Bankens lokale

av Chr. Abrahamsen

Banken har i løpet av de 100 år den har bestått, gjentagne ganger skiftet lokale. Herom henvises til 75 års skriftet av 1919.

Ved 75 års jubileet hadde den sine lokaler i byens rådhus. Etter hvert som byens administrasjon vokste, ble kommunens eget behov for lokalene i rådhuset stadig større. Banken begynte derfor allerede under forrige verdenskrig å arbeide for å skaffe seg nye lokaler og da fortrinsvis i egen nybygd gård.

I regnskapene for 1918, 1919 og 1920 avsattes i alt kr. 45.000,- til byggefond. Noe nybygg innbød imidlertid ikke tidene til, og det avsatte fond ble derfor tilbakeført.

Da Skiensfjordens Kreditbank i 1926 gikk under likvidasjon, ble bankfilialens bygning utbudt til salgs, og Porsgrunds Sparebank kjøpte den i juni 1927 for kr. 75.000,-.

Gården ligger ved byens hovedgate i dens mest sentrale og beferdede strøk; den har også tomt til elven. Skattetaksten (fra 1932) er kr. 90.200,-.

Bygningen er på 2 etasjer. Herav bortleies 2. etasje til kontorlokaler (Gjerpen sorenskriverkontor). Likeledes bortleies et par kontorer i 1. etasje, hvor banken også selv har store, rommelige lokaler. Der er store ildfaste hvelv gjennom begge etasjer. I kjelleretasjen, hvor der også er vaktmesterbolig, har banken arkivrom likesom den i 1937 har innredet sikkerhetsbokser for utleie.

Der er innlagt sentralvarmeanlegg i bygningen.

Utdrag (s. 50) fra:
Chr. Abrahamsen: Porsgrunds Sparebank 1844-1944. Porsgrunn 1947
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen