Storgaden 91

L.matr.no. 47 a. Ole Evensens gaard

av Finn C. Knudsen

Den oprindelige tomt har været stor, og omfattet den grund, hvor ogsaa 47b og 47c staar.

Før 1742har Kammerraad Kierulf kjøbt et stykke af controlleur Bieners hestehauge under Helleberget, og Kierulf sælger
i 1742dette stykke til Carl og W. Deichmann, som
1750sælger tomten til Knud Ulrichsen, der havde bygget hus paa tomten. Grundleien er i Rdl. og i arbeidsdag. Ved auktion efter Ulrich Knudsen (sønnen) kjøber Jørgen Gotfriedsen Hill huset, og sælger det igjen
1795til smedemester John Omholt. Huset bestaar da af én stue, kammers og kjøkken, med én enkelt jern kakkelovn. Til tomten hørte en liden have, som laa mellem Wilhelm Weidenauers og Jens Jensens huse. Kjøbesummen var 180 Rdl.
1813udsteder Manlius Gyldenpalm, som da var grundeier, et nyt grundbrev til John Omholt. Tomten har da 38 alens længde langs vandet, og 81 alen fra fjeldet ned til vandet.
1817er brandtaksten 100 Spd. Anders Sørensen Lisberg overtog huset efter Omholt.
1856er der skifte efter Lisbergs enke, og sønnerne, Søren og Carl Lisberg, overtog huset.
1869kjøbte Carl Lisberg broderens andel i huset.
Huset brændte i 1905, hvoretter det nuværende murhus opførtes.

Knud Ulrichsen
er omtalt under Familien Ulrichsen, L.m.no. 171. - Sønnen, Ulrich Knudsen, f. 1744, overtog huset.


Jørgen Gotfriedsen Hill
er nævnt under L.matr.no. 31 a, den gamle Bageri-gaard.


John Olsen Omholt,
født 1754 d. 1720, var smedemester,
g. I. m. Marthe Rasmusdatter, f. 1775 d. 1793,
g. II. m. Antoinette Hoffmann, f. 1768 d. 1844.
Han kjøbte gaarden i 1795 for 180 Rdl. og udstedte i den anledning en pantobligation til velagte mand Ole Johannessen paa dette beløb, med pant i huset med istaaende 4 kakkelovne. Obligationen indfriedes i 1806. I 1810 søgte Omholt, grundet alderdom og manglende kræfter, om handelsbrev som høker, og dette indvilgedes ham af borgermester og raadmand udi Scheen, Schlanbusch.


Anders Lisberg Larsen,
født 1793 d. 1549,
g. m. Elisabeth Andrea Omholt, f. 1797 d. 1856, datter af smed John Omholt.
Lisberg var søn af Lars Sørensen og Thrine Olsdatter Glose, f. 1759 d. 1809 og var døbt: Anders Lisberg. Thrine Olsdatter var datter af Ole Hansen Glose (Glaser) i Skien og Cathrine Nielsdatter Lisberg.
Anders Lisberg var matros og blev borte med skibet «Gjemsø Kloster», der var bygget i 1836, maalte 194½, c.l. og tilhørte Hans Cappelen.
Børn:

  1. Søren, f. 1831.
  2. Anne Christine, f. 1832.
  3. Carl August, f. 1835.
  4. Johan Omholt, f. 1837.

Carl August Andersen Lisberg,
fødf 1835 d. 1915, var fragtemand,
i 1864 g. m. Maren Kristine Knudsen, f. 1838 d. 1921, datter af Sondre Knudsen og Else Marie fra Melum.
Lisberg gik tidlig tilsjøs, blev styrmand i 1860 og skipper i 1869. I sytti-aarene kjøbe han jagten «Trekfuglen». Den var bygget i Strandebarmen i 1851 af ek, og var 20 alen og 12 tomme lang over dæk, 6 alen og 20 fomme bred og 2 alen og 18 tomme dyb. Med denne seilte han i 20-30 aar paa Danmark. Han kjøbte skaaren last af bønderne i Eidanger og sagbrugene i fjorden, solgte lasten i Danmark, og kjøbte der smør, æg, kaal og erter, som han solgte her.
Børn:

  1. Andreas Lisberg, kaptein, eier af L.m.no. 48.
  2. Carl Johan Lisberg, styrmand.
  3. Marie, g. m. havneassistent Elias Andersen, eier af L.m.no. 47 b.
Utdrag (s. 159-161) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen