Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd

1. ledd

Gisholt-slekt

Det er alltid med ei vis spaning å arbeida med ættegransking. Kor langt kan ein greida å føra denne tilbake i tida og kor fyldig kan den bli.

Denne slekt er ført tilbake til garden Sætre i Drangedal. Det er truleg ein svert gamal gard og har vori drivi av brukarar i mange år frametter.

Stamfaren i den slekt som her skal omtalas er Hans Haraldsen som var brukar på Sætre ved 1670. Han er f. 1648, d. 1720. Hans kone er ikkje funne fram til og heller ikkje alle borna.

Hans Haraldsen Sætre vert soleis første ledd i denne ætta og av borna er funne: Tarald Hansen Sætre og Rasmus Hansen Sætre.

Utdrag (s. 416) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen