L.matr.no. 135. Prestegaarden

av Finn C. Knudsen

1720,den 3die oktober udsteder Herman Leopoldus grundseddel til Niels Mogensens enke.
Tolf Pedersen sees at have eiet gaarden til
1753,da Friedrich Biener kjøbte den.
1774kjøbte Rasmus Malling eiendommen.
1796kjøbte Nic. Benj. Aall eiendommen. og presten. Karl Hansen, leiede den, indtil han kjøbte den i 1798.
I 1801forærte presten Hansen eiendommen til prestebolig for byen,
1817er huset takseret for 2,000 Spd.

Som fotografiet fra otti-aarene viser, var gaarden opført i samme stil som Toldboden, men den blev sidst i otti-aarene «moderniseret» og tabte sit tidligere stilige udseende. Fløibygningerne er i det væsentligste uforandrede.


Niels Mogensen,
født 1694, stiftsskriver,
g. m. Anne Sophie.
Han har antagelig bygget gaarden først i 1670-80-aarene, idet han har boet her fra før 1670. Enken fik først grundbrev af Herman Leopoldus i 1720. Hun er nævnt som fadder i 1736.

Af antegnelse til regnskabet for 1694 fremgaar: Stiftsskriver Niels Mogensen død efterladende enke og børn i stor vidløftighed. Har i 23 aar ikke gjort regnskab for Kirkens indtægt i Bratsberg Amt.
Børn:

 1. Hans Nielsen, g. I. m. Anne Marie Friedrichsdatter fra Osebakken. Deres datter, Kirsten, f. 1728.
  g. II. m. Anne Margrethe Ulrichsdatter. Deres søn Jacob, f. 1748. Hans Nielsen undertegnet grundbrevet paa moderens vegne, og træffes i 1738 som vidne ved auktion paa Toldboden.
 2. Jacob Nielsen, g. m. Inger Margrethe Henrichsdatter paa Osebakken. Datteren, Lispet Margrethe, f. 1727 havde til faddere: Anne Povelsdatter Kierulf, Helene Jansdatter Erboe, Berthel Jobsen Arweschoug og,Christian Bruun.

Friedrich Biener
omtales senere under Jønholt.


Rasmus Halvorsen Malling,
født 1737, var taksadør,
g. m. Barbara Borse,
Han var søn af Halvor Malling og sønnesøn af Rasmus Malling, som i begyndelsen af 1700-tallet eiede «Sømoe-gaarden». Hustruen var datter af Lars Halvardius Borse. (Se Borse-slægten). Malling blev ansat her som taksadør i 1774, og blev i 1796 for flyttet til Tønsberg. Han eiede ogsaa Jønholt.
Børn;

 1. Friedrich Biener, f. 1769 d. 1798 som skibsfører.
 2. Halvardius Severin, f., 1772.
 3. Petter, f. 1773.
 4. David Michael, f. 1775 d. ung.
 5. Kirsten, f. 1776, i 1797 g. m. Henrich Schlambusch Coucheron, Jønholt.
 6. Charlotte Amalie, f. 1778.
 7. Magdalene Charlotte Hedvig, f. 1780.
 8. Barbara, f. 1781.
 9. Rasmus. f. 1787.

Karl Hansen,
født 1756 d. 1826, sogneprest,
g. m. Abigael Wulfsberg, f. 1758 d. 1823.
Han døde i Skedsmo efter at have været prest her fra 1795 til 1806 og var søn af sogneprest til Holmen kirke i Kjøbenhavn, Mauritz Hansen og Anne Dorthea Muus.
Børn:

 1. Mauritz Christopher, f. 1794 d. 1842, digter og overlærer paa Kongsberg, i 1817 g. m. frøken Helvig Leschly.
  Deres søn, cand. med. Carl Hansen, f. 1817, blev i 1845 g. m. byfoged Heyerdahls datter, Margrethe Johanne, f. 1825.
 2. Nicolai Benjamin Aall, f. 1798.
 3. Chrisfian Mathias. f. 1799.

Borse-slægten.

Søfren Hansen Borse,
født 1630 d. 1675, var prest i Hjartdal.
Hans søn:

Halvor Søfrensen Borse.
d. 1701, var Bergassessor,
g. I. m. Inger Gjertsdatter, f. 1645 d. 1673, datter af Gjert Clausen og Anne Gundersdatter paa Borgestad.
g. II. m. Margrethe Jochumsdatter Lobes.
Han boede paa gaarden Fjære i Solum og eiede Bolvig Jernverk og Borgestad gaard. I 1696 byggede han paa Bolvig skibet «Stjernen», 143½ c.l. Han blev dræbt paa Gjeteryggen - efter sagnet af en forsmaaet beiler til en af hans døtre.
Børn:

 1. Kirsten, g. m. Niels Josten, se L.matr.no. 12.
 2. Inger, f. 1677 d. 1714, i 1700 g. m. Herman Leopoldus, f. 1677 d. 1750, eier af gaarden Bjørntvedt.
 3. Søren, f. ung, arvede Borgestad efter sin moders fader, Raadmand Gjert Clausen. Halvor Borse arvede gaarden efter denne sin søn.
 4. Joachim Borse, født 1679 d. 1739, var cancelliraad, i 1703 g. m. Charlotte Amalie Arnold, f. 1686 d. 1759, datter af Generalmajor Arnold paa Borgestad.
  Han boede paa Fjære gaard og arvede del meste af faderens store eiendomme, men paa grund af kautionsansvar, sammen med svogeren, Niels Josten, for flere fogeder, som kom i kassemangel, gik han fallit i 1722, men fik beholde Fjære.
  Børn:
  1. Stina.
  2. Inger.
  3. Anne Christine, g. m. capitain Tode.
  4. Lars Halvardius Borse, født 1710, var skibskaptein, g. m. Bolette Fredrikke Monrad, datter af provst i Gjerpen, David Monrad, og hustru, Barbara Leopoldus.
   I 1731 førte han skibet «Claus Berthel», 156 c.l., og var fadder til Niels Aalls barn. Af skadeliste for 1743 sees, at han har boet her og havde «2 drenge, 2 piger, 4 heste og kariol, formue ubetydelig».
   Børn:
   1. Barbara, g. m. taxadeur Rasmus Halvorsen Malling.
   2. Joachim Borse, født 1750, var skibskaptein, g. m. Inger Birgithe Winfield.
    Han førte i 1798 «Enigheden» for Nic. Benj. Aall. Boede først her, men flyttede til Brevig og fik med hustruen «Toldbodbygningen» i Brevig. Flere børn
Utdrag (s. 203-207) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen