Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

39. Kolrød

av Kr. Lid

Det er vel så at der på det sted hvor nu gården ligger blev brent kull. Så blev det ryddet op et mindre gårdsbruk der omkring. Det har nok skjedd i nyere tid. Mens de fleste gårder som bærer navn av rod eller rud var opryddet allerede i Middelalderen, har denne gård visstnok ikke vært ryddet før i 1600 eller 1700-tallet. I manntallet av 1664 og i matrikkelen av 1665 nevnes en ryddet gård som blev kalt Kaaserøe eller Kaaserud. Om det er den samme gård som Kolrød, tør jeg ikke avgjøre. I 1664 bodde der en mann i Kaaser oe som hette Haluord. Han var da 65 år og blev kalt en «stackarl». Jeg har undersøkt i folketellingslister, kirkebøker, pantebøker osv., men finner ikke Kolrød nevnt før omkring 1850.

Familietavler

 1. Isak Tronsen 1825-93, fra Borge 24 b.
 2. * Kirsten Andersd. 1821-87, fra Nygård. g. 49.
  Barn: a Inger 50, b Elen 52, c Karen Marie 54, d Anders 57, e Anne 59, f Lars 61, g Ingeborg 64, h Olava 66.
  c til Bakken 16*, d til 2.
  Anm. 2* Kirsten Andersd. Kolrød er datter til Anders Jakobsen Nygård 8 d.
 3. Anders Isaksen. 1857-, fra 1 d.
  * Maren Helene Hansd. 1864-, fra Siljan. g. 90.
  Barn: a Isak 90, b Harald 93, c Karl Martinius 95, d Olav 97, e Arne Matheus 00.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 155