Storgaden 174

L.matr.no. 8. Vauverts Eftf.s gaard

av Finn C. Knudsen

Hvem der fra tidligste tid har bebygget denne tomt kan ikke siges. Der er udstedt et grundbrev den 31te december 1779, dets indhold er ikke finglæst i de nu eksisterende panteregistre, og det er i 1861 aflæst som indfriet uden nogen nærmere oplysninger.
Det maa imidlertid være udstedt til Gudbrand Stephensen, som i 1778 eiede huset, der da var takseret for 150 Rdl., og eiendommen kan fra ham følges videre, idet der

i 1798er auktion paa Kari Stephensens gaard, som kjøbes al kaptein Isak Christensen Møller. I 1807 er taksten 350 Rdl.
I 1860er der auktionsskjøde fra enkemadame Hansine Caroline Christensen Møller til Christen Thobias Vauvert tor 495 Spd. Vaaningshuset var paa én etage, 12½ × 11 alen. Det brændte i 1865, og C. T. Vauvert opførte det hus, som nu staar der. Samtidig blev eiendommen tillagt den lille vandtomt, som tidligere tilhørte Vauverts oprindelige hus L.matr. no. 9, nu Sjømandsforeningens.
I 1905udstedte Louis Vauverts Bo skjøde til kjøbmand Johan Jacobsen.


Gudbrand Stephensen
sees at have havt en datter, Kari Stephensen, f. 1734 d. 1798, der blev g. m. Christen Olsen, og de havde i 1780 datteren Astri. Bedstefaderen, Gudbrand, var fadder sammen med Hans Christian Arveschoug Halvorsen og Fredrik Olsen Moe.


Isak Christensen Møller,
født 1768 d. 1851, var kaptein, og handelsborger fra 1804,
g. m. Hansine Caroline f. 1708 d. 1860.


Christen Thobias Vauvert
bliver omtalt under L.matr.no. 9.

Utdrag (s. 33) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen