Bjørntvedt

av Finn C. Knudsen

Da hele det gamle Porsgrund fra Osebro til og med Roligheden ligger paa Bjørntvedts grund, vil det her blive forsøgt at gjengive, hvad vi ved om denne gaard og om bebyggelsen af denne bydel.

Gaardens historie op til tiden for Sortedøden 1349-50 er nu ukjendt.

I 1400 nævnes Biarnarþuit i Eidanger i Biskop Eysteins Jordebog. I Norske Regnskaber og Jordebøger staar i
1528Halduard Biørntvedt som eier.
1604nævnes 2 gaarde Bjørntvedt, hvoraf den ene er fuld-gaard.
1615sees Bjørntvedt nordres skyld at være: Gunder Biørntvedt 3 huder. Kiell Findal 3 huder, Eidanger prest 1 bud. Til Kronen udgjør tiende som i 1585: 1 pund smør og 1 pund mel.
1662blev foged i Bamle Henrich Josten eier af gaarden. Han døde i
1685,men enken Kirsten Sivertsdatter beholdt den til 1702, hvorefter sønnen Nils Henrichsen Josten overtog den for 1200 Rd. Han solgte den i
1719til svogeren Herman Leopoldus. I matrikulen af
1723opføres «Biørntvedt øvre med 4 husmænd og Biørntvedt nedre med 15 husmænd. Porsgrunds østre side ligger under denne gaards grund. Der er 19 strandsiddere af samlet grundleie 31 sp. 2 m. 8 sk.». Ved Herman Leopoldus's død i
1750gik den over til hans yngste søn, den danske baron Severin Løvenskiold, som i
1762solgte den til justitsraad Christian Ancher. I 1777 blev Nicolai Benjamin Aall medeier og i
1782eneeier af eiendommen. Han boede ikke selv paa gaarden. Vaaningshuset paa Bjørntvedt var efter traditionen blot halvt saa stort som nu. N. B. Aall holdt paa at ombygge huset, og det var hans hensigt at opføre en tidsmæssig herskabsbygning, hvoraf blot den ene fløi var færdig, da han døde i 1798. Ved skiftet i
1800fik sønnen Jørgen Aall eiendommen, men han overdrog den nogle dar senere til sin yngre broder Nicolai Benjamin Aall d. y. Gaarden var da af skyld 12 huder med bygsel, og der var ifølge N. B. Aall den ældres jordebog i 1780 bortfæstet 81 grundstykker mod aarlig grundleie. Aall døde i 1811. Enken boede paa eiendommen til
1834da den blev tilskjødet skibsfører hans Holmboe Wright. Denne boede tidligere paa Osebakken. Wright døde paa Bjørntvedt i 1859 og sønnen Fredrik Andreas Wright overtog gaarden for 12,000 Spd.
1882blev eiendommen tilskødet Louis Vauvert, der døde i 1905. Boets bestyrere solgte i
1912gaarden til Otto Rasmussen og Olav Versvik for kr. 136,000, (den var det aar takseret for ca. kr. 115,000), og disse solgte den igjen i 1917 til et konsorfium for kr. 300,000.

De nævnte eiere efter 1662 vil blive omtalt under andre gaarde i Porsgrund, naar undtages nedenstaaende:


Herman Leopoldus
født 1677 d. 1750, konferenceraad,
g. I. m. Inger Borse f. 1677 d. 1714
g. Il. m. Kirsten Søfrensdatter Brinck f. 1696 d. 1736.
Han var født i Kristiania af forældrene kjøbmand og overformynder Herman Leopoldus og Barbara Wiggers. Ved sit ægteskab med Inger Borse, datter af assessor i Bergamtet Halvor Borse til Holden, Ulefos og Bolvik Jernverker kom han i besiddelse af store eiendomme i dette distrikt og bosatte sig paa Bjørntvedt. I 1739 blev han adlet under navnet Løvenskiold, og boede fra 1743 paa Birkholm, Sjelland.
Hans anden hustru var datter af trælasthandler i Arendal Søfren Andersen Brinck.
Deres børn:

  1. Kancellieraad Herman Løvenskiold f. 1701, g. m. Margrethe Deichmann - eiede Borgestad fra 1731.
  2. Baron Sevrin Løvenskiold til Birkholm, Danmark.
  3. Søren Leopoldus.

Baron Sevrin Løvenskiold
boede i Danmark, og eiendommen forpagtedes af Søren Bowmann, senere omtalt.


Christian Ancher
født 1711 d. 1765 Justitsraad
g. m. Karen Elieson f. 1723 d. 1806
boede i Kristiania og lod eiendommen bestyre af kaptein Lars Bowmann og Povel Schiolborg, senere omtalt.


Nicolai Benjamin Aall d. y.
født 1776 d. 1811, fjerde søn af Nic. Benj. Aall,
i 1804 g. m. Anna Cathrine Iversen f. 1786 d. 1849, datter af skibsfører Lars Iversen og Inger Wright, i Skien.
Aall var uddannet i Kjøbenhavn og ved tyske og franske universiteter. Han var literært interesseret og tilbragte det meste af sin tid med studier.
Deres børn:

  1. Nicolai Benjamin f. 1805 d. 1873, som sogneprest, g. m. Anne Sophie Krøger.
  2. Hans Cato f. 1807 d. 1862, som provst, g. I. m. Karen Nicoline Harris, g. II. m. Olava Harris.
  3. Jacob f. 1809 d. 1865, student.
  4. Jørgen Wright Aall f. 1810 d. 1853, som distriktslæge, g. m. Karen Daae Fasting Christensen.

I de aar enken eiede eiendommen sees kaptein Jens Aalborg og Jens Kiill at have assisteret hende med bestyrelsen af eiendommen.

Utdrag (s. 6-9) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen