Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd

7. ledd

Svend Rasmusen Gisholt

Svend døydde berre 50 år gamal. Som før nemnd fekk Svend den største part av farens gard Gisholt og han dreiv som jord og skogbrukar all si tid.

Åvet overlevde ogso sin andre mann og døydde so enke og rentenist på Gisholt.
Alle borna var av første ekteskap, nemleg:

 1. Jakob Randinius Svendsen Gisholt f. 1858, d. 1859.
 2. Gunhild Marie Svendsdtr. Gisholt f. 1861, d. 1863.
 3. Jakob Randinius Svendsen Gisholt f. 1864, d. 1954, g. 1885 m. Åse Kirstine Berthea Jakobsdtr. Åsland f. 1866, d. 1924, dtr. av bonde Jakob Åsoldsen Åsland og Marthe Kirstine Thorsdtr. Gisholt.
  Jakob Gisholt vart stor skogeigar og bonde. Han dreiv sin gard med stor dugleik. I Solum heradstyre har han vore med i mange år, vore ordførar i nokre år og elles hatt mange ombod for kommunen. Dessutan formann i representantskapet for Skiensfjordens kom. kraftselskap, formann for Herrevassdragets fellesfløtning og Telemark skogselskap. Det er mykje som kunne nemnast om denne dyktige mann for kommunen og heimbygda, men her vert berre teke med det viktigaste.
  Åse Kirstine og Jakob sine born er:
  1. Sven Jakobsen Gisholt f. 1886, d. 1956. Han var avdelingsjef i Buskerud og 1) g. 1920 m. Borghild Reiersen f. 1891, d. 1933, dtr. av Anna og Christian Reiersen kjøpmann i Skien. 2) g. 1934 og no med Else Opsahl f. 1905, dtr. av Skogeigar August Christian Opsahl og Anna Wiese, Elverum. Her var det ein son Hans Jakob f. 1936, g. 1961 m. Turid Orvøy f. 1939, dtr. av Uhrmakar Reidar Oevøy og Klara Holmen Kongsberg. Borna her er Hanne f. 1963 og Christel f. 1967.
  2. Jakob Jakobsen Gisholt f. 1890, f. 1960, g. 1918 m. Susane Olavsdtr. Flom i Flåbygd f. 1888, d. 1956, dtr. av Olav og Anne Flom, gbr. i Flåbygd.
   Jakob var agronom frå Telemark Landbrukskule på Søve i Holla. Han kjøpte Gisholt bnr. 2 i 1918 og var ein dyktig bonde på sin gard. Jakob J. Gisholt har vore med i Solum heradstyret og formannskap, medlem av skulestyret og likningsnemnda. Han har ogso vore takst- og skjønnsmann og formann i Herrevassdragets skogeigarlag. Han var ogso klokkar i Kilebygda kyrkje og formann i menighetsrådet.
   Susane og Jakob sine born er:
   1. Anna Kirstine Jakobsdtr. Gisholt f. 1919, g. 1946 m. Håkon Skårdal, son av Underfogd i Porsgrunn Halvor Skårdal og Karna Jonsen Porsgrunn. Her er det 3 born: Kjerstin Susane f. 1947 - Finn Halvor f. 1949 - Alfhild f. 1956
   2. Thor Jakob Gisholt f. 1922, g. 1954 m. Signe Ivarsdtr. Innleggen f. 1923 i Gjerpen, dtr. av Lærar Ivar Innleggen og Alma Sofie Øvrum Gjerpen.
   3. Finn Olav Gisholt f. 1922 (tvilling), g. 1956 m. Inger Eie f. 1930, dtr. av gbr. Nicolai Eie Holla og Ingeborg Kise. Dei har 2 born: Ole Jakob f. 1957 og Inger Susane f. 1961.
  3. Ågot Jakobsdtr. Gisholt f. 1892, f. 1959 på Kongstvet, g. 1915 m. sin fetter Sven Rasmussen Gisholt f. 1890, son av Rasmus Svendsen Gisholt, seinare Kongstvet og Elise Amalie Andreasdtr. Kåsene.
   Ågot Gisholt var mykje med i lagslivet i bygda. Soleis har ho vore med i Kilebygda Kvinneforening, Solum sanitetsforening og Kilebygda kristelege ungdomsforening. Ved sida av sitt arbeid på garden hadde ho interesse for folk i bygda og ho hadde sikkert mange vener.
   Sjå vidare s. 478.
  4. Marthe Kirstine Jakobsdtr. Gisholt f. 1897, g. 1920 m. sin fetter Jakob Rasmussen Kongstvet f. 1894, son av Rasmus Svendsen Gisholt, seinare Kongstvet og Elise Amalie Andreasdtr. Kåsene. Sjå vidare s. 479.
  5. Trygve Jakobsen Gisholt f. 1898, d. 1967, g. 1928 m. Agnes Terese Halvorsdtr. Fjeld f. 1908 på Øya, dtr. av Halvor Martiniussen Fjeld og Tomine Petrea Thmasdtr. Nes.
   Trygve Gisholt gjekk Os Skogskule og Vinterlandbruksulen. Han tok over farsgarden i 1936 og var som faren ein dyktig bonde og skogeigar.
   Han hadde gjenom åra ei rekke offentlege og andre ombod, var religiøst interessert og var til god stønad for dette foreningsliv. Som skogeigar var han ogso fagmannen til å stella den. Han var ogso levande interessert i bygde- og slektshistorie og var med i nemnda for Solum bygdebok. Han hadde ei stor samling bygdehistorisk stoff.
   Agnes og Trrygve hadde 3 born:
   1. Sven Jakob Gisholt f, 1930, f. 1959 m. Åsta Libjå f. 1923, dtr. av Åse Breidvik og Tjostolv Libjå Fyresdal.
    Sven Jakob har artium og skogskule. Han er Ass. heradskogmeister i Skien og driver ogso garden Gisholt som han har teke over etter faren. Åsta har handelskule og ½ år landbrukskule.
    Dei har borna: Åse Therese f. 1961 - Trygve f. 1962 og Helge f. 1966.
   2. Sigurd Gisholt f. 1934, g. 1966 m. Astrid Kristine Sannesmoen f. 1932, dtr. av Johannes Sannesmoen og Marie Glaholt.
    Sigurd har gått Frogner småbrukskule og ungdomskule. Han driver no sin eigen jord- og skogeigedom.
   3. Marit Gisholt f. 1939. g. 1960 m. Oddbjørn Isaksen f. 1937, son av Isak E. Isaksen og Ingrid Johannesen Gjerpen.
    Oddbjørn Isaksen har gått Frogner småbrukskule, har vore noko tlsjøs og er nå ved Skiensfjordens stuerkontor. Marit har handelskule og ungdomskule. Her er det 2 born, Per f. 1962 og Øyvind f. 1968.
  6. Einar Jakobsen Gisholt f. 1898 (tvilling), g. 1925 i Gjerpen med Ingeborg Furuvald f. 1900, dtr. av Kasserar Lars Furuvald og Helga Olava Hogstad Skien. Einar Gisholt er statslege i Porsgrunn.
   Ingeborg og Einar sine born er:
   1. Thor Gisholt f. 1927 i Porsgrunn, g. 1957 m. Else Marie Johansen Narvik, ei dtr. av Helene og Ernst Johansen. Ekteskapet vart oppløyst i 1965. Dei hadde to born, Gunnar Martin og Torild Helene (tvillingar) f. 1956.
   2. Odd Gisholt, Sivilingeniør, f. 1930, d. 1965 ved bilulukke ved Veblungsnes i Romsdal.
   3. Helga Gisholt f. 1936 i Porsgrunn,, g. 1961 i Porsgrunn med Skipskaptein Mårten Johannes Taal f. 1933 i Scheveningen i Holland, son av Murm. Gevrit Taal og Apolonia Matheus.
    Dei har 3 born: Else f. 1965 - Martin f. 1968 som er tvilling med Erika f. 1968.
  7. Ester Jakobsdtr. Gisholt f. 1905, g. 1930 med sin fetter Erling Rasmussen Gisholt f. 1900, son av Rasmus Svendsen Gisholt og Elise Amalie Andreasdtr. Kåsene.
   Sjå vidare s. 483.
 4. Rasmus Svendsen Gisholt f. 1867, d. 1938, g. 1890 m. Elise Amalie Andreasdtr. Kåsene f. 1868, d. 1951, dtr. av gbr. Ellev Andreas Jakobsen Kåsene og Karen Marie Berthea Halvorsdtr. Fjeld.
  Rasmus Gisholt hadde før han vart gift kjøpt eigdomen Kongstvet og dreiv denne so lange han levde. Han dreiv ogso noko trelasthandel.
  Rasmus og Amalie sine born er:
  1. Sven Rasmussen Gisholt f. 1890, g. 1915 m. Ågot Jakobsdtr. Gisholt f. 1892, dtr. av Jakob Randinius Svendsen Gisholt og Åse Kirstine Berthea Jakobsdtr. Åsland.
   Sven R. Gisholt har gått ungdomskulen på Notodden og Telemark landbrukskule på Søve.
   Då han gifta seg kjøpte han garden Kalstad som han dreiv til han tok over farsgarden Kongstvet i 1928. Han vart nytta i mange ombod, soleis har han vor emed i Solum heradstyre, overlikningsnemnda, sosialnemnda, menighetsrådet, med i styret for Herrevassdragets fellesfløtning og Herrevassdragets skogeigarlag. Han har ogso vore med i styret for Grenland Ungdomskule, organist i Kilebygda kyrkje og dirigent for Kileygda songkor. Som jord- og skogeigar nyter Sven R. Gisholt stor vørnad for sin faglege kunnskap og interesse for bondens drifts- og livsvilkår.
   Ågot og Sven sine born er:
   1. Arne Gisholt f. 1916, d. 1966, g. 1950 m. Signe Holm f. 1927, dtr. av Maskinsjef Sigurd Holm og Lilli Olsen i Bergen.
    Arbe var skogbrukar i Kilebygda.
    Dei hadde borna: Anne Marie f. 1951 - Torunn f. 1954 og Sven Erik f. 1960.
   2. Kirstine Amalie Gisholt f. 1923, g. 1945 m. sokreprest Einar Øistein Amlie, Hedrum prestegard f. 1917, son av sokneprest Einar Johan Braem Amlie og Margit Stendahl.
    Borna er: Kari f. 1946 - Einar Johan f. 1949 - Else Kirstine f. 1952.
  2. Andreas Rasmussen Gisholt f. 1892 på Kongstvet, d. 1938 i Kristiansand, g. 1931 m. Astrid Svendsen f. i Kristiansand 1896.
   Andreas Gisholt var kontorsjef ved Lumber & Co. Kristiansand.
  3. Jakob Rasmussen Gisholt f. 1894 på Kongstvet, g. 1920 m. Marthe Kirstine Jakobsdtr. Gisholt f. 1897, dtr. av Jakob Randinius Svendsen Gisholt og Åse Kirstine Berthea Jakobsdtr. Åsland.
   Jakob reiste frå Kilebygda og vart gardbrukar i Eidanger. Seinare gjekk han over til trelastforretning og har i mange år drivi sagbruk og trelasthandel på Frednes ved Porsgrunn. Familien bur på Nenset.
   Marthe Kirstine og Jakob sine born er:
   1. Kontordame Åse Jakobsdtr. Gisholt f. 1921 i Eidanger, vigd i Porsgrunn kyrkje av Post Peder Dalene i 1943 til Kjøpm. i Porsgrunn Olaf Skogen f. 1920, son av snekker Harald og Elise Skogen Solum.
    Dei har borna: Grete Kirstine f. 1948 - Harald f. 1949 og Else f. 1957.
   2. Astrid Kirstine Jakobsdtr. Gisholt f. 1925, g. 1950 m. Kjell Kristiansen Elgen f. 1924, son av Andrea Kristiansen Borgestad i Gjerpen og Anne Lovise Elgen.
    Her er det 3 born: Asbjørn f. 1952 - Øystein f. 1956 og Tone Kirstine f. 1964.
   3. Kåre Jakob Jakobsen Gisholt f. 1928, g. 1954 m. Marit Johanne Dalene f. 1931, dtr. av Elise Nilsen og John Dalene. Dei har borna: Eivind f. 1955 - Kirsten Elisabeth f. 1959 og Per Jakob f. 1965.
  4. Åvet Kirstine Rasmusdtr. Gisholt f. 1896 på Kongstvet, g. 1922 m. Stian Olsen Rennesund f. 1896, son av gbr. Ole Olsen Rennesund og Maria Flom.
   Borna her er:
   1. Olav Sannes Rennesund f. 1924, g. 1951 m. Åse Tangen f. 1929, dtr. av Anund og Ingrid Tangen, Skjelsvik i Eidanger. Her er borna: Anne Helene f. 1953 - Stian f. 1957 og Per f. 1962.
   2. Else Stiansdtr. Rennesund f. 1928, g. 1952 m. Petter Karlsen f. 1921 i Ålesund, son av skipsreidar Martin Karlsen Brandal, Ålesund.
    Dei har borna:
    Åshild f. 1953 - Marit f. 1957 og Martin f. 1959.
  5. Erik Rasmussen Gisholt f. 1898 på Kongstvet, g. 1932 m. Ingrid Sveningsen f. 1908 i Porsgrunn, dtr. av Sigvart Olaf Sveningsen Sarpsborg og Mina Julie Gundersen Askim.
   Ingrid og Erik sine born er:
   1. Rasmus Eriksen Gisholt f. 1934, g. 1961 m. Berit Westli f. 1940.
    Dei har borna: Anne Sofie f. 1966 og Merete f. 1967.
   2. Kari Eriksdtr. Gisholt f. 1935, g. 1960 m. Leif Noddeland f. 1935.
    Her er det 3 born: Trond Håkon f. 1961, Aksel og Cesilie f. 1965.
   3. Kirsten Elisabeth Eriksdtr. Gisholt f. 1945.
  6. Erling Rasmussen Gisholt f. 1900 på Kongstvet, g. 1930 m. Ester Jakobsdtr. Gisholt f. 1905, dtr. av Jakob Randinius Svendsen Gisholt og Åse Kirstine Berthea Jakobsdtr. Åsland.
   Erling Gisholt var i 1930 gardbrukar på Kongstvet, men har nå sin Gisholtgard. Han er elles blant anna medlem av forstandarskapet i Gjerpen og Solum Sparebank.
   Ester og Erling sine born er:
   1. Ruth Kirstine Erlingsdtr. Gisholt f, 1930 på Åsland, g. 1953 m. Politikonstabel Thorleif Skauen f. 1926, son av sjafør Knut Skauen og Agnes Johnsen. Her er det 4 born: Inger Lise f. 1953 - Jan Tore f. 1955 - Terje f. 1960 og Karin f. 1962.
   2. Birger Erlingsen Gisholt f. 1933, g. 1964 m. Sieglinde Gjertrude Johanna Wegener f. 1945 Innsbruck i Østerrike, dtr. av kontormann Gerhard og Gjertrud Wegener. Birger har gått snekkerkurs ved yrkesskulen i Lunde og har no ymse snekkerarbeid. Han driver elles på garden hos sin far.
    Dei har 2 born: Wenche Kathrin f. 1965 og Hans Christian f. 1967.
   3. Solveig Erlingsen Gisholt f. 1943, g. 1963 m. Kjell Folkvard Bråthen f. 1942, son av Astrid Skogen og John Henry Bråthen.
    Solveig har gått ungdomskule. Kjell er ekspeditør i bilforretning. Familien har to born: Øystein f. 1964 og Hilde f. 1966.
  7. Bjarne Rasmussen Gisholt f. 1902 på Kongstvet, 1) g. 1933 m. Astrid Oseid f. 1903, d. 1938, dtr. av Anborg Lauvstad og Knut Kåsa, Drangedal. 2) g. 1943 og no med Elise Stenslie f. 1905. Dei har ei pike Torild f. 1952.
   I første ekteskap er det ei dotter Ragnhild f. 1933, på garden Bjorstrand som faren eiger, g. 1958 med Filip Pettersen f. 1927 på Høvik i Bærum, son av Stephanus Pettersen og Nora Marie Lystrup Oslo.
   Filip Pettersen er innkjøpsekretær vde Fjeldhammer Bruk A/S.
   Familien har tre born: Wenche f. 1957 - Trond f. 1958 og Astrid f. 1963.
  8. Rasmus Rasmussen Gisholt f, 1904 på Kongstvet, g.m. Sigrid Hansdtr. Herre f. 1914, dtr. av formann ved Herre fabrikker Hans Hansen.
   Rasmus er skogeigar og driv elles som sjafør. I familein er det to born:
   Finn Helge f. 1919, g. 1966 m. Liv Juveland og dei har ei dtr. Liv f. 1967. - Torleif f, 1941, g. 1964 m. Sonja Vasdal f. 1940, dtr. av Arne og Karin Vasdal. Dei har to born, Dag Arne f. 1965 - Eiren f. 1966. - Åge f. 1943.
  9. Karen Amalie Rasmusdtr. Gisholt f. 1908 Kongstvet, g. 1941 m. Øivind Enger f. 1912, son av Julie og Karl Enger Oslo.
  10. Bergljot Rasmusdtr. Gisholt f. 1910 på Kongstvet, g. 1937 m. Tomas Flom f. 1906.
  11. Torleif Rasmussen Gisholt f. 1912 Kongstvet. Han tok artium og studerte vidare i Oslo. Her vart han sjuk og døydde nokre år seinare i 1937.
  12. Randi Solveig Rasmusdtr. Gisholt f. 1915 Kongstvet, g. 1945 m. Halvor Heibø, Notodden.
 5. Peder Svendsen Gisholt f. 1870, d. 1963, g. 1893 m. Hanna Marie Martiniusdtr. Fjeld f. 1873, d. 1964, dtr. av Ole Martinius Halvorsen Fjeld og Anne Karoline Abrahamsdtr. Øya.
  Peder Gisholt kom i ung alder til Porsgrunn. Han vart her Overmålar og virka i denne stillinga i 43 år. Han har ogso vore sekreter og rekneskapsførar for Herrevassdragets Fellesfløtningsforening, formann i Norges Overmålerforening og sekreter i Trelasthandlernes forening.
  Hanna Marie og Peder sine born er:
  1. Ågot Pedersdtr. Gisholt f. 1894 på Holtan i Solum. Ho er Røde Kors syster.
  2. Sven Pedersen Gisholt f. 1897 på Holtan, g. 1931 m. Birgit Solstad Trondheim f. 1904, dtr. av Tannlege Lars Solstad Tronsheim.
   Dei har to born: Berit Hanna f. 1933 og Grete Karen f. 1936, g. 1960 m. siviløkonom Bjarne Becker f. 1935. Han er disponent i firma Mandals Reberbane A/S Oslo, son av Direktør Thoralf Becker og Randi Nielsen.
   Dei har borna: Camilla f. 1961 - Tona f. 1963 og Hanne f. 1967.
  3. Martha Karoline Pedersdtr. Gisholt f. 1899.
  4. Gudrun Pedersdtr. Gisholt f. 1905.
  5. Dagny Marie Pedersdtr. Gisholt f. 1912, g. 1939 m. disponent Finn Westergård Johansen f. 1903, son av Skipskaptein Otto Johansen og Karoline Olsen. Her er det to born: Ellen Johansen f. 1946, g. 1966 m. Pastor Bjørn Karlsen f. 1941, son av sokneprest Einar Daniel Karlsen og Ruth Bull Pedersen Nøtterøy. Dei har ein son Tom Erik f. 1968. - Frøydis Johansen f. 1948.
 6. Mathias Svendsen Gisholt f. 1875, d. 1946 som Trelasthandler i Skellefteå Sverige, g. 1901 m. Olga Vivestad f. 1878 i Tønsberg, d. 1950, dtr. av Andreas Olaus Vivestad f. 1842 og Trine Marie Vivetad f. 1834, d. 1907. Olga og Mathias hadde eit barn:
  1. Alfhild Mathiasdtr. Gisholt f. 1905, g. 1937 m. Tullforvaltare i Piteå Sverige, Sven Martin Fredrik Palmer, son av embetsmann i Postverket Aksel Palmer og Torborg Marie Växiö, Sverige.
   Ekteskapet vart oppløyst i 1955, men her var to born:
   1. Anne Marie Alfhild Kridthina Palmer f. 1939, g.m. Roland Andreas Bohmann f. 1938, son av Helga Johansson og Waldemar Bohmann.
    Dei har born: Makael Lars Roland f. 1960 og Anna Christina f. 1963.
   2. Sven Aksel Anders Palmer f. 1944, g.m. Ingegerd Alice Hedman f. 1946, dtr. av Alice Krispinsin og Hans Hedman.
Utdrag (s. 472-488) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen