Raschebakken 7

L.matr.no. 131. Anna Christiansens hus

av Finn C. Knudsen

Fra før 1811 eiede Svenung Knudsen huset.
I 1813 er Thomas Svenungsen eier. I 1817 takseres huset for 30 Spd.
1836 dennes datter Asberg Thomasdatter.
1861 kaptein John Skjelsvig.

Senere eiere: Gartner J. Christiansen og nu datteren, Anna Christiansen. Det er et lidet én-etages hus, som sikkert har bevaret sit oprindelige udseende.


Thomas Svenungsen.
I en Huspostill af 1765 har Thomas Svenungsen noteret, at han er født i Porsgrund den 24de juni 1784. Han var vistnok skibsfører og død i 1835.


John Skjelsvig,
født 1814 d. 1902,
g. m. Karen Elise Andersen, f. 1832 d. 1913.
Han var kaptein og drev i seksti- til ottiaarene handel paa Danmark med sin jagt «Karoline».


J. Christiansen,
født i Aker 1840 d. 1923, gartner,
g. m. Anette Birgitte Christiansen, f. i Aker 1841 d. 1922.
Han var gartner hos Løvenskiold paa Rafnes fra 1865. Kom hid til byen midt i sytti-aarene og drev handelsgartneri paa Nedre Frednes. Om vinteren holdt han skøitebane paa løkken der.
Fra Telefonforeningens stiftelse i 1883 har han været i dennes tjeneste som opsynsmand og senere som formand.

Utdrag (s. 219-220) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen