamp, 1905)
 118. Porsgrunns-vise (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 119. Prøyssen! (fra: Dagsens dikt, 1920)
 120. Paa Dybbel Banke (fra: Folkekamp, 1905)
 121. Paa Golfen (fra: Sange og stemninger, 1899)
 122. Reis Dit Land (fra: Sange og stemninger, 1899)
 123. Rigsdagsmand Gustav Johannsen (fra: Folkekamp, 1905)
 124. Roald Amundsen (fra: Dagsens dikt, 1920)
 125. Rye sine Fjøllgutar. 1814 (fra: Folkekamp, 1905)
 126. Sólskrikjan (Snjofuglen) (fra: Heimlege tonar, 1911)
 127. Salme paa Fridomsdagen (fra: Folkekamp, 1905)
 128. Sang Til Frihedsdagen (fra: Sange og stemninger, 1899)
 129. Schleppegrell paa Stubben (fra: Dagsens dikt, 1920)
 130. Sjøgut (fra: Dagsens dikt, 1920)
  Sjøgut (også tr. i: Tilsjøs og iland, 1920)
 131. Sjøguttens Farvel (fra: Tilsjøs og iland, 1920)
 132. Sjømannshuse i Paarsgrunn (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 133. Soldatsong for Telerne (fra: Dagsens dikt, 1920)
 134. Song til Telemark (fra: Dagsens dikt, 1920)
 135. Statsminister Steen (fra: Folkekamp, 1905)
 136. Storvask (Porsgrunds Dagblad 8. juni 1929)
 137. Suderøy (fra: Heimlege tonar, 1911)
 138. Sumarkveld paa Færøyane (fra: Folkekamp, 1905)
 139. Sydens Kveld (fra: Sange og stemninger, 1899)
 140. Søttenne mai i guttedaene (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 141. Tedor ær kaammet jemm (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 142. Telemarkske Regiment (fra: Folkekamp, 1905)
 143. Tele-mars (fra: Heimlege tonar, 1911)
 144. Til «Dovre»-gutarne fraa Minneapolis (fra: Heimlege tonar, 1911)
 145. Til Bjørgvin (fra: Dagsens dikt, 1920)
 146. Til Bladet Norig (fra: Dagsens dikt, 1920)
 147. Til Færøyar! (fra: Folkekamp, 1905)
 148. Til Hjaltland (fra: Heimlege tonar, 1911)
 149. Til Losje Første Norske (fra: Dagsens dikt, 1920)
 150. Til Min Far (fra: Sange og stemninger, 1899)
 151. Til Statsminister Gunnar Knudsen (fra: Dagsens dikt, 1920)
 152. Til Svenskegreiven (fra: Folkekamp, 1905)
 153. Til Sørjuten! (fra: Folkekamp, 1905)
 154. Til val! (fra: Heimlege tonar, 1911)
 155. Tilsjøs (fra: Sange og stemninger, 1899)
 156. Tora Hansen (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 157. Torgny (fra: Folkekamp, 1905)
 158. Transvaal (fra: Folkekamp, 1905)
 159. Vakning (fra: Heimlege tonar, 1911)
 160. Val-song (1912) (fra: Dagsens dikt, 1920)
 161. Vampyr (fra: Sange og stemninger, 1899)
 162. Ved baara aat ein ungdoms-førar (fra: Heimlege tonar, 1911)
 163. Ved Ivar Aasen-steinen (fra: Dagsens dikt, 1920)
 164. Ved Oberst Krebs's Grav (fra: Sange og stemninger, 1899)
 165. Ved Rasmus Steinsviks Baara (fra: Dagsens dikt, 1920)
 166. Ved Tordenskjolds Kiste (fra: Folkekamp, 1905)
 167. Ved Wergelands-Støtten (fra: Sange og stemninger, 1899)
 168. Vesterhavs-landi (fra: Heimlege tonar, 1911)
 169. Vestindien (fra: Sange og stemninger, 1899)
 170. Vesterover (fra: Sange og stemninger, 1899)
 171. Veteran (fra: Sange og stemninger, 1899)
 172. Vi letta omm maarrann (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 173. Viken (fra: Heimlege tonar, 1911)
 174. «Vokster» (fra: Dagsens dikt, 1920)
 175. Vold (fra: Folkekamp, 1905)
 176. Vaar Rett! (fra: Folkekamp, 1905)
 177. Vaarkvell (fra: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952)
 178. Vaart norske Maal (fra: Folkekamp, 1905)
 179. Aabningssang For Ungdomslagene (fra: Sange og stemninger, 1899)