Formænd og kapteiner gjennem 25 aar

av redaktør H. B. Henrichsen

Formænd: Konsul Chr. Knudsen 1894-98. Redaktør H. B. Henrichsen 1898-1905. lngeniør C. Carlsrud 1905-1910. Disponent Reid. Oth. Bergh 1910-1912. Skibsr. I. M. Abrahamsen 1913. Bankchef W. Sørensen 1913-14. Mægler Jac. Brynildsen 1915-1919.

Kapteiner i aarenes løp har været: Konsul Chr. Knudsen, ingeniør Hagb. Steffens, Kristiania, tekniker Eide, Haugesund, redaktør P. Wilh. Schmidt, Bergen, tekniker Haslund, Bærum, tekniker Meyer, Bergen, tekniker Schaanning, Kristiania, tekniker Jæger, Nordland, bakerm. Johs. Johannessen, Porsgrund. redaktør H. B. Henrichsen, Holmestrand, ingeniør C. M. Carlsrud, Porsgrund, disponent Reid. Oth. Bergh, Kristiania, postledsager Carl Pedersen, kontorist Helge Helland, som igjen avløstes av Carl Pedersen, der har været «Urædd»s sportslige fører og kaptein gjennem et længere tidsrum end nogen anden - en tid til hvilken man - bortset fra merkeaaret 1911 - vel ogsaa har opnaadd de gjennemgaaende bedste sportslige resultater.

Æresmedlemmer:

Konsul Chr. Knudsen, Porsgrund.
Ingeniør C. M. Carlsrud, Porsgrund.
Disponent Reid. Oth. Bergh. Kristiania.

Styre:

Jac. Brynildsen, formand.
Carl Pedersen. viceformand.
G. S. Ahlbom, opmand.
Gustav Olsen, kasserer.
Hjalmar Johansen, sekretær.
Pehr P. Bryhne, 1ste suppleant.
Jonas Hobber, 2den suppleant.

"Urædd"s fremmøtemedalje

som indstiftedes i 1915, indehaves av: Pehr Bryhne, Wilhelm Sørensen, Anton Hansen, William Hansen, Harald Andersen, Fridtjov Helland, Anker Pedersen.

Medlemsfortegnelse

G. S.  Ahlbom
Trygve Aslaksen
John Andersen 
Adolf Andersen
Harald Andersen
Ragnar Aslaksen
Bjarne Aslaksen
Isak Andersen
Gunnar Abrahamsen
Trygve Andvik
Harald Andersen
Aasmund Andresen
Arnt Andersen
Jac.  Brynildsen
Olaf Brynildsen
Harald Brynildsen
Erling Brønlund
Finn Bruun
Joh. H.  Berg
Jacob Bleskestad
Arnt Barth
Sverre Berg
Christian Bakke
Trygve Bergby
Arthur Berg
Reidar Carlsrud
Hjalmar Carlsrud
Thorleif Christiansen
Amund Dalene
Finn Dolva
Reidar Ditlefsen
Alfred Davidsen
Erling Ellefsen
Nils Eidet
Gunnar Eidet
Haakon Eriksen
Jacob Finne
Magnus Gundersen
Carl Gundersen
Georg Guttormsen
Karl Helgesen
Johs. Hansen
Gunnar Hansen
Thorvald Hansen
Hans Th. Hansen
Jul. Hansen
Erling Hansen
Hans Hansen
Henrik Hansen
Wm.  Hermansen
Helge Helland
Eilif Helland
Frithjof Helland
Didrik Helland
Hermod Halvorsen
Wm. Henrichsen
Alb. Halvorsen
Anton Haugen
Andreas Hasler
Jonas Hobber
Th. Helgerud
R. Ording Helgesen
Olaf Halvorsen
Otto Jensen
Eivind Jønholt
Hjalmar Jahnsen
Carl Ingebretsen
Reidar Isaksen
Sverre Jacobsen
Olaf Jensen
Hj. Johansen
Isak Jensen
Sigurd Istre
Finn Jahnsen
Alvinius Jacobsen
Johnny Krohg
Adolf Kaalstad
Herman Krätzel
Edv.  Katlstad
Chr. Christoffersen
Olav Christoffersen
Harald Klingberg
Alf Christiansen
Reidar Klingberg
Hans Klevjer
Vm.  Knudsen
Krist.  Kristoffersen
Leander Christensen
Georg Lund
Lars Larsen
Anker Larsen
Hans Karl Larsen
Rolf Løvseth
Asbj. Løkslid
Petter Lorentsen
Nic. Lunde
Erling Mathiesen
Trygve Myhra
Øistein Myhra
Othar Myhra
Sigurd Myhra
Halvor Moland
Konrad Mindaas
Karl Madsen
Arthur Moe
Oscar  Monsen
Nils Meen
Leif Nøkleberg
Tellef Nielsen
Martin Nielsen
Alfr. Nielsen
Ole Olsen Nyork
Gustav Olsen
Finn Olsen
Arthur Olsen
 
Kortner Olsen
Olaf OIsen
Sverre Pettersen
Martin Pettersen
Louis Petersen
Victor Pettersen
Bjarne Pettersen
Carl Pedersen
John Pedersen
Anker Pedersen
Pehr Pedersen Bryhne
Eugen Pedersen
Birger Sanna
Gunnar Sanna
Andreas Sanna
Charles Simonsen
Oscar Sørensen
Wm. Sørensen
Nils Sørensen
Karl Sørensen
Einar Sørensen
Trygve Smith
Rolf Sønderskov
Nils Sønderskov
N. P. Sønderskov
Wm. Simonsen
Vinje Siljan
Birger Skattum
Edvin Størseth
Ørnulf Skauen
John Samuelsen
Ingv. Solie
Ernst Svanstrøm
Trygve Thorjussen
Finn Tostrup
Bjarne Tveten
Birger Thorkildsen
Olav Thorsen
Ingar Wiik
Wm. Vaage
Engelhart Vaage
Karl Zakariassen
Nils Øvald
Fritz Ødegaard
Olav Øvrum

Ialt 166 medlemmer pr. 30. mars iaar.

Jeg slutter hermed beretningen om «Urædd»s ballklubs (Porsgrunds foolballclubs) historie gjennem de 25 aar og uttaler, idet jeg gratulerer klubben med aaret og dagen, de varmeste ønsker for dens videre trivsel og fremgang og uttrykker samtidig haapet om, at der aldrig i «Urædd»s ballklub maa savnes driftige ledere og dygtige spillere, som med ærlige forsetter vil føre sin klub og dermed ogsaa vor kjære fotballsport fremad til stadig ædlere sportslige maal.

Holmestrand, 23. april 1919.
H. B. Henrichsen.

Rettelser:

I 3. avsnit fra neden paa side 12, hvor det heter: "I slutten av o.s.v. kan det faa utseende av, at denne kamp paa Bækkelaget var i 1903 - den fandt sted i 1902.
Videre sees desværre C. M. Carlsruds navn at være skrevet baade med C. og K. - sandsynligvis overseet av undertegnede ved korrekturlæsningen, som ved denne anledning har maattet foregaa vel raskt.
Paa side 20 er jeg kommen til at "utnævne" C. Christiansen til æresmedlem. Som det sees av side 49 er ikke C-s navn opført paa denne fortegnelse.
Under "Mercantile"-billedet, side 33, staar aarstallet 1911 istedetfor 1913.

Forf.

Utdrag (s. 49-52) fra:
«Urædd»s Ballklub - Porsgrunds Fotballclub - 1894-1919. Av redaktør H. B. Henrichsen. - Porsgrunn 1919. - 52 s.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen