Porsgrund Sparebank 1844-1919

Forstanderskapets medlemmer

av Stian Vemmestad

Like til 1892 var kommunestyrets medlemmer selvskrevne som medlemmer av sparebankens forstanderskap. Desuten tællet dette nogen andre medlemmern dels selvskrevne, dels indvalgte.

Det første forstanderskap bestod av følgende herrer:

 1. Byfoged C. Heyerdahl 1844-59
 2. Sogneprest Ole Herstad Schjøtt 1844-45
 3. Kjøbmand Peter Boyesen 1844-45
 4. Kjøbmand Paulus Flood 1844-45
 5. Kjøbmand, senere havnefoged Fredrik Vauvert 1844
 6. Løitnant, senere kaptein Th. G. Abelsted 1844-48
 7. Underfoged H. Wenstøp 1844-58
 8. Høker H. Schancke 1844-46
 9. Kjøbmand H. Riise 1844-48
 10. Maler Jens Olsen 1844-47
 11. Kjøbmand O. Arnesen 1844-46, 1849-52
 12. Høker Simon Bommen 1844-52
 13. Gartner P. Paus 1844-45
 14. Skibsfører Jørgen Lund Linaae 1844-45, 1857-61
 15. Skibsfører Thomas Ludvigsen 1844-45, 1849-62
 16. Skibsfører Arnt Folkman 1844-52
 17. Skibsfører G. Svennungsen 1844
 18. Konsul J. Flood 1844-46
 19. Grosserer, senere assuranse-direktør, konsul Jørgen Aall Flood 1844-98
 20. Kjøbmand Niels Vauvert 1844-56
 21. Sorenskriver J. Wessel 1844-51
 22. Cand. jur., senere borgermester i Fr.hald H. Wessel 1844-57
 23. Foged F. C. S. Borchsenius 1844-47
 24. Fuldmægtig G. Bollmann 1844-48
 25. M. T. Mathiesens enke ved T. P. Wiibe 1844-50
 26. Toldkasserer J. W. Rasch 1844-50
 27. Konsul Js. Gasmann 1844-50
 28. Kjøbmand Jacob Müller 1844-49
 29. Kjøbmand Franz Bendixen 1844-47
 30. Seilmaker Michel Halvorsen 1844-55
 31. Skibsfører Ole Willumsen 184-49

  Nr. 1 var medlem baade som byfoged og som indskyder av grundfond,
  Nr. 2 som sogneprest,
  Nr. 3-6 som medlemmer av formandskapet,
  Nr. 7-17 som medlemmer av repræsentantskapet,
  Nr. 9 tillike som indskyder av grundfond,
  Nr. 18-26 som indskyder av grundfond,
  Nr. 27-31 som indvalgt av forstanderskapet

  Senere har følgende været medlemmer av forstanderskapet:

 32. Kompanikirurg Johan Jørgen Lange Schaanning 1843
 33. Overtoldbetjent Ditlef Myhre Møller 1845-46
 34. Skibsfører Jens J. Pedersen 1845-46
 35. Kjøbmand Chr. Schøning 1846-57
 36. Sadelmaker Ole Tandberg 1846-57, 1860-62
 37. Bakermester J. C. Thønnesen 1846-48, 1853-56
 38. Guldsmed H. Sørensen 1846-48
 39. Skibsfører Knud Skjelsvig 1846-48, 1851-58
 40. Skibsreder P. M. Petersen 1847-82
 41. Garvermester Anders Bommen 1847-50
 42. Handlende Thorgrim Olsen 1847-65
 43. Murmester Gunder A. Tofte 1847-54
 44. Skolelærer, senere kirkesanger i Eidanger Knud Pedersen 1847-50
 45. Sogneprest, senere biskop i Tromsø stift Daniel Bremer Juell 1845-49
 46. Kaptein og divisionschef Petersen 1848-50
 47. Toldbetjent Erik Røring Pedersen 1848-50
 48. Handelsfuldmægtig, senere kæmner T. P. Wiibe 1848-81
 49. Herberger Lars Helgesen 1849-52
 50. Skomakermester Johannes Skredsholt 1849-52
 51. Cand. jur., senere sorenskriver i Næs (Romerike) Thorvald Olsen 1850-53
 52. Kaptein Schive 1850-52
 53. Doktor Johan Anton Vetlesen 1850-68
 54. Toldkasserer G. N. Crøger 1850-51
 55. Skolebestyrer, senere sogneprest til Inderøen Gabriel Fredrik Ludvig Schübeler 1850-58
 56. Handelsmand S. N. Wagner 1850-57
 57. Kjøbmand T. A. Holst 1851-57
 58. Sogneprest, senere res. kap. i Kristiania Anders Christian Anderssen 1850-58
 59. Kjøbmand, senere bankkasserer S. K. Høegh 1852-68
 60. Bokhandler H. Joh. Dyring 1853-70
 61. Kjøbmand T. Arveskaug 1853-67
 62. Kjøbmand Ellef Funnemark 1853-57
 63. Skibsfører N. J. Pedersen 1853-57, 1861-69, 1877-78
 64. Handelsmand Jens J. Johnsen 1855-63
 65. Kjøbmand Niels Mathiesen 1855-92
 66. Kjøbmand Hans Borrelly Linaae 1855-59
 67. Konsul Hans Møller 1857-92
 68. Kjøbmand Søren Helgesen 1857-65
 69. Seilmaker Rasmus J. Brønlund 1857-61, 1868
 70. Kontorfuldmægtig Julius Plesner 1857-65
 71. Kjøbmand Christian Bjelke 1857-70
 72. Skibsfører Halvor Erichsen 1857-61
 73. Verkseier Fr. Trampe Flood 1857-62
 74. Maler A. Halvorsen 1859-92
 75. Skibsfører, senere trælasthandler Hans Linaae Bruun 1859
 76. Skibsfører E. F. R. Aalborg 1859
 77. Skibsfører Louis Vauvert 1859-62
 78. Havnefoged Halvor Arveskoug 1850-62
 79. Sogneprest, senere sogneprest til Lier Peder Valentin Winsnes 1860-61
 80. Cand jur., konst. byfoged Gustav Blom 1860
 81. Skibsreder Christen Knudsen 1860-62
 82. Trælasthandler Erik Rasmussen 1861-67, 1869-73, 1884-95
 83. Kjøbmand Fredrik Dahl 1861-69
 84. Skibsreder Chr. K. Flørenæss 1864-69
 85. Skibsfører Amund Sørensen 1861-63
 86. Byfoged, senere sorenskriver i søndre Østerdalen Harald Major 1862-71
 87. Kjøbmand Johan Friis 1863-64
 88. Kjøbmand Abraham Carlsen 1863-69
 89. Apoteker C. N. Rode 1865-79
 90. Konsul Hans J. Gregersen 1865-82, 1885-88
 91. Kjøbmand og skibsreder Louis Vauvert (junior) 1865-1901
 92. Skræddermester J. J. Berg 1867-82
 93. Skolelærer, senere kirkesanger i Gjerpen M. Øvrom 1868-70
 94. Forvalter S. Nergaard 1869-73
 95. Smedemester O. Hermansen 1869-73
 96. Handelsborger J. Aanesen 1869-70
 97. Skomaker E. A. Hansen 1869-73
 98. Skibsfører H. A. Halvorsen 1869-71
 99. Skibsfører B. Condrup 1870-74
 100. Skibsfører, senere assurance-direktør E. A. Lammers 1871-72, 1883-92
 101. Bakermester J. Johannessen 1871-1916
 102. Skibsfører, senere besigtelsesmand Hagbarth Resch 1871-88
 103. Kateket, senere prest i Kristiania Theodor Christian Bernhoft 1871-75
 104. Snekker J. Chr. Knudsen 1871-75
 105. Byfoged, senere sorenskriver i nordre Jarlsberg P. Julius Blom 1872-81
 106. Trælasthandler Edvard Erichsen 1873-80
 107. Snekker Staale Knudsen 1873-77
 108. Urmager, senere slagter Peter Andersen 1873-77, 1881-85
 109. Tømmermand Kittil Thorstensen 1873-77
 110. Grosserer, konsul M. Vauvert 1875-94
 111. Skibsreder John Jensen 1875-80
 112. Skibsreder Jørgen C. Knudsen 1877-1904
 113. Skibsreder konsul Johan Jeremiassen 1877-89
 114. Bygmester Jens A. Hauland 1877-90
 115. Kjøbmand Ole Andersen 1879-84
 116. Skibsbygmester Carl Hansen 1879-80
 117. Skibsfører, senere kontorfuldmægtig Johan I. Pedersen 1881-96
 118. Former Lorentz Lorentzen 1881-88
 119. Byfoged, senere sorenskriver i Follo Karl Albert Enger 1882-95
 120. Trælasthandler Jørgen Hansen 1883-84, 1886
 121. Trælasthandler H. C. Paus Knudsen 1883-84
 122. Kjøbmand Johan Olsen 1883-1901, 1905-14
 123. Trælasthandler, senere bankchef, cand. jur. M. Schøning 1885-87
 124. Verksformand Niels Olsen Lunde 1883-92, 1897
 125. Sogneprest, senere sogneprest i Kristiania Harald August Arnesen 1885-90
 126. Kjøbmand, sjømandsskolebestyrer Carl Johan Sørensen 1885-1904
 127. Besigtelsesmand Jens Kraft Pedersen 1887-1904
 128. Verksmester Morten Nielsen 1888-92
 129. Kontorist Peter A. Abrahamsen 1888-92
 130. Skibsreder Axel J. Myhre 1888-96
 131. Toldbetjent, senere overtoldkontrollør i Fredrikshald Hans W. Bagger 1888-92
 132. Overretssakfører, nu byskriver iTrondhjem Carl Gustav Flood 1889
 133. Kjøbmand Anthon Hansen 1890-1901
 134. Kjøbmand Isak Lunde 1890-92
 135. Skibsfører Carl Norberg 1890-1904
 136. Skibsfører Hans Iversen 1890-92
 137. Kjøbmand Wilhelm Simonsen 1892-96
 138. Kaptein, stadsingeniør Jonas Wessel 1892-1910
 139. Skibsreder Hans Christian Hansen 1892-97, 1902-05
 140. Bokhandler Theodor H. Dyring 1893-1916
 141. Apoteker Louis Magnus Vauvert 1893-96
 142. Gartner J. Christiansen 1894-96, 1899-1901
 143. Skibsreder A. H. Backa 1894-96
 144. Direktør Andreas Grimelund Wefring 1896-1906
 145. Konsul James Franklin 1898-1911
 146. Fabrikeier O. C. Johansen 1899-1911
 147. Kjøbmand Lars Meen 1899-1904
 148. Kjøbmand Martin Johannessen 1900-07
 149. Urmaker Theodor Andersen 1900-11
 150. Indrulleringsbetjent H. S. Rasmussen 1900-04
 151. Skibsfører John Thronsen 1904-16
 152. Trælasthandler O. D. Hansen 1905-08
 153. Doktor Søren Munk 1905-08
 154. Kjøbmand Gulik Sondresen 1905-14
 155. Skibsfører Herman Rasmussen 1905-08
 156. Skibsreder Martin Olsen 1908-14
 157. Doktor Anders Nielsen 1914-16
 158. Former Olud Amundsen 1914-16
 159. Verksformand Christan Kaalstad 1914-16
 160. Kontorchef Andreas Jahnsen 1914-16
 161. Skipsreder Ole Abrahamsen 1914-17

Det nuværende forstanderskap:

 1. Konsul Christen Knudsen fra 1908
 2. Boktrykker Kr. H. Dyring fra 1891
 3. Kjøbmand N. B. Christiansen fra 1916
 4. Overretssakfører H. E. Møller fra 1896
 5. Overretssakfører Einar Wellerop fra 1914
 6. Skoleinspektør Johan Henrik Knudsen fra 1900
 7. Doktor Tønnes Birkeland fra 1905
 8. Disponent Johannes Johannessen fra 1914
 9. Overretssakfører Johannes Knutsen fra 1916
 10. Skibsreder Andreas Sørenen fra 1916
 11. Kjøbmand Jacob Andersen fra 1916
 12. Doktor Immanuel Eberhardt fra 1916
 13. Skibsreder Andreas Gjertsen fra 1916
 14. Kjøbmand Ragnvald Hals fra 1916
 15. Skibsreder Herman Jeremiassen fra 1892
 16. Bygmester Jacob Augestad fra 1905
 17. Brukseier Jonas Stavdal fra 1911
 18. Direktør Ole H. Andersen fra 1897
 19. Kontorchef Halvor E. Pohlmann fra 1914
 20. Arkitekt Haldor Børve fra 1896
 21. Konsul Alfred P. Wright fra 1882
 22. Overlærer Stian Vemmestad fra 1888
 23. Brukseier Gunnar Jacobsen fra 1892
 24. Grosserer Christian S. Hanssen fra 1918

Suppleanter:

 1. Direktør Andreas Keim
 2. Havnefoged Jacob A. Pettersen
 3. Fattigforstander H. Krogsrud
 4. Skibsreder Martin Olsen
 5. Skibsreder Hans J. Larsen
 6. Overretssakfører Chr. Abrahamsen

De til enhver tid fungerende direktører er som saadanne medlemmer av forstanderskapet.

De fleste av de nuværende direktører har været medlemmer av forstanderskapet, før de blev valgt til direktører,
hr. Nicolai Friis fra 1875,
hr. A. K. Abrahamsen fra 1890,
hr. R. O. Helgesen fra 1893 og
hr. Oscar Olsen fra 1914.


Siden 1892 har forstanderskapet hvert aar valgt ordfører og vice-ordfører.

I 1892-93 var byfoged Enger ordfører og konsul J. Aall Flood vice-ordfører.

I 1896 fungerte J. Aall Flood som ordfører.

Siden 1896 har overretssakfører H. E. Møller været ordfører; vice-ordfører var i 1896-99 konsul Alfred P. Wright. Fra 1900 har skibsreder H. Jeremiassen været vice-ordfører.


Fra begyndelsen av bankens virketid indtil 1860 blev der hvert aar av forstanderskapet valgt en decisions-komité bestaaende av 3 medlemmer.

Som saadanne har fungert:

 1. Ordfører, kjøbmand P. Boyesen 1846
 2. Underfoged H. Wenstøp 1846-49
 3. Overtoldbetjent D. M. Møller 1846, 51, 52
 4. Doktor J. Schaaning 1847
 5. Skolebestyrer, senere sogneprest til Inderøen G. F. L. Schübeler 1847
 6. Fuldmægtig G. Bollmann 1848-49
 7. Kaptein Th. Abelsted 1848-50
 8. Kjøbmand T. Arveskoug 1850
 9. Toldbetjent E. R. Pedersen 1850
 10. Toldkasserer Crøger 1851-52
 11. Kjøbmand Niels Mathiesen 1851-52
 12. Byfoged C. Heyerdahl 1853-59
 13. Cand jur., senere sorenskriver i Næs (Romerike) Th. Olsen 1853
 14. Doktor A. Vetlesen 1853-60
 15. Kjøbmand S. K. Høegh 1854
 16. Kjøbmand T. A. Holst 1855-57
 17. Skibsfører Ths. Ludvigsen 1858-60
 18. Verkseier Fr. Trampe Flood 1860

Fra 1888 er er i henhold til planen aarligt valgt et kontrol-utvalg, ogsaa bestaaende av 3 medlemmer. I planen av 1892 blev det bestemt at forstanderskapets ordfører skulde være en av disse 5.

Medlemmer av dette kontrol-utvalg har været:

 1. Kjøbmand Louis Vauvert 1888-91, 1897-1901
 2. Byfoged, senere sorenskriver i Follo K. A. Enger 1888-94
 3. Skibsreder Jørgen C. Knudsen 1888-91, 1902-04
 4. Skibsreder Axel J. Myhre 1889-93
 5. Skibsreder H. Jeremiassen 1893-96
 6. Konsul Alfred P. Wright 1894
 7. Konsul J. Aall Flood 1895
 8. Direktør O. K. Abrahamsen 1896
 9. Overretssakfører H. E. Møller 1896-1919
 10. Brukseier Gunnar Jacobsen 1897-1915
 11. Overlærer S. Vemmestad 1905-13
 12. Konsul Chr. Knudsen 1914-19
 13. Kjøbmand N. B. Chistiansen 1916-19

Dette hverv var ulønnet like til 1917. I forstanderskapets møte den 28de december 1917 blev det efter forslag av overlærer Vemmestad enstemmig vedtat at kontrolutvalgets medlemmer oppebærer 200 kr. aarlig - fra 1ste januar 1917 at regne.

Utdrag (s. 97-113) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen