Storgaden 148

L.matr.no. 167. Porsgrunds Sparebank

av Finn C. Knudsen

Gaarden blev opført af Halvor Wensløb

i 1823.Han fik i 1830 grundbrev af Paul Linaae paa en tomt beliggende mellem Petter J. Damms søbod og Linaaes lasteplads. Brandtaksten var 700 Spd.
i 1852faar søkaptein Louis Vauvert auktionsskjøde paa gaarden for 765 Spd.
i 1899sælger Jacobine Vauvert gaarden til Skiensfjordens Kreditbank.
i 1928kjøber Porsgrunds Sparebank den.


Halvor Wenstøb,
født 1785 d. 18-52, var mekanikus og bygmester,
gift I. med Inger Johanne Haraldsen, f. 1786 d. 1822,
i 1832 gift II. med Anne Karine Johnsdatter, f. 1808 d. 1898.
Han var søn af Christen Wenstøb og Siri Halvorsdatter, f. 1756 d. 1810. Jørgen Aall skal have hjulpet ham til et par aars ophold i Kjøbenhavn for hans tekniske uddannelse. 1824 fik han borgerskab som mecanicus, høker, bygmester og bogbinder. I 1828 leverede han tegninger til det nye sygehus paa Faret. Senere blev han underfoged, var medlem af byens repræsentantskab, i 1837 og i 1845 vice-ordfører. Han var den første, som i 1839 reiste spørgsmaalet om en bro over elven.
Efter mandens død kjøbte enken L.matr.no. 99 ved Langbakken. I ægteskabet var der 7 børn, hvoriblandt sønnerne:

  1. Kaptein Abram Halvor Colonna Wenstøb.
  2. Kaptein Johan Wenstøb, f. 1845 d. 1911, g. m. Amalie Knardal. Han førte bl. a. Johan Jeremiassens skib «Frank». Forliste og blev borte i 1911.


Louis Vauvert,
født 1812 d. 1909, skibskaptein,
i 1845 gift med Jacobine Aalborg, født 1825 d. 1911.
Han var yngste søn af kaptein og kjøbmand Louis Vauvert, som boede i L.matr.no. 9 ved Osebro. Hustruen var datter af kaptein Jens Aalborg, som boede i L.matr.no. 53 i Winthergaden. Vauvert slog sig ned som kjøbmand, og enken drev i mange aar en leketøibutik i gaarden. I ægteskabet var der 2 børn:

  1. Apotheker Louis Magnus Vauvert. f. 1850 d. 1910. (Se L.m.no. 12 c).
  2. Kjøbmand Jens Vauvert, f. 1851 d. 1895.

Huset var en pen én-etages bygning med valmtag, med høi tram og indgang midt paa facaden. Det blev nedrevet i 1899, og Skiensfjordens Kreditbank opførte den 2-etages murgaard, som nu staar paa tomten.

Utdrag (s. 77-78) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen