Storgaden 89.

L.matr.no. 48. Andreas Lisbergs hus.

av Finn C. Knudsen

I 1795 eies dette hus af Jens Jensen.
I 1797 og 1817 eier skomager Christen Schjelderup huset.
1823 sølger Daniel Rudt det til Anders Gulbrandsen Heier.
1867 kjøbte Edvard Kaalstad huset.

Huset nedbrændte i 1905.


Christen Schjelderup,
født 1753 d. 1819, var skomager,
g. I. m. Marie Schierven, født 1759 d. 1800,
g. II. m. Maren Jørgensdatter, f. 1758 d. 1818.


Daniel Rudt's
søster eller datter, Malene Ruth, staar i mandtallet for 1801 opført som g. m. Kontrollør Olaus Bruun paa Vestsiden,


Edvard Kaalstad
er søn af John Evensen Kaalstad, omtalt under L.matr.no. 205.

Utdrag (s. 162-163) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen