Storgaden 154

L.matr.no. 16. Dyrings Boghandel

av F.C. Knudsen

Paa den oprindelige tomt til dette hus var udstedt en grundseddel til Christen Bratsberg mod en aarlig leie af 1 Rdl., formodentlig i 1720. Tomten er senere indløst og grundseddelen ikke tinglæst i nuværende pantebøger.
Den første eier vi træffer i grundbøgerne er:

l 1761Svend Davidsen.
I 1702Berthel Knudsen.
Fra 1784er gaarden opført som Tobaks-spinderi.
I 1807eies den af Jørgen Aall og beboes af Fredrik Dahl.
I 1817takseres gaarden for 500 Spd.
I 1820overdrages 2/3 af eiendommen af Paul Linaae og Niels Weyer Aall til Christen Bruun.
I 1827overtages hele eiendommen at Chr. Bruun og N. Sørensen,
I 1833sælger Niels Sørensen sin 1/3 del til Christen Moe i Chr.ania.
I 1853sælges den af C. Bruun og C. Moe til Fredrik Dahl.
I 1891fra Fredrik Dahl til Lars Dahl.
I 1892fra Lars Dahl til Th. H. Dyring.
I 904giver Alfred P. Wright Th. Dyring skjøde paa et stykke af Br.matr.no. 16b, som tillægges tomten.

Christen Jensen Bratsberg,
født 1701 d. 1769,
gift med Abel Olsdatter. Børn:

 1. Jens, som i 1750 var fadder hos Halvor Jobsen Arweschoug.
 2. Anna Cathrine, f. 1732.
 3. Ingeborg Cathrine, f. 1744.

Hans Engebretsen Bratsberg træffes i 1740--50-aarene og har en liden smaahandel. Formue 450 Rdl. i 1743.


Svend Davidsen,
i 1760 gift, med Karen Marie Kristensdatter, var blokmager. Han har vistnok kun eiet huset et par aar.


Berthel Kittilsen
kjendes ikke. Medens han var eier, blev huset takseret i 1778 for 140 Rdl., og ligesaa i 1797.


Jørgen Aall
eier gaarden i 1807, og den beboes af


Fredrik Dahl,
født 1739 d. 1815. Han var tobaksspinder, gift med Nellia Andersdatter, f. 1734 d. 1806.
I 1817 takseres den for 500 Spdl. og eies af Aall. Gaarden beskrives som én-etages med bryggerhus og brændeskur.


Paul Linaae og Niels Weyer Aall,
som i 1820 giver Christen Bruun skjøde paa 2/3 dele, havde overtaget «Aallegaarden»s vandtomter efter Nicolai Benjamin Aall, og solgte gaarden for Jørgen Aalls konkursbo.


Christian Bruun,
født 1782 d. 1858, var kjøbmand.
i 1816 gift I. med Marie Linaae, født 1785 d. 1819,
i 1821 gift II. med Karen Linaae, f. 1788 d. 1847, begge døtre af lodsoldermand i Langesund, Hans Lund Linaae, og hustru, Alet Cathrine Siewers. Han var søn af Christian Eilert Bruun, kaptein og senere arsenalforvalter i Fredriksværn.
Bruun eiede den store 2.etages gaard paa Østsiden ved Osebro, L.matr.no. 289, nu kjøbmand Erik Skoes gaard. Han var i mange aar i Jørgen Aalls tjeneste og foretog i krigsaarene flere reiser for ham til Danmark og England. Begge hans hustruer havde været i huset hos Jørgen Aall.
Sammen med kjøbmand Niels Sørensen i Raschebakken, og senere, sammen med Sørensens svigersøn, kjøbmand Christen Moe, drev han Tobaksspinderiet. Børn.

  Af første ægteskab:
 1. Hanna Cathrine, født 1818 d. 1893, i 1845 gift med kaptein Hagbarth Resch, f. 1817 d. 1893. Deres datter, Marie, blev g. m. Jørgen C. Knudsen, og datteren Alice g. m. Herman Jeremiassen.
  Af 2det ægteskab:
 2. Hans Linaae Bruun, skipper og trælasthandler, født 1822 d. 1919, i 1851 g. m. Hanna Julie Boyesen, født 1823 d. 1896. Hun var datter af kjøbmand Petter Boyesen. omtalt under L.m.no. 122.
 3. Marie, født 1824 d. 1910, g. m. boghandler J. A. Krogh, Skien.


Christen Moe,
født 1807, kjøbmand,
i 1837 gift med Birgitte Jørgine Sørensen, f. 1813
Han var søn af lods Ole Moe, som eiede L.matr.no. 21, nu Delikatesseforretningens hus, og hun var datter af kjøbmand Niels Sørensen og hans første husfru, Anne Marie Ingebretsdatter, i Raschebakken. Efter en tid at have drevet Tobaksfabrikken i denne gaard, blev han kjøbmand i Christiania.


Fredrik Dahl,
født 1811 d. 1898, skoleholder og kjøbmand,
i 1839 g. m. Anne Malene Hassel, f. 1814 d. 1892.
Han var først Iærer i Langesund, blev saa skoleholder her, kjøbte denne gaard i 1853 og drev krambodhandel og gjestgiveri. Hustruen var datter af Hans Christophersen Hassel paa Kongsberg. Børn:

 1. Gustav Marius, f. 1841.
 2. Laurits Fredrik, f. 1844, i 1879 g. m. Inger Elise Berg, f. 1859, datter af skredder Berg, Osebakken.
 3. Fredrik Amandus, f. 1847.
 4. Laura Hansine, f. 1851.
 5. Gunhild Marie, f. 1853.
 6. Elise Marie, f. 1858.
 7. Lars Dahl, f. 1849 d. 1893 g. m. Francisca Claudine Schüller, f. 1857 d. 1907,
  Dahl var ølhandler og bødker, eiede først L.matr.no. 17, nu skomager Jacobsens gaard, fra 1880 til 1889. Overtog denne gaard i 1891 og solgte den aaret efter til Theodor Dyring. Børn:
  1. Fredrik Georg Schüller.
  2. Laura Hansine.
  3. Margit Marie.


Theodor H. Dyring,
født 18.53 d. 1916, boghandler,
g. m. Margrethe Andersen, f. 1854 d. 1926, datter af postmester Iver Andersen.
Dyring var søn af H. Joh. Dyring og fortsatte dennes bogbinderi og boghandel. Han rev ned den gamle gaard og byggede en 2-etages trægaard. Denne nedbrændte i 1902 og den nuværende murgaard blev derefter opført.

Utdrag (s. 66-70) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Vis bilder av Storgata 154 Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside   Søk i bokbasen