Storgaden 145

L.matr.no. 17. Skomager Jacobsens hus

av Finn C. Knudsen

I 1763faar Anders Andersøn grundbrev paa tomten mod en afgift af 48 skilling. Af grundbogen ser det ud til, at Andersøn har boet der til 1799. Af brandtaksten af
I 1813sees, at der er en ny eier, matros Anders Halvorsen fra Herre. Taksten er ikke stor, 40 Rdl.
I 1833overdrages det fra Anders Halvorsen Herres Bo til Elen Andersen.
I 1838skjødes det til skomager Jert Jensen.
I 1839fra Jert Jensen til Marie Bostedf af Brevig.
I 1855sælger Marie Bostedt til C. H. Heckner.
I 1871overdrages huset til Amanda Lovise Heckner.
I 1880kjøber Lars Dahl huset, og sælger det igen i
I 1889til Anders Kjølsted.
I 1894faar skomager E. Jacobsen auktionsskjøde.
I 1923kjøber fru Hansine Jacobsen gaarden.


Jomfru Marie Bosted,
født i Brevig 1809 d. 1874, var, ifølge Inga Friis, byens modehandlerinde og en meget vigtig person for den opvoksende kvindelige befolkning, hvis straahatter hun selv syede og dekorerte. Hun holdt ogsaa i nogen aar en smaaskole. Hendes moder, Inger Bosted, født Blomsted, f. 1765 d. 1847, er begravet her.
En søster, Anne Cathrine, f. 1793 d. 1851 blev gift med guldsmed Joh. Henr. Liljebjelke paa Osebakken.


Christian Henrik Heckner,
født 1817 d. 1872, bogtrykker,
i 1851 gift med Inger Gulbrandsen, f. 1830 d. 1871,
Han udgav «Porsgrunds Blad», en lokalavis, og drev bogtrykkeri. De havde ved sin død flere mindreaarige børn, og huset overdrages til datteren

  1. Amanda Lovise Heckner.
  2. Gunhild Helene, f. 1855, i 1881 g. m. kaptein Gustav C. Johnsen, f. 1852.
  3. Inger Henriette Emilie, f. 1864.


Lars Dahl,
er omtalt under L.matr.no. 16. Han drev ølhandel i denne gaard.

L.matr.18

Denne gaard var en lang én-etages gaard, som laa mellem Jacobsens og Folkerestauranten, og blev nedrevet af P. M. Petersen. Grundseddelen er udstedt til lods Søfren Nielsen i 1739.
I 1761kjøber Jørgen Engebretsen huset.
I 1770kjøber Ole Amundsen
I 1774kjøber Anders Davidsen
I 1798kjøber sønnen, matros Halvor Andersen huset.
I 1817takseres huset for 50 Spd.
I 1838skjøder lods Halvor Andersens Enke, Margit Johnsdatter huset til kjøbmand Ole Christensen Røed for 150 Spd.
I 1845udstedes auktonsskjøde til Halvor Bruun Sømoe.
I 1856sælger Sømoe til snedker Tallak Isaksen.
I 1852sælger Tallak Isaksen til Abraham Amundsen.
I 1872sælger Amundsen til P. M. Petersen for 550 Spd.

Til tomten hørte oprindelig en vandtomt ret ned for huset. Af denne blev i 1833 én tredjedel tillagt Dyrings tomt og 2/3 dele udlagt til gade, ned mellem Dyrings og Porsgrunds Sparebank.


Søfren Nielsen,
født 1708 d. 1756, lods,
i 1735 gift med Marie Andersdatter Bauer.
Han var først skibsfører og blev siden lods. Børn:

  1. Sivert Backe, f. 1742.
  2. Anna, f. 1745.
Utdrag (s. 70-72) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen