Bankens funksjonærer, revisjon m. v.

av Chr. Abrahamsen

Sparebankens mangeårige, høyt fortjente kasserer, K. A. Anderssen, fratrådte sin stilling i 1928 og avløstes i stillingen av sin datter, frk. Kirsten Anderssen. Frk. Anderssen fungerte som kasserer til 1940 da hun fratrådte i henhold til inntrådt aldersgrense. (d. 1943).

Som hennes etterfølger ansattes bankens bokholder, herr Bjarne Iversen. Bankens øvrige funksjonerer er:
Hovedbokholder Herman Gundersen.
Sekretær Alf Wright Halvorsen.
Bokholder Valdemar Valdussen, samt bankassistentene frk. A. Ellefsen, frk. lngeborg Abrahamsen, frk. Bibbi Christensen og Ragnar Gremmetsen.

Bankens revisorer

Just S. F. Wright der tiltrådte i 1902, fratrådte i 1919.
Harald Schøning1919-1927
J. Hagerup Backa1927

Som varamann for revisor har fungert hr. kontorsjef Hans Prøis.


Overrettssakfører H. E. Møller der siden 1892 hadde vært bankens sakfører, avgikk ved døden i 1933. Siden Møllers død har hans kompagnon, overrettssakfører Chr. Abrahamsen, vært bankens sakfører.

Utdrag (s. 59-60) fra:
Chr. Abrahamsen: Porsgrunds Sparebank 1844-1944. Porsgrunn 1947
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen