Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

25. Borge

av Kr. Lid

Navnet kommer vel av at der i gamle dager har ligget en borg der. Gården var en av de største i Gjerpen. I matr. av 1665 er Østre Borge opført med 9 huder i skyld, og besetningen var 2 hester, 10 kuer, 4 småfe og 15 sauer. Vestre Borge er opført med 4 huder, 2 hester, 6 kuer, 4 småfe og 6 sauer. I 1723 blev der på Ø. B. avlet 1½ t. blandkorn, 15 t. havre og 33 lass høi. Da hadde de 3 hester, 10 kuer og 18 sauer. Det står ikke hvor meget de da avlet på V. B. På begge gårder var det lite med skog, bare til gjerdefang og brendsel, og for Ø. Borges vedkommende litt smålast. Det hørte ikke seter til Borge; den måtte leies.

Allerede i 1500-tallet var gården delt i Østre og Vestre. Det var nok storbønder som bodde på Borge i eldre tid. Solue Borge nevnes i 1528. Foruten Ø. B. eiet han mange eiendommer ellers. De siste har han visstnok fått med sin kone. I skifte efter dem i 1558 får barna i morsarv dele av 7 gårder i Sandsvær, Siljan og Luksefjeld. I alt blev der da skiftet bort jordeiendommer av 21 huders skyld. På den tid eiet Brønild Borge V. B. Det ser vi av den rettssak som det i 1542 var mellem ham og Annund Solvesen. Brønild hadde nemlig «hugget bord i skogen søndenfor delemerket». 5 vidner stadfester det. Da navnet Brønild eller Brynild stadig går igjen i slekten på Ø. B., må visstnok nogen av Brønild Borges barn eller etlinger være inngiftet på Ø. B.

Om 3 Armund Solvesen er den samme som Arrie Olvesen, hvis navn er innskåret i Borgestuen, som nu står på Brekkemuseet, tør jeg ikke påstå; men jeg synes det er meget sannsynlig. At bønderne på Ø. B. bodde i denne stuen er nok godtgjort. Om denne stue har arkitekt Børve og konservator R. Berge skrevet nokså inngående. I 1700-tallet var der postkontor der. Eieren av gården førte nemlig posten mellem Porsgrunn og Skien. I 1736 klager postmesteren i Skien, mr. Peder Holte, over at nr. 11, Gunner D. Borge, som da førte posten, ikke gjorde det på «fullt ut lovlig måte». Gunner blev innstevnet til foged J. Schweder, men slapp vel fra det.

I 1776 blev der på Ø. B. opført et sykehus for Bratsberg amt. Det lå straks nedenfor den nuværende Osebakkens stasjon, og litt av husene står der visstnok ennu. Det var en stor og rummelig bygning med rum for de syke, senger, sengeklær og annet tilbehør. Ennvidere var der bolig for opsynsmann med familie. Den årlige grunnleie til Ø. B. var 5 rd. Til lægedom betalte hver syk 8 rd., og for kost betalte de 14 sk. dagen. Mange slapp dog å betale; men da måtte de ha attest fra presten. Dr. med. Hans Høller fra Danmark var leder av sykehuset like fra begynnelsen til sin død. Han kjøpte gården Akre og bodde der.

I 1500-tallet bodde det nok ikke mange på Borge; men i 1723 var det allerede 25 husmenn på Ø. B. I de siste 100 år har der bodd svært mange på Borge. Jeg kan derfor ikke opføre alle familier, men tar med de familier som har bodd der i lengre tid, helst i flere slektledd.

Familietavler

 1. Solue Borge. Ø. B.
  * Mangnille Annundsd.
  Barn: a Annund, b Liiffue, c Aasze, d Torborige, e Thore.
  1 Solne og 1* døde før 1558. a til 3.
 2. Brønild Borge hadde V. B. i 1542.
 3. Annund Salvesen, fra 1 a. Ø. B.
  * ?
  Barn: a Christen 1600. a til 5.
 4. Annund er kanskje sønnesønn til 2 Brønild. V. B.
  * Marthe -604-87.
  Barn: a Oluff 27, b Anders 32. b til 6.
  Anm. 4 Annund Borge døde allerede for 1615. Hans enke Marthe bruker V. B. i 1645. I 1664 har hun delt gården mellem sig selv og sønnen Oluff.
 5. Christen Annundsen 1600-83, fra 3 a. Ø. B.
  * ?
  ** Inger Isachsd. 1621-, fra Meen 9 h.
  Barn: a Annund 32, b Isach 38, c. Hans 54.
  c til 8.
 6. Anders Annundsen 1632-05, fra 4 b. V. B.
  * ? 1636-86.
  ** Marthe 1632-04, fra Eidanger. g. 88.
  Barn: a Marthe, b Else 65. b til 7*.
 7. Ole Efvensen 1654-22. V. B.
  * Else Andersd. 1665-33, fra 6 b. g. 88.
  Barn: a Lisbeth 93-99, b Gunnil 95, c Kirsten 98, d Jakob 00, e Lisbeth 02-03, f Hans 03-04, g Maren 05, h Anne 09.
  b til 9*, d til 12, h til 13*.
 8. Hans Christensen 1654-22, fra 5 e. Ø. B.
  * Pernille.
  Barn: a Boel 78, b Brynnild 82-90, c Marthe 89-03, d Brynnild 95, c Christen 97-01.
  a til 11*, d til 10.
  Anm. Hans Borge hadde større dannelse enn de fleste bønder på den tid. Hans skrev innlegg i retten ikke bare for sig selv, men også for andre.
 9. Even Jacobsen 1694-70, fra Ballestad 9 b. V. B.
  * Gunnil Olsd. 1695-75, fra 7 b. g. 20.
  Barn: a Birte 20, b Lisbeth 22-?, c Jacob 24-25, d Jacob 26, e Ole 29, f Lisbeth 32-33, g Else 34-35.
  d til Åltvet, e til 16.
 10. Brynnild Hansen 1695-30, fra 8 d. Ø. B.
  * Magnild Isachsd.
  Barn: a Christen 21, b Pernille 26. a til 14.
 11. Gunner Danielsen 1701-72, fra Ballestad 10 e. Postfører. Ø. B.
  * Boel Hansd. 1678-66, fra 8 a. g. 20.
  **Anne Pedersd. 1733-12. g. 70.
  Ingen barn.
 12. Jacob Olsen 1700-29, fra 7 d. V. B.
  * Ragnild Jacobsd. 1703-. g. 25.
  Barn: a Else 26, b Ole 29.
 13. Lars Stephensen 1709-, fra Engrav 5 b. V. B.
  * Anne Olsd. 1709, fra 7 h.
  Barn: a Stephen 31, b Jacob 33, c Stephen 35-40, d Solve 38-42, e Else 41-42, f Christen 43.
  Mens nr. 9, 12 og 13 bodde på V. Borge, eide Gunder Buer, Buer 3, gården.
 14. Christen Brynnilsen 1721-97, fra 10 a. Ø. B.
  * Inger Isachsd. 1721-73.
  Barn: a Ragnild 46, b Maria 46, c Brynnil 49, d Isach 51, e Gunnil 51, f Magnil 54, g Hans 57, h Maren 57, i Ole 63.
  b til Søli 9***, c til 17, d til 18, g til Austad 8. a og b, d og e, g og h er tvillinger.
 15. Vilhelin Jørgensen 1717-82. Skauen.
  * Anne Jensd. 1717-75. g. 51.
  Barn: a Kirsten 59, b Engel 64.
 16. Ole Evensen 1729-75, fra 9 e. V. B.
  * Marie Engebretsd. 1733-75, fra Espedalen 5 b.
  Barn: a Lisbeth 58, b Berthe 59, c Marthe 61, d Lars 64, e Gunnil 68-68, f Even 70-71, g Even 74, h Jacob 74.
  9 og h er tvillinger. d til Follaug 16, g til Bøle 15.
 17. Brynnild Christensen 1749-14, fra 14 c. Ø. B.
  * Anne Pedersd. 1733-12. g. 13.
  ** Margit Halvorsd. 17813-64.
  Ingen barn. 17** til 21*.
 18. Isach, Christensen 1751-11, fra 14 d. Ø. B.
  * Karen Knudsd. 1764-12, fra Riis 16 a. g. 88.
  Barn: a Christen 89, b Gunder 93. a til 22, b til 21.
  Anm. 18 bodde den siste tid på Oseb. Efter hans død giftet enken sig med Hans Smith, men døde allerede 1812.
 19. Anders Hansen 1758-31, fra Søli 12.
  * Ingeborg Jacobsd. 1759-90, fra Åltvet 7 d. g. 79.
  ** Anne Iversd. 1761-99.
  *** Anne Rasmusd. 1775-. g. 00.
  Barn: a Jacob 80, b Live 81, c Anne 84, d Ole 86, e Iver 90, f Ingeborg 96, g Anders 99-00,h Anders 01-08, i Rasmus 04, j Anne Marie 05-06, k Hans 07, l Anders 09-09, m Anne Kirstine 11.
  a til Søli 22, k til 23, m til Sanni 19*.
  Anm. 19 er også ført under Søli 12, for han bodde på Søli-Ødegården til hans første hustru døde. Senere bodde han pa en mindre gard under Ø. B. «Bradsberghaugen» kaldet ved Slotsbro. Der bodde også hans sønn Hans, ført under 23.
 20. Jens Petersen Rude 1766-, opsynsmann på sykehuset.
  * Fredricha Høg 1761-.
  Barn: a Jacob 95, b Andreas 97, c Edel Margrete 99.
 21. Gunder Isachsert 1793-, fra 18 b. Skauen.
  * Margit Halvorsd. 1783-64, fra 17**. g. 115.
  Barn: a Isach 20, b Hans Smith 23, c Karen Hansine 25. a til 33.
 22. Christen Isachsen 1789-28, fra 18 a. Ø. B.
  * Anne Nicolaisd. 1788-65.
  Barn: a Isach 10, b Nicolai 13, c Karen 19, d Inger Hansine 24-28. a til 30.
  Anm. 22 eide «Tamburplassen» eller Rønningen.
 23. Hans Andersen 1807-38, fra 19 k. Ø. B.
  * Ambor Kirstine Larsd. 1810-.
  Barn: a Anne Thurine 33, b Marthe Margrete 35, c Hans Andreas 38.
  b til Fløtterød 22*, 23* til 25*.
 24. Tron Torkildsen 1780-33. B.sk.
  * Elen Håvardsd. 1789-62.
  Barn: a Torjus 22, b Isach 25, c Berthe Severine 28, d Lars 31.
  a til 31, b til Kolrød 1, d til 32.
 25. Ole Gundersen 1815-86, fra Ramsåsen 10 g. Ø. B.
  * Ambor Kirstine Larsd. 1810-, fra 23*.
  Barn: a Karen 44, b Hansine 46, c Anne Oline 49-65, d Lars 51-52, e Lars 53, f Maren 55.
 26. Jens Kittilsen 1797-82, hjulmaker, fra Riis 22 e. Ø. B.
  * Inger Marie Gundersd. 1815-79.
  Barn: a Martin 39-43, b Martin Osvald 44, c Ida Hansine 47-48, d Ida Hansine 50, e Carl Gustav 52.
 27. Ole Christiansen 1812-89, gårdbr. Ø. B.
  * Berte Marie Andersd. 1810
  Barn: a Karen Kirstine 39, b Christian 42, c Anders 44, d Kirsten Marie 47.
  b til 53.
 28. Hans Peter Pedersen 1816-. B.sk.
  * Anne Kirstine Tronsd. 1816-.
  Barn: a Torjus 44-69, b Ingeborg Elise 47, c Petrea 50, d Peder 53, c Anne Marie 55.
  c til 70*.
 29. Erik Christiansen 1820-, gårdbr. Ø. B.
  * Inger Nielsd. 1815-57.
  ** Petronelle Gundersd. 1826-. g. 58.
  Barn: a Karen 49-49, b Christiane 51, c Karen 54-57, d Carl Johan 60, e Anton 65, f Inger Elise 69.
  Anm. 27 og 29 er brødre.
 30. Isak Christensen 1810-, fra 22 a.
  * Maria Eriksd.
  Barn: a Christen 41.
  a til 45.
 31. Torjus Tronsen 1822-, vognm., fra 24 a. B.sk.
  * Berthe Christine Olsd. 1819-.
  Barn: a Maren Elise 44-45, b Maren Elise 46, c Othilde 49, d Christian 52, e Lars 59.
  b til 50*, d til 52, e til 62.
 32. Lars Tronsen 1831-69, sjøm., fra 24 d. B.sk.
  * Ingeborg Marie Halvorsd. 1827-, fra Skien.
  Barn: a Halvor 53, b Thomine 60.
  a til 55.
 33. Isak Gundersen 1820-, gårdbr., fra 21 a. Skauen.
  * Ingeborg Eliasd. 1839-, fra Klepp 10 a. g. 65.
  Barn: a Gurine Marie 66-78, b Karl August 68, c Ida Hansine 70, d Isak 75, e Gurine Marie 78, f Andreas 80.
 34. Niels Andersen 1826-, vognm, fra Svinli. 10. Ø. B.
  * Anne Karine Nielsd. 1822-, fra Bekkev. 11 a.
  Barn: a Andreas 48.
  a til Øvrum 23.
 35. Isak Jacobsen 1819-71, vognm. Ø. B.
  * Gunhild Iversd. 1817-6-1.
  Barn: a Iver Johan 50-76, b Jacob 52, c Laurits Nicolai 56, d Lars Christian 64, e Ida Gurine 59.
  d til 65.
 36. Ole Rønniksen 1812-86, bjelkehugger, fra Siljan. Ø. B.
  * Inger Christensd. 1825-, fra Søli 25 b. g. 50.
  Barn: a Karl 51, b Karen Gurine 54, c Hans Christian 56-56, d Hans Christian 57, e Ole 60-94, f Inger Marie 58, g Marie Anne 63, h Andreas 66, i Martin 68.
  a til 67.
 37. Ingebret Knudsen 1824-, bjelkeh. B.sk.
  * Marthe Olsd. 1830-.
  Barn: a Carl 54, b Olaus 57, c Mathilde Christine 60, d Hans 62, e Christen 66-66, f Maren 69, g Marie 70.
  b til 54.
 38. Halvor Jansen 1830-98, skibst., fra Solum. B.sk.
  * Anne Marie Andersd. 1834-.
  Barn: a Jonas 59, b Anne Kirstine 61, c Andreas 63, d Emilie 67, e Mathilde 71, f Martin Severin 73, g Maren 75, h Anna Maria 78, i Halvor 80.
 39. Christian Julius Knudsen 1830-, snekkerm., fra Buer 8 d. B.sk.
  * Maren Anne Abrahamsd. 1822-, fra Melum. g. 49.
  Barn: a Knud 50-50, b Knud 51, c Hans Abraham 54, d. Inger Marie 61.
 40. Christen Olsen 1833-, bjelkeh. B.sk. 401 Anne Karine Svendsd. 1836-.
  Barn: a Ole 56, b Christine 60, c Severin 63, d Berthea 65-68, e Christian 69, f Andreas 72, g Berthea 74, h Peder 78-79.
  b til 66*, e til 71.
 41. Isak Olsen 1835-, bjelkeh. Ø. B.
  * Berthe Kristine Nielsd. 1827-77.
  ** Maren Andrea Andersd. 1848-, fra Bamle. g. 79.
  Barn: a Karen Marie 61, b Kristine 63, c Olava 65-67, d Oluf 68, e Martinius 79.
 42. Peder Eriksen 1828-90, arbeider, fra Sanni 13 j. Ø. B.
  * Karen Gunleiksd. 1823-78, fra Ekornrød. g. 63.
  Barn: a Peter 65.
 43. Isak Nilsen 1841-, skredder, fra Bakken 12 d. Ø. B.
  * Else Fredriksd. 1837-, fra Kjær.
  Barn: a Karen Marie 64, b Karoline 67, c Anna 69-75, d Ida 71, e Elise 74, f Andreas 78-00.
  a til Søli 46*
 44. Ole Isaksen 1847-, skomaker, fra Lid 37. B.sk.
  * Maren Kristoffersd. 1848-, fra Dyrkoll. g. 68.
  Barn: a Isak 68, b Maren Dorthea 71-72, c Kristian 75, d Erik 80.
  a til 68, c til 76.
 45. Christen Isaksen 1841-, skomaker, fra 30 a. Ø. B.
  * Karen Marie Mathiasci. 1836-, fra Ramsåsen 14 a.
  Barn: a Isak 68.
 46. Rasmus Halvorsen 1849-, skibst. Ø. B.
  * Anne Karine Mathiasd. 1850, fra Ramsåsen 14 f. g.
  Barn: a Martin 76, b Hanna Marie 83, c Maren Gurine 94.
 47. Simen Andersen 1831-, garverm., fra Søli 34. Ø. B.
  * Åla i-en Gurine Jonsd. 1844-, fra Bekkev. 14 b. g. 69.
  Barn: a Anders 73, b Anne Josefine 81, c Simone Marie 87.
 48. Peter Hansen 1843-, vognm., fra Meen 26 d. Ø. B.
  * Kirsten Marie Rasmusd. 1838-, fra Riis 36 a. g. 64.
  Barn: a Anna Hansine 65, b John August 67, c Othilde Marie 71, d Peter Magnus 75-78, e Simon 78, f Margrete 80, g Magnus 81, h Peder 81, i Kristine 83-86.
 49. Anders Isaksen 1835, stuert, fra Halden. Ø. B.
  * Jørgine Lauerød, 1835, fra Porsgr.
  Barn: a Kristine 65, b Jørgen Andreas 70.
 50. Nils Halvorsen 1841-, arbeider, fra Hyni. B.sk.
  * Maren Elise Toriusd. 1846-, fra 31 b. g. 68.
  Barn: a Halvor 68, b Ole 71, c Kristian 74.
 51. Johan Martin Meier 1829-, skomaker. B.sk.
  * Hanne, Kristine Andersd. 1849-.
  Barn: a Jens Kristian 74, b Elise Kristine Martine 75, c Johan Herman 80, d Sven Martinius 83, e Gunda Karoline Josefine 88.
 52. Kristian Torjusen 1852-, matros, fra 31 d.
  * Karen Hansd. 1848-, fra Siljan. g. 76.
  Barn: a Torjus 76.
 53. Kristian Olsen 1842-, skibst., fra 27 b. Ø. B.
  * Kristiane Eriksd. 1851-,fra 29 b. g. 13.
  Barn: a Olaf Elias 75, b Immanuel 78, c Kristian 82, d Anders Bertinius 84, e Ingebret 88.
  a til 69.
 54. Olaus Ingebretsen 1857-, sjøm., fra 37 b. B.sk.
  * Gurine Marie Ellefsd. 1854-, fra Klyve. g. 79.
  Barn: a Elevine Marine 79, b Ingebret 83, c Karoline Elise 86, d Otilde Magdalene 89.
 55. Halvor Larsen 1853-, matros, fra 32 a. B.sk.
  * Ingeborg Gurine Larsd. 1856-, fra Eidanger. g. 78.
  Barn: a Laura 80, b Ingvald Martinius 90.
 56. Christian Emil Blikfeldt 1817-, gårdbr. V. B.
  * Johanne Petronelle f. Bulk
  Barn: a Niels Christian 54, b Bollethe Christiane 57, c Rikard Jens Christian 64.
 57. Jørgen Aall Flood 1819-, ass.direktør, fra Eid. V. B.
  * Anne Katrine Flood 1825-, fra Danmark.
  Barn: a Fredrikke Elise 43, b Karl Gustav 46, c Adolf Fredrik 48, d Kjeld Emil 52, e Frits 55, f Jørgen 57, g Asta 59, h Anne Katrine 61, i Fredrikke 64.
 58. Jon Hansen 1821-, vognm. V. B.
  * Margrete Halvorsd. 1817-61.
  ** Ingeborg Marie Andersd. 1817-81.
  Barn: a Severine 46-54, b Halvor 50, c Mariane 53, d Hans Severin 56.
 59. Erik Rønniksen 1842-, bjelkeh., fra Venstøp. Ø. B.
  * Anne Laurense Torgersd. 1842-, fra Lid 25 h. g. 70.
  Barn: a Kristian 72-78, b Marie Torine 75, c Kristian 80, d Anna Emilie 85.
 60. Jacob Aall Møller 1834-72, dispachør, fra Åkre 7 d. V. B.
  * Malla Hald 1837-21, datter av prost N. Chr. Hald.
  Barn: a Lovise 61, b Hans Eleonardus 62, c Maren Gunhild Marie 65.
  a til Oslo, var lærerinne ved Ragna Nielsens skole i 30 år. b til Porsgrunn, var overretssagfører, c til Oslo, inspektrise ved Hallings skole. 60 J. Aa. Møller kjøpte V. B. i 1866 av J. Aa. Flood og bodde der til sin død.
 61. Ole Torgersen 1847-, tømmerm., fra Lid 25 i. Ø. B.
  * Thea Evensd. 1856-, fra Løberg. g. 77.
  Barn: a Hans Edvard 82, b Hanna Marie 87-88, c Olaf 88, d Harald 91, c Johan 96.
 62. Lars Torjusen 1859-, smed, fra 31 e. B.sk.
  * Martine Pedersd. 1854-, fra Bamle. g. 82.
  Barn: a Marta 82-92, b Jens Peter 87, c Thorvald 89, d Berta Kristine 91.
 63. Karl Fredrik Friberg 1852-, emisær. Ø. B.
  * Marie Gundersd. 1850-?
  ** Hanna Karoline Hansen 1857-.
  Barn: a Karl Rosenius 89, b Karen Marie 91, c Hanna, Gudrun 94, d Leif Asbjørn 97, e Jens Gunsten 98.
 64. Ole Gundersen 1858-, sagarb., fra Lid 31 e. B.sk.
  * Anne Gurine Halvorsd. 1865-, fra Orekåsa. g. 85.
  Barn: a Gunnar 85, b Olaf Amandus 92, c Harald 94.
 65. Lars Kristian Isaksen 1864-, skomaker, fra 35 d. Ø.
  * Anne Kristine Jakobsd. 1868-, fra Søli 42 e. g. 91.
  Barn: a Martha 91, b Gudrun Lovise 93, c Konrad 97.
 66. Andreas Jakobsen 1861-, murer, fra Lid 34 e. Ø. B.
  * Kristine Kristensd. 1860, fra 40 b. g. 85.
  Barn: a Jakob 90, b Anna 93-93, c Karen 93, d Ragnild 95-96, e Kirsten 95-96.
  b og c var tvillinger. Likeså d og e.
 67. Karl Rønniksen 1851-99, brødkjører, fra 36 a. B.sk.
  * Marthe Jakobine Jonsd. 1868, fra Solum. g. 94.
  Barn: a Inger Ovidia 95, b Johan Jeremias 97.
 68. Isak Olsen 1868-, murer, fra 44 a. B.sk. Senere Porsgr.
  * Hanna Marie Andersd. 1863-. g. 92.
  Barn: a Martha 93, b Ole 96.
 69. Olaf Elias Olsen 1875-, snekker, fra 53 a. Ø. B.
  * Lovise Anette Gundersd. 1871-, fra Kjølnes.
  Barn: a Olav Øvrum 95.
 70. Ole Nilsen 1854-, skredder, fra Bakken 12 j.
  * Petrea Hansd. 1850-, fra 28 e. g. 74.
  Barn: a Karen Marie 74, b Anne Kirstine 75.
 71. Kristian Kristensen 1869-, sjøm., fra 40 e. Ø. B.
  * Haralda Jakobine Tidemansen 1869-. g. 97.
  Barn: a Fredrikke Karine 98, b Sverre 00.
 72. Andreas Tollefsen 1868-, sjøm. Ø. B.
  * Josefine Severine Jakobsd. 1875-.
  Barn: a Thorvald Amandus 98, b Joakim 00.
 73. Hans Moholt 1854-, banevokter, fra Bardu i Troms. Ø. B.
  * Ingeborg Nilsd. 1852-, fra Bakken 12 i. g. 88.
 74. Hans Jakob Ingebretsen Åltvet 1869-, vognm., fra Åltvet 14 b.
  * Gunhild Marie Eberhardt 1866-, fra Porsgr. g. 94.
  Barn: a Peder 97, b Ingeborg Kristine 99.
 75. Karl Kristoffersen 1868-, gårdbr., fra Søli 30 e. Ø. B.
  * Anna Marie Godtfredsd. 1869-.
  Barn: a Martha 97, b Godtlieb 99, c Sofie 00.
 76. Kristian Olsen 1875-, murer, fra 44 e. B.sk.
  * Anne Helvig Vetlesd. 1879, fra Siljan. g. 97.
  Barn: a Ole 97, b Sverre Zimmermann 00.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, s. 91-102