Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

34. Sørbø

av Kr. Lid

Den første del av navnet skal ifølge O. Rygh komme av saursmuss, myret og dynnet jordsmon. Navnet blev i eldre tid skrevet noget forskjellig, for eks. Søerbøe, Søerbø og Sørbøe. Til Sørbø hørte fra gamle dager Stensåsen. I matr. av 1665 var gården skyldsatt for 2 huder, og besetningen var 1 hest, 3 kuer og 1 ungnaut. I 1723 var besetningen opgitt til 1 hest, 4 kuer og 2 sauer. Avlingen var da 4 tønner havre og 15 lass høi. Samtidig opgis at det ikke hørte mere skog til gården enn det nødvendige til gjerdefang og brenne. Jorden bestod av lere, sand og sten.

I beg. av 1700-tallet eiedes Sørbø av Nicolai Jørgensen, i, 1762 av Christen Brun og 1775 av kjøbm. Jens Erschov. Ingen av disse bodde på Sørbø. Men omkr. 1790 blev halve Sørbø med Stensåsen kjøpt av Lars Olsen, Follaug 16, og han bodde der en tid. Men han solgte gården til sin bror Even Olsen, Bøle 15, og ved dennes død fikk hans 1-årige sønn, Ole, skjøte på eiendommen. Han er ført under nr. 13. På samme tid hadde 10 Ole Halvorsen kjøpt den annen halvdel av Sørbø. Han flytter visstnok vekk snart, og hans part blev kjøpt av 14 Mads Pedersen. Men allerede 1831 får Ole Evensen auksjorisskjøte på denne del, og eier således hele Sørbø med Stensåsen. Altså blev ikke Sørbø selveiergård før i slutten av 1700-tallet.

Familietavler

 1. Jørgen Søerbøe. Han betalte kopskatt 1645.
 2. Niels Søerbø 1636-.
  * Giertrud 1635-09.
  Barn: a Hans 58. a til 4.
 3. Tormo Steensaasen 1659-13.
  * Aase Amundsd.
  Barn: a Ole 89, b Niels 97, c Helene 01, d Boel 03, c Isach 06, f Peder 10-15.
  b til 7.
 4. Hans Nielsen 1658-, fra 2 a.
  * ?
  Barn: a Ole 82.
 5. Ole Olsen.
  * Martha.
  Barn: a Anna 1704-06, b Ole 06, c Anna 10, d Lars 15-15.
 6. Niels Jonsen 1671-, fra Løveid.
  * Gunbor.
  Barn: a Lars 02, b Maria 04-05, c Isach 06-06, d Isach 08. c Thore 10-11, f Jon 13, - Maren 15-16. f til 8.
 7. Niels Tormosen 1697-, fra 3 b. Stensåsen,
  * Kirsten Amundsd. g. 1720.
  Barn: a Ragnild 24.
 8. Jon Nielsen 1713-80, fra 6
  * ?
  Barn: a Isach 51, b Niels 54, c Karen 59-78, d Anne 62.
 9. Schwenche Jonsen 1714-84. Stensåsen.
  * Kirsten, Pedersd. 1717-99.
  Barn: a Lars 44, b Mari 46, c Anders 50, d Jon 52, e Anne 54, f Marthe 56, g Berthe 62-63.
  a til Skyer 7, b til Løberg, 25*, c til 11, f til 12*.
 10. Ole Halvorsen.
  * Ingeborg Kittilsd.
  Barn: a Andreas 1824, b Johan 24-24, c John 29.
 11. Anders Svenkesen 1750-36, fra 9 e. Stensåsen.
  * Helge Christensd. 1756-99.
  ** Inger Marie Jonsd. 1756-08, fra Løberg 12 g.
 12. Lars Skejesen 1755-. Stensåsen.
  * Marte Svenkesd. 1756-, fra 9 f.
  Barn: a Hans 87-92, b Berte 89, c Tore 91, d Kirsten 94, c Margrete 96-97, f Ellen 98.
 13. Ole Evensen 1801-66, fra Bøle 15 b.
  * Inger Johnsd. 1802-71, fra Løberg 29 a. g. 22.
  Barn: a Even 23, b John 26, c Maria 28, d Johannes 31, e Peder 33, f Ole 36, g Johan 39-40, h Johan 41-42.
  a til 15, b til Skien og drev der det meget søkte Sørbøe farveri, e til 16.
 14. Mads Pedersen 1804-80, fra Tufte.
  * Karen Jensd. 1802-46, fra Furuvald. g. 29.
  ** Anne Jørgensd. 1822-88.
  Barn: a Ingeborg 30-30, b Jens 31-98, c Maria 32, d Peder 34, e Maren 38, f Margrete 40-74, g Ingeborg 45-79, h Ole 49. d til 177 h til 19.
  b, f og g døde ugifte.
 15. Even Olsen 1823-, fra 13 a.
  * Mari Anne Amundsd. 1829-. g. 49.
  Barn: a Isak 49, b Ole 52, c Andreas 57, d Ida Bertea 61, e Maren 70. a til Øvrum 21, b til Ballestad 62.
  Anm. 15* var datter til Amund Isaksen Skogsrød. Omkr. 1855 flyttet familien til Ballestad.
 16. Peder Olsen 1833, fra 13 e.
  * Anne Amundsd. 1834-, søster til 15*. g. 55.
  Barn: a Ida 56-59, b Ole 58, c Andreas 61-63, d Johar 674, e Isak 70.
  Familien flyttet til Sneltvet.
 17. Peder Madsen 1834-80, fra 14 d.
  * Maren Christensd. 1838-, fra Sneltvet. g. 62.
  Barn: a Kristian 62, b Mads 68, c Karen Bertea 71, d Margrete 74, e Olava 79.
 18. Georg J. Cudrio 1826-, vognmann, fra Gulset.
  * Berte Marie Evensd. 1832-72.
  Barn: a Ulrik Fredrik 56, b Even 61, c Christiane Eulalia 64-67, d Kristian Imanuel 68, e Elen Margrete 71.
  a til 20, b til 21. Familien bodde på Stensåsen.
 19. Ole Madsen 1849-, fra 14 h.
  * Elise Nielsd. 1852-, fra Riis 37 b. g. 74.
  Barn: a Karen Marie 74, b Mads 83, c Nils 88.
 20. Ulrik Fredrik Cudrio 1856-, vognmann, fra 18 a. Stensåsen
  * Ida Marie Johannesd. 1856-, fra Ballestad 54 a. g. 76.
  Barn: a Berta Marie 77, b Dortea Petronelle 84.
 21. Even Cudrio 1861-, fra 18 b. Stensåsen.
  * Margit Olsd. 1863-, fra Hjartdal. g. 86.
  Barn: a Berte Marie 87, b Ingebor Dagmar 89, c Gurine Eugenie 90, d Otto Jessen 92, e Kristian Imanuel 94, f Valborg 96, g Georg 98.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, s. 137-140