Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Aspeli, Widar
Ekspress
Cappelen, 1996. 215 s.
ISBN 82-02-15818-4  Kr.198,00

INNHOLD:

Elin og Jørn skal på den årlige fjellturen med fedrene sine. Jørn kommer fra Oslo med Ekspress-bussen til Elin som bor i Valdres. Elins far blir imidlertid heftet av jobben, og turen må utsettes noen dager. Elin og Jørn drar i forveien opp til hytta ved Flyvatnet. Når de kommer dit, oppdager de at det er stjålet antikke møbler fra hytta deres, og tyvene har også vært på ferde i flere av hyttene i nærheten.
Elin og Jørn drar bort til en nedlagt fjellstue om natten, og der oppdager de at tyvene nok har hatt sitt tilholdssted. De blir også vitne til et flyslipp over Flyvatnet.
Så starter en spennende historie der Elin og Jørn forsøker å finne ut hva som foregår og hvem som er de involverte. De involverte jakter imidlertid på ungdommene for å hindre at de skal bli avslørt. Og her er det ikke bare antikvitetstyverier det er snakk om, men også narkotikasalg.
Naturligvis ender alt bra etter at Elins far kommer på banen, og lensmannen blir koblet inn.
Men før det skjer, er det spenning og action hele veien uten at det blir for urealistisk.

SPRÅK OG TYPOGRAFI:

Mellomstor skrift, kapittelinndeling, ingen illustrasjoner.
Språket er OK.

ALDERSTRINN:

Passer for ungdomstrinnet.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En god bok for de som vil ha en spenningsroman.

Historien om Jørn og Elin fortsetter i bøkene: