Fra: «Vi er alle lønnsmottakere». Fra LO-funksjonærenes historie på Herøya


Kilder og litteratur:

av Helge Mæland

Kilder:

Møteprotokoller for NFATF Avd. 19 1959 - 2001
Møteprotokoll for Arbeidsledergruppa (Avd 19) 1977 - 1986
Møteprotokoller Teknisk funksjonærgruppe (Avd 19) 1968 - 1989
Møteprotokoller Laboratoriegruppa (Avd. 19) 1969 - 1989
Styremøteprotokoll for Porsgrunn Industrifunksjonærers Forening 1947 - 1958
Medlemsmøteprotokoll for Porsgrunn Industrifunksjonærers forening 1949 - 1966
25-årsberetning for NFATF Avdeling 19, utgitt i 1976
NFATF Avdeling 19s korrespondanse og skriftlige materiale fra 1951 til ca. 1982, bestående av 17 bokser i Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark
NFATF Avdeling 19s korrespondanse og skriv fra ca. 1983 til ca. 2000, utlånt av foreningen.
Klipparkiv om streikene i 1982 og 1985, utlånt av Erling Bolme.
Intervjuer med fem veteraner ved 35-årsjubileet, nedskrevet av Øivind Lindrupsen 1986
Intervju med Olav Imsrud 13.5.85. Oppbevart i Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark
Referat av samtale med Olav Imsrud, Oddvar Aasland og Henry Jørgensen 2.8.2001
Spredte dykk i Telemark Arbeiderblad, Varden og Porsgrunns Dagblad fra 1951 - 2001
Diverse årganger av Norsk Hydro, Hos Hydro og Årsberetning Norsk Hydro
Diverse årganger av ES Nytt, Hydro på Herøya, Hydro Telemark og HPI-nytt

Litteratur:

Andersen, Kjetil Gjølme og Yttri, Gunnar: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro gjennom 90 år, Oslo 1997
Bjørnhaug m. fl.: I rettferdighetens navn, LO 100 år, Oslo 2000
Furre, Berge: Norsk historie 1905 - 1990, Oslo 1996
FLT: Ledelse og teknikk, 1995 - 2001
Havn, Vidar m. fl.: Fra kjeledress til cordbukse. En undersøkelse av arbeidsmiljøkonsekvenser ved overgang til automatisert drift av en salpetersyrefabrikk, Trondheim 1983.
Johansen, Tor Arne: Krafttak. Kjemisk Forbund 1973 - 1996 Lindrupsen, Øivind: Med Herøya Arbeiderforening i kamp og samarbeid 1929 - 1979 Porsgrunn 1979
NFATF: Arbeidsledelse og teknikk, diverse årganger 1965 - 1994
Norsk Hydro: 90 år i utvikling, Profil magasin, 1995
Norsk Hydro: Norsk Hydro, diverse årganger fra 1951 - 1959
Norsk Hydro: Hos Hydro, diverse årganger
Olsen, Kristian Anker: Norsk Hydro gjennom 50 år. Et eventyr fra realitetenes verden, Oslo 1955
Olsen, Ole Johnny: Makt og motstand. En studie av bedriftsorganisasjon og fagorganisasjon ved Eidanger Salpeterfabrikker 1945 - 1970. Bergen 1984
Olsen, Ole Johnny: Prosessarbeid og fagopplæring, Universitetet i Bergen, 1989
Sørhaug, Tian: Om ledelse. Makt og tillit i moderne organisering, Oslo 1996
Terjesen, Einar (red.): Fra Askim til Addisco. Festskrift til FLT's 50-årsjubileum 1951 - 2001, Oslo 2001
Utdrag (s. 186-187) fra:
«Vi er alle lønnsmottakere». Fra LO-funksjonærenes historie på Herøya
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen