Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

38. Eikåsen

av Kr. Lid

Navnet betyr en ås bevokset med eketrær. Gårdens skyld var i den eldre tid 2 huder, og besetningen var i 1665 1 hest, 2 kuer, 2 småfe og 4 sauer. I 1723 var besetningen 1 hest, 4 kuer og 4 sauer. Eikåsen tilhørte Skiens kirke fra den eldre tiet til og med 1700-tallet.

Familietavler

 1. Bent Eegaasen 1594-.
  Barn: a Lauritz 1636, b Erich 40, c Børger 48.
  Anm. Dette er fra manntallet av 1664. Da kvinner ikke er tatt med i dette manntall, vet vi ikke hvad hans hustru het, eller om han hadde døtre.
 2. Lauritz Bentsen 1636-14, fra 1 a.
  * ?
  Barn: a Bent 69. a til 3.
 3. Bent Lauritzsen 1669-33, fra 2 a.
  * Tore Tronsd. 1665-08. g. 97.
  ** Aslau Olsd. 1659-33. g. 08.
  Barn: a Hans 99, b Karen 02, c Anders 04, d Christopher 06.
  a til 4, b til 5*, c til 6, d til 7.
 4. Hans Bentsen 1699-, fra 3 a.
  * Kirsten Jonsd. g. 20.
  Barn: a Amund 20-33, b Tore 32-34, c Bent 34.
 5. Lars Evensen.
  * Karen Bentsd. 1702-, fra 3 b. g. 23.
  Barn: a Tore 24, b, Kirsten 26, c Elen 29, d Amun 33, e Bent 36.
 6. Anders Bentsen 1704-, fra 3
  * Anna Vernersd. 1706-, fra Riis 6 c. g. 31.
  Barn: a Tore 32, b Bent 36, c Boel 41.
 7. Christopher Bentsen 1706-, fra 3 d.
  * Giertrud Jacobsd. 1707-81. g. 30.
  Barn: a Amund 31-31, b Ingeborg 32, c Aslov 35, d, Karen 37.
  Anm. Familien. flyttet til Riis 13.
 8. Ole Christensen 1939-81, fra Skyer 5 b.
  * Kirsti Pedersd. fra Saga, Siljan.
  Barn: a Anders 71, b Lars 75-77, c Lars 78, d Ingeborg 81.
 9. Isaac Nielsen 1770-, dagarbeider på gården.
  * Kirsten Isaacsd 1772-.
  Barn: a Isaac 95, b Niels 96, c Ingeborg Marie 01.
 10. Johannes Jensen 1800-74, fra Bø.
  * Margit Hansd. 1803-60.
  Barn: a Karen Hansine 28-39, b Hans Michael 30-47, c Karen Helene 34-36, d Karen Helene 36, e Karen Hansine 41.
  d til 11*.
  Anm. 10 Johannes Jensen er visstnok den førstw selveier på Eikåsen,
 11. Hans Hansen 1833-, snekker og gårdbr.
  * Karen Helene Johannesd. 1836-86, fra 10 d.
  Barn: a Johannes 75. a til 12.
 12. Johannes Hansen 1875-, fra 11 a.
  * Martine Hansd. 1871-, fra Skyer 16 a. g. 97.
  Barn: a Karen Helene 99.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 153-155