Storgaden 100

L.matr.no. 40 Hans J. Larsens gaard

av Finn C. Knudsen

I 1804fik Lars Jørgensen Hill grundseddel af Eilert Hagerup Gyldenpalm.
I 1848overtog hans datter Greta Jørgensen huset.
1884brændte gaarden, og kjøbmand Andreas Rasmussen kjøbte tomten og byggede den 2-etages gaard, som nu staar der.

Lars Jørgensen Hill,
født 1770 d. 1842, var kjøbmand og snedker, g. m. Ellen Jacobsen. f. 1771 d. 1850. Deres børn:

  1. Anne, f. 1800 d. 1837, g. m. bager Johan C. Tønnessen.
  2. Jørgine Torberine, f. 1803 d. 1836, g. m. skibsfører Lars Larsen.
  3. Ingeborg, f. 1805, g. m. snedker Rasmus Nicolai Dahl, se L.m. no. 38 a.
  4. Ellen Kirstine, f. 1812 d. 1837, i 1832 g. m. overtoldbetjent Abraham Bøckmann Leschly, f. 1877. Han blev g. II. m. Gunhild Dahl, f. 1804 d. 1888, datter af kaptein Ole Rasmussen Dahl. De boede i Kraft Pedersens gaard paa Vestsiden og senere i Langesund. Deres søn, Petter Helesmus Leschly, f. 1832, blev kaptein og boede i Arendal.
  5. Thorsten, f. 1807.
  6. Jacobine Georgine, f. 1810, g. m. fætteren, Jørgen Gotfred Olsen Hill. (Se L.matr.no. 31a).
  7. Adriette, f. 1815, g. m. Hans Chr. Arweschoug (se L.matr. no. 182).
  8. Maren Margrethe (Greta Jørgensen), f. 1815.
Lars Jørgensen Hill var søn af snedker Jørgen Gotfried Hill (se L.matr.no. 31 a). Baade han og hustruen havde som unge været i Lagmand Gyldenpalms tjeneste, hustruen som kammerpige hos frøknerne. Hun var fra Gulseth i Gjerpen. Ved sit giftermaal fik de af Gyldenpalm fri grund til det hus, som de byggede. Huset var i 1817 takseret for 600 Spd. Det var én-etages med afvalmede gavlspidse.
Jørgensen tog snedkerborgerskab i 1805, blev høker og marketenter i 1841, drev korn- og krambodforretning, og denne forretning fortsatte datteren Greta, som fik handelsborgerskab i 1846, indtil hun, efter husets brand i 1884 flyttede til Christiania sammen med søsterdatteren, Henriette, datter af Jørgen og Jacobine Jørgensen Hill. (Han benævntes «Jørgen til Astri» - se Inga Friis - idet hans moder hed Astri).

Utdrag (s. 148-149) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen