Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

37. Grunnerød

av Kr. Lid