Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

33. Bratsberg

av Kr. Lid

Navnet betyr nok helst liketil det bratte berg. I 1336 blev det skrevet Bratzbærgi, og i 1568 Bratzberg. Gården var bolig for lensherrene i Bratsberg len fra omkring 1300 til midten av 1600-tallet. Prost Qvisling har i sin Gårdhistorie I omtalt gårdens eldste historie nokså inngående. Derfor går jeg forbi den og begynner med slutten av 1600-tallet. Da er husene blitt så skrøpelige at de ikke kan være embedsbolig lenger. Det er kun forpakterne som bor der. I 1712 blev begge forpakterne, Ingebret Knudsen og Aslach Nielsen stevnet for å være tilstede ved en synsforretning på gården. Det skulde særlig undersøkes om de hadde holdt husene i forsvarlig stand. De påstod begge to at de efter forpaktningsbrevet hadde holdt husene forsvarlig vedlike, ja at de endog hadde gjort mer enn de var forpliktet til. At husene var skrøpelige, vil man se i hr. Qvislings bok side 40. Ved dom blev Ingebret tilpliktet å betale 8 rd. 1 mark 19 sk., og 5 rd. i omkostninger. Om den annen forpakter heter det: «Men på Aslach Nielsens part er ey widere befundne end dend halfve part udi Øfre Stal nødvendig til reparation». En stund efter blev Ingebret Knudsen atter stevnet «formedelst at Hand icke dend fulde for Paktnings Afgift for Nest afwigte aar 1711, har betalt, og til Dend Ende 23 April Sidstleden fra Side sig Bratsbergs Gaards Brugelighed». Ingebret Pedersen blev da forpakter i hans sted.

Gården var i matr. av 1665 skyldsatt for 4 skippund; men det nevnes ikke hvor stor besetning man kunde ha der.

Til Bratsberg hørte i lang tid Follaug og Kolkinn. Men i denne gårdshistorie føres disse gårder hver for sig, Derimot tar jeg med Skogen og Myra, som hørte inn under Bratsberg.

Familietavler

 1. Aslach Nielsen Bradsberg 1680-45, forpakter, fra Tufte.
  *Margrete Solvesd. 1685-54, fra Meen 5 e. g. 07.
  Barn: a Solve 08-?, b Isach 11, c Solve 13-13, d Karen 14, e Niels 18, f Solve 20, g Inger 28.
 2. Ingebret Knudsen 1685-45, forpakter, fra Engrav 6 a.
  *Anne Erichsd. g. 05.
  Barn: a Karen 06-07, b Lars 11, c Knud 14, d Jacob 27.
 3. Ingebret Pedersen 1686-42, forpakter, fra Siljan.
  *Marthe Solvesd. 1690-, fra Meen 5 f. g. 13. Barn: a Karen 14, b Hans 16, c Pernille 18-21, d Peder 20, e Solve 23-23, f Solve 24, g Niels 26-56, h Ole 29, i Inger 32.
  b til 6, d til 8, i til 7*
 4. Niels Prorsen 1701-57, fra Bøle 5 a.
  * Anne Knudsd. 1700-73. g. 26.
  Barn: a Maren 27-30, b Ole 30, c Knud 32-33, d Birte 35, e Knud 38-40, f Lars 45-48.
 5. Lars Galt 1680-40.
  * Karen Larsd. g. 19.
  Barn: a Niels 19. a til 11.
 6. Hans Engebretsen Bradsberg 1716-56, fra 3 b.
  *Anne Marie 1719-75.
  Barn: a Tore 39-56, b Gunder Buer 40-41, c Inger 4242, d Inger 43, e Niels Hafsund 47-47, f Gunder 49, g Anne Larine 51, h Niels Hafsund 53-56, i Hans 56. f til Austad 7.
  Anm. 6 Hans Bradsberg var som faren en aktet mann, og måtte være formuende. Hans enke opføres som kreditor i et skifte på Borge i 1773.
 7. Jørgen Henrich Nord 1723-95, sersjant.
  *Inger Ingebretsd. 1732-93, fra 3 i. g. 49.
  Barn: a Anne Catrine 49, b Ingebret 53-14, c Anne Carine 58-59, d Anne Carine 60, e Thore 63, f Andrea Kirstine 65, g Niels Christian 68, h Henrich Jørgen 79-13, i Anne Elisabet 81-82, j Andreas 82, k Giert 85.
  a til 14*.
 8. Peder Ingebretsen Bradsberg 1720-68, fra 3 d.
  *Marthe 1729-68.
  Barn: a Ingebret 58, b Karen 60-60, c Hans Qvist 61, d Karen 63-63, e Nils 63-63, f Karen 66-73, g Ingeborg 67.
 9. Aslach Gunvoldsen Bradsberg 1732-.
  * Anne Gudmundsd. 1733-06.
  Barn: a Maren 57.
  Anm. 9 var lensmann for Uthaugen en tid.
 10. Giert Monrad 1735-16, kirkesanger.
  * Kristine Monrad 1748-96, datter av prost J. F. Monrad.
  ** Hedvig Bang 1748-01. g. 97.
  Barn: a Johan Frederich 75-81, b David 76, c Christense Sophie 79-81, d Christense Sophie 82, e Johan Frederich 83, f Marcus Detlef 85, g Christian Wilhelm 86, h Cicilia Bendichte 89, i Barbara 90, j Jochum 93.
  d til 19*.
 11. Niels Larsen Galt 1719-88, fra 5 a.
  * Marta Jensd. -78. g. 40.
  Barn: a Lars 43-?, b Lars 47, c Anders 51, d Ole 53-54, e Anne 56-58, f Ole 59, g Kirsten 66.
 12. Lars Jonsen 1760-. Myra.
  * Berthe Abrahamsd. 1760-93.
  ** Anne Larsd. 1774-44. g. 87.
  Barn: a Jon 88, b Abraham 90-90, c Ole 96-34, d Berthe 97, e Ragnild 00, f Lars 02, g Svenche 04, h Knut 08, i Kirsten 11, j Isach 14, k Johannes 18.
  h til 27.
 13. Abraham Christensen 1735-04. Skogen.
  *Anne Jacobsd. 1731-08. g. 57.
  Barn: a Morten 57, b Berthe 60, c Maren 62, d Marie 66, e Christen 73, f Marthe Marie 77-80.
  e til 20.
 14. Ole Isachsen.
  * Anne Catrine, f. Nord 17,19-88, fra 7 a.
  ** Bergit Pedersen 1755-09. g 91.
  Barn: a Anne Mathea 70, b Isach 74, c Inger Kirstine 78-80, d Alet Sophia 80-82, e Inger Kirstine 82-86, f Maren 85-85, g Anne Catrine 85, h Alet Sophia 92, i Gurine 92, k Berte Marie 95-96.
  f og g tvillinger, h og i tvillinger.
 15. Christen Nielsen 1750-98.
  * Torjer Amundsd. 1745-83. g. 70.
  ** Guri Andersd. 1746-. g. 85.
  Barn: a Anne Marie 74, b Anthon 81, c Torier 86-90, d Anders 89.
  a til 18*.
 16. Anders Olsen 1760-00, sagmester.
  * Maren Amundsd. 1760-07, fra Løberg 16 b.
  Barn: a Kirsten 84, b Anne 86, c Else 88, d Amund 91-91, e Ole 96, f Amund 99.
  a til Løberg 32*.
 17. Peder Larsen 1748-94. Skogen.
  * Maren Olsd. 1744-. g. 72.
  Barn: a Ole 72, b Christen 75, c Hans 77-78, d Anne 7980, e Jens 82, f Marthe 85, g Anne 90.
  b til 22.
 18. Michel Engebretsen 1767-15, forpakter.
  * Anne Marie Christensd. 1774, fra 15 a. g. 96.
  Barn: a Kirsten Marie 97, b Torjer 98, c Christen 01, d Anne Turine 03, e Maren Marie 04, f Karen Jørgine 07, g Anne Marie 10, h Michel 15-15.
 19. Iver Førre.
  * Christense Sophie f. Monrad 1782-29, fra 10 d.
  ** Maren Elise Andersd.
  Barn: a David 14, b Edel Margrete 16, c Iver Henrik 18, d Jens Kolstrup 20, e Johan Fiederik 24, f Gunhild Marie Elise 27, g Ivella Henriethe 33, h Christense Sophie 35.
 20. Christen Abrahamsen 1773-, fra 13 e. Skogen.
  * Margit Jonsd. 1772-.
  Barn: a Abraham 99, b Isach 99, c Jacob 01-02.
  a og b tvillinger.
 21. Tollef Andersen 1762-03.
  * Giertrud Ouensd. 1765-, fra Kolkinn 5 a. g. 93.
  Barn: a Eugen 95, b Karen Johanne 97, c Anders 99, d Ole 01.
  a til Ballestad 46.
 22. Christen Pedersen 1775-47, sagmester, fra 17 b. Skogen.
  * Marie Hansd.
  Barn: a Hans 12, b Maren Dortea 15.
  a til 28.
 23. Halvor Knudsen 1761-27.
  * Maren Jonsd. 1763-, fra Løberg 19 a. g. 88.
  Barn: a Ingeborg 9-1, b Jon 98, c Isach 03.
  c til 26.
 24. Daniel Pedersen 1762-98.
  * Elen Christensd. 1765-. g. 85.
  Barn: a Anne Carine 87, b Anne Elisabeth 87-88, c Daniel 88, d Anne Elisabeth 91, e Karen 93, f Elen 95.
  a og b tvillinger.
 25. Thor Andersen 1787-51, lærer.
  * Marie Jacobsd. 1791-63, fra Melum.
  Barn: a Anders 19, b Maren 22-24, c Jacob 24, d Anne 29c til 30.
 26. Isach Halvorsen 1803-, fra 23 e.
  * Maren Pernille Fredriksd. 1802-.
  Barn: a Maren 27-42, b Fredrik Anton 29, c Halvor 32, d Henrikke 34, e Ingeborg Johanne 37, f Henrik Andreas Bruun 41.
 27. Knud Larsen 1808-, fra 12 h. Skogen.
  * Anne Isachsd. 1804-, fra Løberg 24. g. 33.
  Barn: a Lars 33, b Anne Marie 36, c Isach 41, d Ole 44-48, e Ole 48-50.
 28. Hans Christensen 1812-96, sagmester, fra 22 a. Skogen.
  * Berte Marie Olsd. 1818-64. g. 44.
  Barn: a Ole Christian 44, b Karen Helene 46, c Christian 49, d Ole 51, e Andreas 54, f Martin 57-75.
 29. Peder Christensen 1808-82, sagmester, fra Skien. Skogen.
  * Berte Nielsd. 1812-87, fra Skyer 10 a. g. 42.
  Barn: a Christian 43, b Gunhild Dortea 49.
  Anm. a Kristian Pedersen blev lærer og skolebestyrer i Skien.
 30. Jacob Thorsen 1824-89, fra 25 e.
  * Anne Svenkesd. 1832-96, fra Skien.
  Barn: a Maren 57, b Karoline 59, c Thor 61, d Severine 63, e Svenke 66, f Teodor 68-70, g Teodor 71-97, h Jonas 75.
  a til Ballestad 65*, b til Bøle 31*, e til Follaug 25.
 31. Didrik Cappelen Blom 1834-94, fra Frogner.
  * Anna Helene Blom 1845-, fra Falkum.
  Barn: a Marie Lovise 65, b Christopher Hansen 67-67, c Christopher 70, d Dorthea Kristine 72, e Johanne Augusta 74, f Kristian 77, g Anne Helene 81.
  D. C. Bloms far, Christopher Blom hadde i 1828 kjøpt Bratsberg, efterat gården hadde vært i den Adelerske families besiddelse i nesten 200 år. Sagfører Christopher Blom, 31c, overtok eiendommen ved farens død, og begynte straks å utparsellere eiendommen, så storgården Bratsberg forsvant.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, s. 131-137