Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

22. Riis

av Kr. Lid

Navnet har vært skrevet meget forskjellig ned gJenneni tidene: I 1400 Risii, i 1528 Risz, I 1641 Riisz. I senere tid har det gjerne vært skrevet Riis. Navnet kommer av ris, det vil si et sted som er bevokset med kratt.

Allerede ved år 1600 var gården delt i to, Søndre og Nordre Riis. I 1665 var S. Riis regnet for 6 huder i skyld, og besetningen var 2 hester, 7 kuer, 3 ungfe og 9 sauer. N. Rils hadde en skyld av 4 huder og besetningen var 2 hester, 5 kuer, 1 ungdyr og 6 sauer. I 1723 var skylden den samme; men besetningen for S. Riis var 4 hester, 8 kuer og 8 sauer, for N. Riis 2 hester, 6 kuer og 12 sauer. Avlingen var da 1 t. blandkorn, 14 t. havre og 32 lass høi for S. Riis og 1 t. blandkorn, 10 t. havre og 20 lass høi for N. Riis. Det var ikke stor skog til Riisegårdene, og S. Riis hadde seter, men N. Riis måtte leie seter.

De var leilendinger de som bodde på Riis; ved år 1700 eide generalmajor Arnold på Borgestad S. Riis, og Gjerpen kirke eide N. Riis. Senere blev de to gårdene stykket op, i mange små eiendommer, særlig N. Riis. En del av de nye som bosatte sig pa Riis kom fra V. Toten. Ved folketellingen i 1865 bodde der 16 familier på Riis. Da mange av disse hadde lite jord, drev de et handverk ved siden; de var smeder, blikkenslagere, skreddere, skomakere eller snekkere ved siden av sitt jordbruk.

Familietavler.

 1. Michill Risz. Bodde der i 1528.
 2. Lauritz Riisz. Betalte skatt i 1641. S. Riis.
  *Karen. Er enke i 1664.
  Anm. De hadde nok ikke nogen barn.
 3. Olufff Betalte også skatt i 1641. N. Riis.
  *Maren.
  Barn: a Anders 49. a til 5.
  Anm. Oluff Riisz blir også kalt Olle.
 4. Levor Knudsen 1637-99. S. Riis.
  *Gunhild Monsd. 1643-83.
  ** Astri Engebretsd. 166?-, fra Høgset 3 e. g. 84.
  Barn: a Anders, b Lucas, c Margrete 82, d Arrun 86-86, e Gunnild 87, f Kirsten 90, g Maren 93-99, h Engebret 96-96, i Knud 98-99.
 5. Anders Olsen 1649-13, f ra 3 a. N. Riis.
  * Kirsten Andersd. 1644-99.
  Barn: a Laurits 75-99, b Isach, c Abraham, d Anders 84, e Gunnild 86-99.
  5*, a og e døde på samme tid.
 6. Verner Riis 1655-40. S. Riis.
  * Anna.
  Barn: a Søfren 97, b Maria 99, c Anna e6, d Hans 09.
  a til 10, b til Bøle 9*, c til Eikåsen 6*, d til 11.
  Anm. Verner Riis var ofte med i rettsforsamlinger og skifter som lagrette- og vurderingsmann. Som man ser var det sjelden at samme slekt bodde på Riis flere slektledd i trekk i den eldre tid. De skifter stadig. Så er oftest tilfelle med leilendingsgårder.
 7. Haagen Larsen 1676-60. N. Riis.
  *Gunnild Olsd. 1682-32. g. 09.
  **Anna 1713-84.
  Barn: a Ole 10, b Isach 11-11, c Gunnild 14, d Ingeborg 16-20, e Lars 19-19, f Ingeborg 20-25, g Lars 24.
  g til Austad 6.
 8. Ouen Larsen 1675-44.
  * Berthe Salvesd. 1669-45, fra Kolkinn 2 e.
  Barn: a Ingeborg 08-08, b Christen 09, c Jens 10, d Lars 15.
  c til Ballestad 19.
 9. Søren Nielsen 1678-38, fra Bøle 3 g. N. Riis.
  * Anne Hansd. 1674-14.
  ** Live Haraldsd. 1706--46. g. 14.
  Barn: a Boel 05-05, b Karen 05, c Hans 13, d Anne 15-15, e Anders 16-46, f Kirsten 19-24, g Ingeborg 22-22, h Anne 24-25, i Sivert 32.
  a og b tvillinger. c til 12, i til 14.
  Anm. Søren Nielsen Riis var også lagrettemann en gang; men han var mer berømt for slagsmål. Flere ganger blev han av den grunn stevnet for retten, og måtte betale sine bøter.
 10. Søren Vernersen 1697-62, fra 6 a. S. Riis.
  * Sidsel Andersd. 1717-74.
  Barn: a Hans 42, b Live 47.
 11. Hans Vernersen 1709-75, fra 6 d. S. Riis,
  * Ingeborg Gundersd. 1711-42. g. 34.
  **Marthe Andersd. 1713-47. g. 42.
  Barn: a Gunnild 34, b Hans 38, c Sidsel 39-40, d Sidsel 41.
 12. Hans Sørensen 1713-42, fra 9 e. N. Riis.
  * Kirsten Tollefsd. ?-42, fra Eidanger.
  Barn: a Søren.
 13. Christopher Bentsen 1706-, fra Eikåsen 7. S. Riis.
  * Giertrud Jacobsd. 1707-81. g. 30.
  Barn: a Amund 31-31, b Ingeborg 32, c Aslov 35, d Karen 37.
  c til 15*.
  Anm. Familien bodde først på Eikåsen, og kom siden til Riis.
 14. Sivert Sørensen 1732-15, fra 9 i. N. Riis.
  * Elen Isachsd. 1729-09.
  Barn: a Live 64, b Elen 66, c Anne 66-67.
  a til 19*. b og c tvillinger.
 15. Sivert Hansen 1732-84.
  * Aslov Christophersd. 1735-06, fra 13 c. g. 63.
  Barn: a Christense 70, b Maren 73, c Christopher 76.
 16. Knud Larsen 1735-06, fra Nygård 4 e. N. Riis.
  *Ingeborg Erichsd. 1734-09, fra Lunde, Eidanger. g. 64.
  Barn: a Karen 64, b Sara 68, c Inga 74, d Lars 76, e Erich 77.
  a til Borge 18*, d til 20.
 17. Ole Hansen 1729-09. N. Riis.
  * Marie Jonsd. 1714-77.
  ** Anne Halvorsd. 1738-94. g. 80.
  Barn: a Halvor 81, b Jon 84.
  a til 25.
 18. Christen Larsen. S. Riis.
  * Anne Isachsd. ?-1772. g. 66.
  Barn: a Isach 67, b Else 69-73.
  a til 19.
 19. Isach Christensen 1767-46, fra 18 a. S. Riis.
  *Live Sivertsd. 1764-42, fra 14 a.
  Barn: a Anne 94, b Elen Marie 03, c Berthe 07.
  a til Ramsåsen 12**.
 20. Lars Knudsen 1776-50, fra 16 d. N. Riis.
  *Maren Andersd. 1766-29.
  Barn: a Isach 95, b Karen 99, c Anders 04, d Ingeborg 08-08.
  a til 23, b til 27*, c til 28.
 21. Halvor Rasmusen 1739-08. S. Riis.
  * Karen Rasmusd. 1742-78. g. 65.
  * Anne Haraldsd. 1758-. g. 79.
  Barn: a Gunnild 67, b Rasmus 69, c Ole 71, d Jacob 74-77, e Kirsten 76-77, f Kirsten 77, g Harald 80, h Jacob 82, i Halvor 84, j Karen Kirstine 87.
  c til Osebakken.
 22. Kittil Kittilsen 1754-36. S. Riis.
  * Aase Erichsel. 1758-31.
  Barn: a Kittil 83, b Erich 94, c Jens 97, d Ingeborg Kirstine 01-16.
  a til 26, b til 27, c til Borge 26.
 23. Isach Larsen 1795-57, fra 20 a. N. Riis.
  * Karen Kirstine Havsd. 1799-67, fra Eidanger. g. 2,4
  Barn: a Lars 25, b Hans 28, c Jacob 30, d Marianne 32, e Kirstine 36, f Andreas 40.
  b til 30, e til Eidanger, f til 41.
 24. Sivert Hansen 1775-, fra Søli. S. Riis.
  * Inger Larsd. 1775-, fra Lid 15 e. g. 02.
  Barn: a Karen 06, b Maria 08, c Margrete 10, d Hans 12, e Elen Margrete.
  a til Skien, d til 38.
 25. Halvor Olsen 1781-50, fra 17 a. N. Riis.
  *Johanne Halvorsel. 1774-45. g. 03.
  Barn: a Hans 06, b Maren 15, c Halvor 20.
  c til 29.
 26. Kittil Kittilsen 1783-41, fra 22 a. Lærer. S. Riis.
  * Birthe Jacobsd. 1784-51. g. 06.
  Barn: a Jacob 06, b Karen 09, c Kirsten 11, d Niels 18, e Ingeborg 22, f Berte Marie 28.
  d til Trollsåsen, f til Grønlia, Eidanger.
  Anm. Kittil Kittilsen var den første vaksinatør på Uthaugen. Senere var han vaksinatør i Ø. Porsgrunn. Han bodde sine siste år på Borgeskogen.
 27. Erich Kittilsen 1794-, fra 22 b.
  * Karen Larsd. 1799-, fra 20 b. g. 28.
  Barn: a Anders 28, b Carl 31, c Lars 35, d Erik 38.
  Anm. Familien reiste til U.S.A. i 1854.
 28. Anders Larsen 1804-58, fra 20 e. N. Riis.
  * Åsgjerd Gjermundsd. 1809-, fra Kviteseid. g. 29.
  Barn: a Lars 30, b Maren 32, c Jørgen 35, d Edvard 37, e Marthe 40-41, f Karl 42, g Anne 45, h Karen 47-62, i Andreas 49.
  d til 31, f til 40.
  Anm. Asgjerd Gjermundsd. fortsatte vaksinasjonen efterat Kittil Kittilsen sluttet. Hun var også jordmor i mange år.
 29. Halvor Halvorsen 1820-, fra 25 e. N. Riis.
  * Maren Turine Gundersd. 1828-57, fra Nygard 11 d. d 54.
  ** Johanne Sofie Nielsd. 1834-, fra Vattenberg. g. 58.
  Barn: a Martin 57-58, b Maren Turine 58, c Johanne Karoline 60, d Hanna Marie 64-67, e Nils Martinius 68, f Anna Marie 68.
  e og f tvillinger. f til 50*.
 30. Hans Isaksen 1828-, fra 23 b. Skomaker. N. Riis.
  *Inger Marie Nilsd. 1831-, fra Bø, Oph.
  Barn: a Hanna Elisabet Karoline 66, b Karen Kirstine 68, c Isak 71, d Nils 74.
  a til Follaug 23*, b til Eidanger, d til 53.
 31. Edvard Andersen 1837--, fra 28 d. Blikkenslager. N. Riis.
  * Ingeborg Olsd. 1842-, fra Seljord. g. 62.
  Barn: a Ingeborg Karoline 63, b Anders 64, c Anna Helmine 66, d Elise Mathilde 69, e Hanna Oline 72, f Olaf Andreas 75, g Hilda Marie 78.
 32. Paul Hansen 1813-, fra V. Toten.
  * ? Hun var død før 1865.
  Barn: a Karl 56.
 33. Peder Pedersen 1835-, fra V. Toten.
  * Annethe Vetlesd. 1835-, fra V. Toten.
  Barn: a Petrine 57, b Martin 60, c Marthe 61, d Pauline 64.
 34. Isak Nilsen 1833-, skredder. N. Riis.
  * Marthe Christensd. 1831-, fra Søli 25 e.
  Barn: a Kristen 64. a til 50.
 35. Ole Christensen 1827-88, fra Søli 25 e. S. Riis.
  * Maren Anne Vetiesd. 1832-83, fra Austad 10 a. g. 53.
  Barn: a Christian 57, b Vetle 60, c Jakob 63, d Anders 66, e Karl Martinius 72.
  a til 49, b til 51.
 36. Rasmus Jakobsen 1819-67, fra Søli, sønn til 15 a. S. Riis.
  *Anne Kirstine Jakobsd. 1816-82, fra Søli 22 d. g. 38.
  Barn: a Kirsten Marie 38, b John 41-50, c Jakob 43, d Martin 46, e Maren 48-49, f Maren Johanne 50, g Inger Andrea 52-52, h Inger Andrea 53, i Marthe Kirstine 56.
  a til Borge 48*, c til 45, i til Søli 40*.
 37. Nils Haraldsen 1821-, fra Bekkevar 10 a. S. Riis.
  *Anne Marie Tronsd. 1819-, fra Frogner. g. 48.
  Barn: a Hans 49, b Ellse 52, c Live 55, d Martin 57.
  a til 47, b til Sørbø 19*.
 38. Hans Sivertsen 1812-78, fra 24 d. S. Riis
  Bendikte Christine Bentsd. 1809-78 fra Porsgr. g. 39
  a Severin 39, b Christian 41, c Inger Eertea 44, d Johanne Marie 46, e Johan 50, f Anne Kirstine 51.
  a til 39, b lærer i Gjerpen og flere steder.
  Anm. Hans Sivertsen Riis var i sine yngre år lærer ved orngangsskolen i Klepp krets. Ved siden var han skomaker. Han holdt skole så lenge det var lyst, og så skyndte han sig hjem til skomakerverkstedet.
 39. Severin Hansen 1839-, fra 38 a.
  * Karen Kirstine Olsd. 1840, fra Borge. g. 66.
  Anm. Flyttet til Ø. Borge.
 40. Karl Andersen 1842-, fra 28 f, blikkenslager. N. Riis.
  * Anne Johannesd. 1846-, fra Vallerdalen. g. 69.
 41. Andreas Isaksen 1840-, fra 23 f. Blikkenslager.
  * Gunhild Andrea Kristensd. 1845-, fra Solum. g. 69.
 42. Lars Pedersen 1850-, fra Eidanger.
  * Karen Marie Isaksd. 1854-, fra Lid 33 c. g. 78
  Barn: a Peder 84.
 43. Edvard Knudsen 1847-, fra Søli 23 f. Murmester.
  * Gurine Elise Gnndersd. 1856-, fra Lid 31 b. g. 79.
  Barn: a Marte 80, b Maren 81, c Anna Elise 82, d Knut 184-85, e Knut 85, f Gusta 87, g Erik 90, h Lovise 92, i Gunnar 94, j Astrid 96, k Ellevine 99.
  a til Søli 48*,
 44. Ole Olsen 1825-, fra Hørta.
  *Signe Johannesd. 1845-, fra Sauland. g. 82.
 45. Jakob Rasmusen 1843-, fra 36 c. S. Riis.
  * Boel Marie Olsd. 1843-, fra Flogstad. g. 67.
  Barn: a Maren Kirstine 67, b Otilde Regine 69, c Anders Martin 72, d Earl Johan 73, e Johanne Marie 75, f Anna Martine 78, g Olaf 81-81, h Olaf 82.
  Anm. Familien reiste til U.S.A.
 46. Hans Haascn 1835-, fra Soli 19 g.
  *Marthe Kirstine Andersd. 1837-98, fra Søli 21 b. g, 65.
  Barn: a Ingeborg, 66, b Sara 69, c Anders 80.
  a til Bekkevar 18*.
 47. Hans Nilsen 1849-, fra 37 a, Tømmermann.
  *Aase Helene Jakobsd. 1848-, fra Eidanger. g. 72.
  Barn: a Maren 4-2, b Nils 15.
  a til Søli 44*, b til 52.
  Anm. Han var medlem av Gjerpens herredstyre i mange år og ordfører nogen tid.
 48. Gunder Olsen 1856-, fra Bakken 13 b.
  *Gunhild Laurine Solvesd. 1862-, fra Sanni 23 b. g. 86.
  Barn: a Anna Marie 90.
 49. Kristian Olsen 1857-, fra 35 a.
  * Maren Margrete Nilsd. 1865-, fra Kråketo 9 a. g. 87.
  Kom til Skien.
 50. Kristen Isaksen 1864-, fra 34 a. N. Riis.
  * Anne Marie Halvorsd. 1868-, fra 29 f. g. 88.
  Barn: a Marta Sofie 88-89, b Marta Sofie 90, c Halvor Ingvald 95, d Maggi 00.
 51. Vetle Olsen 1860-, f ra 35 b.
  * Hanna Nilsd. 1862-, fra Bekkevar 15 a. g. 90.
  Barn: a Anna Mathilde 92, b Olav 94, c Hjørdis 99.
 52. Nils Hansen 1875-, fra 47 b. S. Riis.
  * Nora Karoline Jakobsd. 1876-, fra Søli 32 e. g. 98.
  Barn: a Harald 98.
 53. Nils Hansen 1874-, fra 30 d. N. Riis.
  *Julie Jakobsd. 1880-, fra Søli 32 f. g. 98.
  Barn: a Mary Kaspara 99.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, s. 75-83