Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

29. Bøle

av Kr. Lid

Navnet betyr nok rett og slett bosted. I den eldre tid blev navnet oftest skrevet Bølle. I 1723 eiedes gården av geheimeråd Adeler på Gjemsø. Først en del år senere blev den selveiergård. I begynnelsen av 1600-tallet var Bøle kun ett bruk; men i siste del av samme århundre blev det opdelt i flere. I 1665 var gårdens skyld 6 huder, og man fødde der 2 hester, 8 kuer, 3 småfe og 9 sauer. I 1723 var gården opdelt i 3 bruk, og det blev opgitt at de avlet 1½ t. blandkorn, 18 t. havre og 40 lass høi. Besetningen var 4 hester, 12 kuer og 16 sauer. Det nevnes ikke at det hørte skog og seter til Bøle; men der var 2 hus mannsplasser, hvor det ble avlet 2½ t. havre om året, og de hadde 2 kuer. Husmennene betalte 4 rdr. i årlig avgift.

Familietavler

 1. Oluff på Rolle er opsidder der i 1528.
 2. Mogens Bølle betalte kopskatt i 1645.
 3. Niels Bølle 1629-89.
  * Sara, 1630-22.
  Barn: a Harald 51, b Pros, c Ingebor 57, d Boel, e Maren, f Knud 68, g Søren 78.
  a til 4, b til 5, c til Ballestad 8*, e til Kolkinn 4*, f til 6, g til Riis 9.
 4. Harald Nielsen 1651-41, fra 3 a.
  * Live Olsd. 1658,-00.
  ** Karen Larsd. 1659-38, fra Limi. g. 01.
  Barn: a. Christen 76, b Else 83, c Ole 87, d Sara 95-96, e Laurits 97, f Anders 02-02, g Live 03.
  a til Klepp 3, c til 7, e til 9.
 5. Pros Nielsen, fra 3 b.
  * Berthe Larsd. 1671-29, fra Akre 2 b. g. 01.
  Barn: a Niels 01, b Lars 09, c Boel 12.
  a til Bratsb. 4.
 6. Knud Nielsen 1668-24, fra 3 f.
  * Lispet Hansd. 1666-07. g. 89.
  ** Margrete Andersd. g. 08.
  Barn: a Niels 90, b Marte 92, c Anne 95, d Hans 97-99, e Kirsten 99-99, f Hans 01, g Anders 09-09, h Anders 10-15, i Abraham 12, j Isac 12-15.
  i og j tvillinger. f til 8.
 7. Ole Haraldsen 1687-, fra 4 c
  * Anne Jensd. g. 1711.
  Barn: a Jens 11-12, b Maren 12, c Else 15, d Ingeborg 20-20.
 8. Hans Knudsen 1701-, fra 6 f.
  * Maren Knudsd. g. 21.
  Barn: a Knud 22, b Inger 24-25, c Inger 26, d Knud 28-30, e Eric 30, f Maren 32, g Knud 34-37, h Lisbeth 34-35, i Lisbeth 36-37.
  g og h tvillinger.
 9. Lars Haraldsen 1697-, fra 4
  * Maria Vernersd. 1699-, fra Riis 6 b.
  Barn: a Anders 23, b Christen 26-26, c Ingeborg 27, d Anne 30-30, e Christen 31.
  Anm. 3 Niels Bølle og hans efterkommere bodde på Bøle like til ca. 1740; men så forsvinner de plutselig; de må ha flyttet fra Gjerpen undtagen 3 g Søren Nielsen, som kom til Riis og 4 a Christen Haraldsen, som kom til Klepp. Den mest fremtredende innen denne slekt var 4 Harald Nielsen; han er ofte lagrettemann.
 10. Engebret Bøleeiet 1713-87.
  * ? 1708-83.
  Barn: a Matz 38, b Ragnild 41, c Ingeborg 44, d Johannes 46, e Erich 48-49, f Søren 50.
  b til 11*, c til 13*, d til 14.
  Anm. 10 Engebret bodde fra først av på en husmannsplass under Bøle. Senere kom han inn på selve Bøle, omtrent på den tid da de siste av Niels Bølles slekt flyttet vekk. 3 av hans barn blev som man ser boende på gården. Det blev derfor Engebret Bøles slekt som kom til å avløse gamle Niels Bølles slekt der på gården.
 11. Erich Andersen 1740-76.
  * Ragnild Engebretsd. 1741-96, fra 10 b. g. 64.
  Barn: a Anne 65, b Kirsten 74.
  a til Ballestad 29*, b til Ballestad 30*.
 12. Erich Gundersen 1755-04, fra Båserød 5 d.
  * Ragnild Engebretsd. 1741-96, fra 11*. g. 77.
  Barn: a Erich 78, b Engebret 81-83.
  a til 17.
 13. Daniel Jensen.
  * Ingeborg Engebretsd. 1744-, fra 10 e. g. 67.
  Barn: a Søren 68, b Johannes 70, c Jens 73.
  Familien flyttet i 1768 til Bratsbergkleven. Senere flyttet de derfra igjen, men jeg vet ikke hvorhen.
 14. Johannes Engebretsen 1746-02, fra 10 d.
  * Helvig Jensd. Schouen 1751-10. g. 74.
  Barn: a Jens 75, b Inger 76, c Jacob 78-80, d Engebret 80, e Ingebor 82-27, f Lisbeth 84, g Søren 86-01, h Anne 88, i Johanne 91, j Hans 93, k Karen 95-95.
  a til Løberg 37, b til 15*, d til 18, h til Ballestad 26***.
 15. Even Olsen 1774-02, lærer, fra V. Borge 16 g.
  * Inger Johannesd. 1776-41, fra 14 b. g. 99.
  Barn: a Maria 99, b Ole 01.
  a til Ås, b til Sørbø 13, 15* til 16*.
 16. Halvor Andersen 1780-52.
  * Inger Johannesd. 1776-41, fra 15*.
  Barn: a Even 05-05, b Johannes 07, c Kirsten 12-13.
  b til 19.
 17. Erich Erichsen 1778-67, lærer og bonde, fra 12 a.
  * Ingebor Bjørnsd. 1787-56. g. 07.
  Barn: a Ragnild 08, b Erich 11, c Anne 17, d Birte 17.
  c og d tvillinger. a til Nærum 11*, b til Ballestad 43.
  Anm. 17 Erich Bøle og hans far var av Hauges venner og meget aktede menn. 17 Erich Bøle var med i Gjerpens, første formannskap.
 18. Engebret Johannesen 1780-53, fra 14 d.
  * Marie Larsd. 1786-58, fra Skyer 7 g. g. 11.
  Barn: a Johannes 12, b Ragnild 16. b til 20.
 19. Johannes Halvorsen, 1807-71, fra 16 b.
  * Karen, Marie Johnsd. 1803-74, fra Løberg 29 b. g. 32.
  Barn: a Halvor 34, b John 38, c Johan 40.
  a til 21, b til 23, c til Ballestad 57.
 20. John Jacobsen 1807-74, fra Ballestad 31 g.
  * Ragnild Engebretsd. 1816-75, fra 18 b. g. 34.
  Barn: a Karen Marie 36-37, b Marie 38-39, c Johan 41, d Engebret 42-42, e Mathilde Marie 45.
  e til 24*.
 21. Halvor Johannesen 1834-00, fra 19 a.
  * Birte Marie Olsd. 1834-99, fra Siljan.
  Barn: a Karen Marie 57, b Johannes 58.
  a til Langerød 20*, b til 31.
 22. Anders Pedersen 1825-79, fra Brånen.
  * Kirsten Andersd. 1831-.
  Barn: a Peder 57, b Andreas 59, c Niels 62, d Edvard 68, e Anne Amalie 70, f Johannes 71-96.
  a til 29, d til 33.
 23. John Johannesen 1838-, skibstømmermann, fra 19 b.
  * Ingeborg Jørgine Jørgensd. 1843-, fra Eikonrød. g. 66.
  Barn: a Karen Marie 67, b Johannes 69-71, c Johannes 71-96, d Jørgen Andreas 73, e Jonas 78, f. Anna Jørgine 80, g Anders 82, h Marta Marie 84.
  d til 36, e til 37.
 24. Anders Halvorsen 1837-.
  * Mathilde Marie Johnsd. 1845-, fra 20 e.
  Barn: a Claudia Ragnette 64, b Julie Hermine 65, c Anne Marie 71.
 25. Johannes Jensen 1834-75, arbeider.
  * Kari Michelsd. 1831-59, fra Kvelle. g. 59.
  ** Gunnild Ellingsd. 1830-86, fra Telemark. g. 62.
  Barn: a Carl Johan 59, b Inger Marie, c Gunnild Marie 65, d Jensine Elise 67, e Isak 69, f Hans 72.
  f til 34.
 26. Svenke Olsen 1840-, skibst., fra Haugen 10 a.
  * Kirsten Knudsd. 1847-, fra Fløtterød 17 d. g. 70.
  Barn: a Hedvig Marie 71, b Olava Katrine 72, c Anton Andreas 74, d Anne Sofie 76.
  b til Høgset 22*, c til 32.
 27. Hans Holst Kløcker 1852-, fra Haugen 11 a.
  * Marie Olsd. 1856-, fra Haugen 10 g. g. 77.
  Barn: a Peder Kofoed Marinius 77-78, b Agot 80, c Hanna Holst 82.
 28. Martin Olsen Hauen 1849-, skibsfører, fra Haugen 10 d.
  * Else Marie f. Kløcker 1854-, fra Haugen 11 b.
  Barn: a Ole Kløcker 86-87, b Martin Martinius 87-87.
  Anm. 28 flyttet senere til Porsgrunn.
 29. Peder Andersen 1857-, formann, fra 22 a.
  * Karen Kirstine Jonsd. 1863-, fra Langerød 15 e. g. 83.
  Barn: a Anna Elisabet 85-90, b Johanne Karoline 89, c Elisabet 93-93, d Anna 93-94.
  c og d tvillinger.
 30. Isak Olsen Hatten 1862-, maskinist, fra Haugen 10 i.
  * Karen Lovise Isaksd. 1861-86, fra Eikonrød. g. 85.
  Barn: a Lukas 86-86.
  Anm. 30 flyttet senere til Skien og blev gift med Marie Pedersen fra Skien.
 31. Johannes Halvorsen 1858-, fra 21 b.
  * Karoline Jakobsd. 1859-, fra Bratsb. 30 b. g. 86.
  Barn: a Halvor 87, b Jakob 90.
 32. Anton Andreas Svenkesen 1874-, kjøbm., fra 26 e.
  * Anna Karoline Haraldsd. 1880-, fra Holla. g. 97.
  Barn: a Simon 97.
 33. Edvard Andersen 1868-, bjelkeh., fra 22 d.
  * Hanna Karoline Isaksd. 1860-. g. 90.
  Barn: a Anders 90, b Isak 92, c Kristian Martinius 94, d Bernhard 97.
 34. Hans Johannesen 1872-, sagarb., fra 25 f.
  * Marie Torine Eriksd. 1875-, fra Borge 59 b. g. 97.
  Barn: a Gudrun Johanna 97, b Harald 99.
 35. Hans Jakob Olsen 1875-, bjelkeh., fra Follaug 22 e.
  * Elen Dortea Olsd. 1878-, fra Ballestad 53 e. g. 97.
  Barn: a Bergljot Karine 98.
 36. Jørgen Andreas Bøhle 1873-, snekker, fra 23 d.
  * Petra Benedikte Aslaksen 1872-, fra Flekkefjord. g. 99.
  Flyttet til Skien. Er borgermester der.
 37. Jonas Bøhle 1878-, snekker, fra 23 e.
  * Inga Sofie Hyni 1879-, fra Skien, g. 00.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, s. 110-114