Diverse rapporter og skriv

Forholdsordre nr. 1 fra Hjemmefrontens Ledelse, datert 30. april 1945
Sivilfangekontoret 1, datert Skien, 2. juli 1945
Sivilfangekontoret 2, datert Skien, den 28/6 1945
Sivilfangekontoret 3, datert Porsgrunn, den 30/6 -45
Rapport pr. 16. mai 1945 fra Petter
Forslag til administrasjon og organisasjon av samleleir for sivilfanger på Herøya, datert Herøya, den 28. juni 1945.
Brev fra Porsgrunn krets av Røde kors til Major Rutherford vedr.Russian Camp at Herøya pr. Porsgrunn, datert Porsgrunn, den 4. juni 1945.

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek