Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

32. Follaug

av Kr. Lid

Gårdens navn har vært skrevet på mange forskjellige måter. i Rødeboken kalles den Fullaam, i 1528 Folle, i 1645 Follauold, senere Follof og Folloug. Det er tvilsomt hvad navnet betyr, muligens den sumpige slette. Gården lå i lang tid inn under Bratsberg og hørte til det Adelerske arvegods fra 1600tallet og til beg. av 1800-tallet. I matr. av 1665 var den skyldsatt for 3 skippund. I 1723 er skylden 8 huder. Kolkinn og Ekornrød var nok regnet med da. Besetningen var: 4 hester, 14 kuer og 16 småfe, og avlingen var: 1 t. bygg, 1 t. blandkorn, 16 t. havre og 32 lass høi. Det hørte ikke mere skog til eiendommen enn «det nødvendige til gjerdefang og brendsel» blev det opgitt i 1723.

Familietavler.

 1. Niels Follauold. Han betalte kopskatt i 1645.
  * ?
  ** Kirsten Torsd. 1613-81.
  Barn: a Ole 1621. a til 2.
    Anm. Niels Follauold må være gift 2 ganger; men første kona er ikke nevnt.
 2. Ole Follou 1621-95.
  * ? 1626-87.
  Barn: a Gunner 43, b Knut 59. a til 3, b til 4.
  Hvad Ole Follous kone hette opgis ikke.
 3. Gunner Olsen 1643-27, fra 2 a.
  * Karen Olsd. fra Solum. g. 82.
  Barn: a Hans 83-83, b Ole 84, c Isach 86-11, d Halvor 89-97, e Jens 97, f Halvor 01.
  b til 5, e til 6, f til 7.
 4. Knut Olsen 1659-07.
  * Maren, fra Solum. g. 88.
  Barn: a Kiersten 90-24, b Maren 93, c Lauritz 94, d Hans 00, e Anne 02, f Niels 05.
  d til 9.
 5. Ole Gunnersen 1684-54, fra 3 b.
  * Maren Rasmusd. 1692-56. g. 22.
  Barn: a Anne 23-24, b Kirsten 27-34.
 6. Jens Gunnersen 1697-42.
  * Kirsten Jacobsd., fra Siljan.
  Barn: a Isach 24, b Karen 36, c Jacob 41-48.
  6* til 8*.
  I 1737 innstevnet prokurator P. Christensen på «Det høie Adelerske arvingers» vegne Ole og Jens Gunnersønner samt Ole Solvesen, Kolkinn nr. 3, fordi de uten tillatelse hadde hugget i skogen. De to første hadde hugget til bruk ved kalkovnen, og Ole Kolkinn hadde hugget 14 trær som skulde brukes til husenes reparasjon. Men han hadde flådd barken av og solgt til en garver i Skien. Alle tre blev dømt til å bøte 2 mark hver til «fattigkassen». Det gale de hadde gjort var at Ole og Jens Follaug hadde hugget uten særskilt tillatelse, og Ole Kolkinn fordi han hadde solgt barken til en garver.
 7. Halvor Gunnersen 1701-59, fra 3 f.
  * Gunnild Nielsd. 1708-76, fra Løberg 9 b. g. 32.
  Barn: a Gunder 33, b Karen 36-40, c Anne 38, d Karen 43, e Marie 45, f Jens 48.
  a til 10.
 8. Ole Andersen 1715-70.
  * Kirsten Jacobsd., fra 6*. g. 43.
  Barn: a Lisbeth 44-44, b Maren 45, c Abraham 46, d Anna 49-49, e Jacob 50, f Erich 52, g Niels 53-53, h Karen 54.
  f til 12.
 9. Hans Knutsen 1700-54, fra 4 d.
  * Johanne Johnsd. 1686-28. g. 20.
  ** ? 1697-73.
  Barn: a Knud 21, b Maren 22, c Anders 24, d Adrian 2929, e Kirsten 31-31, f Solve 31-31, g Isac 34. e og f tvillinger.
 10. Gunder Halvorsen 1733-76, fra 7 a.
  * Marthe Isachsd. 1737-10. g. 58.
  Barn: a Maria 59, b Karen 61, c Halvor 64-64, d Halvor 70-74, e Isach 73.
  Anm. Familien flyttet til Bratsbergkleven.
 11. Sten Gundersen 1753-09.
  * Marthe Isachsd. 1737-10, fra 10*. g. 77.
  Barn: a Gunder 78-79, b Karen 78-78. a og b tvillinger.
 12. Erich Olsen 1752-17, fra 8 f.
  * Kirsten Olsd.
  ** Anne Paulsd. 1766-26. g. 03.
  Barn: a Friederich Anthon 84, b.Kirsten 86-88, c Ole 88, d Peder 91-91, c Peder Claus 92, f Ragnild Kirstine 95, g Inger Kirstine 03, h Maren 05-10, i Karen 10-29.
  c til Lid 22.
 13. Thomas Gundersen 1757-94.
  * Anne Marie Gundersd. g. 86.
  Barn: a Gunder 87-88, b Karen 88, c Gunder 91, d Maren Marie 94-98.
  Anm. 13 Thomas Gundersen var bror til 11 Sten Gundersen. Da enken efter Thomas G. giftet sig igjen på Bratsbergkleven, tok farbroren, Sten, de to barna, b Karen og c Gunder, til sig og opfostret dem.
 14. Jens Olsen 1747-00.
  * Berte Jensd. 1748-96.
  ** Anne Gulbrandsd. 1762.
  Barn: a Jacob 82, b Christen 85, c Jens 90.
 15. Isach Borgersen 1744-17, fra Ballestad 16 a.
  * ?
  Barn: a Halvor 68-68, b Halvor 69-69, c Lisbet 72, d Borger 74-75, e Gunnild 76.
  c til Bakken 7*.
  Anm. Isach Borgersen Follaug eiet hus i Porsgrunn.
 16. Lars Olsen 1764-09, fra Borge 16 d.
  * Anne Marie Pedersd. 1768-39, fra Meen 13 e. g. 89.
  Barn: a Peder 89, b Marthe Marie 92, c Berte Kirstine 9a -97, d Maren 95, e Karen 97, f Berte Kirstine 00-01, g Ole 05.
  b til Engrav 13*.
 17. Hans Jacobsen 1790-76.
  * Karen Marie Nielsd. g. 11.
  Barn: a Jacob 11-12, b Ingebor 13, c Niels 16, d Andreas 19.
  d til 21.
 18. Even Christophersen 1805-, fra Bø, Telemark.
  * Elisabet Olsd. 1798-82, fra Lunde.
  Barn: a Christopher 27, b Ole 28, c Even 31, d Christian 34, e Inger Astea 40, f Michael 44-59.
 19. Herman Bagger 1800-, cand. jur., fra Danmark.
  * Marthe Elise f. Winther 1800-70, fra Sandefjord. g. 29.
  Barn: a Eggert Christopher 32, b Claudine Margrete 33, c Hanne Nicoline 36-36, d Niels Abraham 37, e Jens Møller 40, f Hans Winther 41.
  Anm. Herman Bagger var herredets første ordfører. I beg. av 40-årene flyttet han til Skien.
 20. Isak Pedersen 1794-67.
  * Gurine Larsd.
  Barn: a Lars 24-92, b Berte 28, c Maren 30, d Laurentse 38, e Karen 40, f Gunder 45-69.
  Anm. 20 Isak Pedersen bodde først på Kolkinn, siden på Ballestad. Tilslutt bodde han hos sin sønn Lars I. Follaug, som hadde kjøpt en del av Follaug. Lars Follaug var først lærer i flere år. Så var han fattigforstander til sin død. Hans yngste bror, f Gunder, var også lærer; men han døde allerede 1869, 24 år gammel. Begge var ugifte.
 21. Andreas Hansen 1819-97, fra 17 d.
  * Anne Marie Nielsd. 1825-, fra Fløtterød 16 e. g. 50.
  Barn: a Karen Marie 51-52, b Karen Marie 53, c Maren Andrea 56, d Hanna Nicoline 70.
 22. Skjønnung Olsen 1839-, skomaker, fra Ullensaker.
  * Karen Susanne Hansd. 1849-, fra Telemark.
  Barn: a Maren Helene 68, b Inga Hansine 72, c Hans Jakob 75, d Søren 78, e Karoline 82, f Anna Marie 87.
  a til 24*.
 23. Gunnar Pedersen 1866-, fra Siljan.
  * Hanna Elisabet Karoline Hansd. 1866-, fra Riis 30 a. g. 93.
  Barn: a Hans Riis 93, b Peder Follaug 96, c Maren Marie 00.
 24. Anton Olsen 1875-, arbeider.
  * Maren Helene Skjønnungsd. 1868-, fra 22 a.
  Barn: a Skjønnung Eugen 94, b Henry Emmanuel 96.
 25. Svenke Jakobsen 1866-, fra Bratsberg 30 e.
  * Inga Bertea Pedersd. 1870-, fra Kolkinn 13 a. g. 98.
  Barn: a Anna Marie 98, b Jakob 99.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, s. 127-131