Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

20. Meen

av Kr. Lid

I Rødeboken kalles gården Mæne, i 1480 Meenn og senere Meen. Navnet er ifølge O. Rygh sammensatt av mjor og vin, og skal altså bety den smale gressgang. Jeg synes ikke at navnet passer, for den gressgangen er langtfra smal; den er både lang og bred. Meen var nok den største gård i hele distriktet, den strekket sig fra Skienselven i vest til Siljandelet i øst. Det var naturligvis store skogstrekninger og en hel del plasser. I 1665 nevnes: Schiefield, Askildsrøed, Thorkildsaas, Nyegaard, Kallerud og Huggetaas». Denne opregning er imidlertid ikke fullstendig, idet Løkenberg, Hørta, Vallerdalen og de store Meensmyrene også hørte med. I 1600-tallet hørte også Buer og Meenstad til Meen. I matrikkelen av 1665 opføres gården slik: 10 huder, 4 hester, 10 kuer, 6 ungfe og 18 sauer. Da er Buer ikke med. I 1723 er besetningen 5 hester, 22 kuer og 0 sauer. Avlingen var da 2¼ t. blandkorn, 24 t. havre og 55 lass høi.

Meensslekten har hørt til de mest fremtredende i bygden. I 1500- og 1600-tallet var de lensmenn i Gjerpen, og siden har den samme slekt eiet Meen, eller i et hvert fall deler av gården.

Familietavler

 1. Dyre lensmann. Var lensmann i slutten av 1500-tallet.
  Barn: a Simen. a til 2. Har vel hatt flere barn.
 2. Simon Dyresen. Var lensmann i beg. av 1600-tallet.
  Barn: a Gunder 1616, b Zacharias, c Christen 19, d Simen. a til 3.
  Anm. Simen Dyresen betalte kopskatt i 1645 for 2 sønner og 1 datter. Da var han enkemann. Han hadde altså en datter som jeg ikke har fått med.
 3. Gunder Simensen 1616-72, fra 2 a.
  * Kirsten 1602-90.
  Barn: a Ambor 40, b Inger 50.
  a til 4*, b til 5*.
  Anm. Disse to søstre, a og b, fikk altså hver sin del av Meen. De to grener av Mennsslekten har da holdt sig der like til den senere tid.
 4. Lauritz 1624-85.
  * Ambor Gundersd. 1640-19, fra 3 a.
  Barn: a Aste 73, b Jacob 76, c Maren 78, d Boel 81.
  a til Løberg 7*, b til 6, c til Høgset 6**, d til Engrav 5*, 4* til 8*.
 5. Solffve Olsen 1648-05, fra Sanni 2 b.
  * Inger Gundersd. 1650-24, fra 3 b.
  Barn: a Gunder 72, b Maren 78, c Isach 80, d Karen 83, e Margrete 85, f Marthe 9,0.
  a til Buer 3, b til Sanni 6** c til 9, d gift med Ole Larsen Lie 5 b, c til Bratsberg 1*, f til Bratsberg 3*.
 6. Jacob Larsen 1676-37, fra 4 b.
  * Kirsten Larsd. 1681-41, fra Lid 5 d. g. 03.
  Barn: a Ragnild 03, b Lars 04-04, c Birthe 07, d Hans 15, c Tore 22, f Ambor 28.
  c til Espedalen 5*, d til 11, e til Langerød 7*, f til Øvrum 9**,
 7. Gunder Solvesen 1672-40, fra 5 a.
  * Guri Tollefsd., fra Søli 3*. g. 93.
  Overføres til Buer 3.
 8. Gutorm Gundersen.
  * Ambor Gundersd. 1640-19, fra 4*. g. 92.
 9. Isach Solvesen 1680-44, fra 5 e.
  * Gunnild Larsd. 1683-47, fra Lid 5 e. g. 01.
  Barn: a Oluf 02, b Magnild 05, c Maren 08, d Salve 10-11, e Salve 13, f Malene 16-16, g Maria 17, h Inger 21, i Lars 24.
  a til 10, e til Porsgrunn, h til Borge 5**.
  Anm. Isach Solvesen Meen var ofte øvrighetens tillitsmann, og hans kone Gunnild var nok ikke redd for å binde an mot hvem som helst. Hun blev i 1722 innstevnet for retten av ingen mindre enn kaptein Kristian von Barnholt for «nogle u-sømmelige ord som hun hafver ladet falde imod captainen». Denne kaptein var svær til å stevne folk for retten. (Se innledningen til Ballestad, siste del!). Ifølge referatet av rettsforhandlingene hadde hr. Barnholt hatt «en handel føre» med Isach Meen, og herunder hadde han fornærmet Gunnild, og så hadde hun brukt munn. Han førte frem en hel del vidner; men da de blev avhørt, sa de at de ingenting hadde hørt, og Gunnild slapp vel fra det.
 10. Ole Isachsen 1702-, fra 9 a.
  * Maren Pedersd. ?-59.
  Barn: a Magnild 28, b Karen 34, c Peder 36, d Christen 37, e Maria 39, f Marichen 40, g Maren 43.
  c til 13, f til Gonsholt, Siljan.
 11. Hans Jacobsen 1715-56, fra 6 d.
  * Live Jacobsd. 1722-63.
  Barn: a Kiersti 45, b Jacob 49-74, c Lars 51, d Jon 55,
  a til Nygard 8*, c til 14, d til Buer 6. 11* til 12*.
 12. Halvor Pedersen 1734-13.
  * Live Jacobsd. 1722-63, fra 11*. g. 61.
  ** Dorte Torsd. 1742-78. g. 64.
  Barn: a Thor 65, b Peder 67i, c Hans 69-80, d Marichen, e Anne Pauline 78.
  b til 16.
 13. Peder Olsen 1736-72, fra 10 e.
  * Marthe Hansd.
  Barn: a Ole 65-65, b Maren 66, c Anne Marie 68, d Hans 69, e Thore 72.
  c til Follaug 16*, e til 15***
 14. Lars Hansen 1751-30, fra 11
  * Margrete Christophersd. 1756-20. g. 74.
  Barn: a Anne 76-76, b Anne 78, c Hans 82, d Live 85, Marthe Kirstine 89, f Birthe 93, g Inger Marie 96.
  c til 2 d til 21*, f til Langerød 12*, g til Buer 8*.
 15. Lars Knudsen 1759-24, fra Solum ?
  *
  **
  *** Thore Pedersd. 1772-41, fra 13 a. g. 98.
  Barn: a Knud 89, b Halvor 93, c Markus 96, d Peder 02, e Hans Peter 04, f Marthe 05, g Margrete 07, h Ambor 10.
  a til Buer 8, d til 24.
  Anm. Jeg kan ikke finne Lars Knudsen i kirkebøker fra Solum.
 16. Peder Halvorsen 1767-30, fra 12 b.
  * Karen Pedersd.
  Barn: a Peder 91, b Dortea 92, c Ragnild 94, d Jon 96, e Niels 01-12.
 17. Anders Svendsen 1765-96. Myra.
  * Sara Rollefsd. 1771-39, fra Lid 14 e. g. 96.
  Barn: a Anders 97.
  a til 22, 17* til 18*.
 18. Even Hansen 1758-27.
  * Sara Rollefsd. 1771-39, fra 17*.
  Ingen barn.
 19. Ole Kittilsen 1744-07. Løkenberg.
  * Ragnild Olsd. g. 81.
  Barn: a Ingeborg 86-87, b Gjertrud 86, c Kittil 89, d Ingeborg 90, e Karen 93-15.
  a og b tvillinger. b til 23*.
 20. Hans Larsen 1782-66, fra 14 e.
  * Gunnild Pedersd. 1780-36. g. 04.
  ** Anne Kirstine Jensd. 1809-74, fra Ballestad 26 d. g. 37.
  Barn: a Karen 04, b Gunnild Kirstine 06, c Lars 09-24, d Peder 12-12, e Peder 13-14, f Peder 15, g Gunhild Andrine 37, h Ole 38, i Karen 48, j Lars 50.
  b kom til Larvik, f til 25, g til Øvrum 19*.
 21. Jacob Andersen 1782-53.
  * Live Larsd. 1785-72, fra 14 d. g
  Barn: a Lars 17, b Marthe 19, c Kirsten 22, d Anne Margrete 27.
  a til Øvrum 17, b til Nærum 10*, c til Langerød 17*, d til Sanni 21*.
  Anm. Som man ser kom ingen av Jacob og Live Meens barns til å bo på Meen. Den eldste, Lars, kjøpte Øvrum av Løvenskiold. De tre søstrene som kom til hver sin gård i nabolaget, fikk av foreldrene hver sitt skogstykke av Meensskogene.
 22. Avders Andersen 1797-44, fra 17 a. Myra.
  * Karen Olsd. 1809-, fra Brunlanes. g. 39.
  Barn: a Even 40, b Anne Kirstine, c Inger Andrea 45.
  a til 28, c til Øvrum 19**
 23. Peter Hansen 1797-77, fra Porsgrunn. Løkenberg.
  * Gjertrud Olsd, 1786-39, fra 19 b.
  ** Olsd. 1803-51, fra Austad i Siljan.
  *** Anne Larine Larsd. 1804-81, fra Høgset 13 e.
  Barn: a Hans 25-51.
 24. Peder Larsen 1802-72, fra 15 d.
  * Maren Gundersd. 1800-69, fra Espedalen 8 e. g. 27.
  Barn: a Gunder 33. a til 27.
 25. Peder Hansen 1815-93, fra 20 f.
  * Anne Isaksd. 1815-79, fra Grini. g. 37.
  Barn: a Gurine 38, b Karen Sofie 40, c Hans 42, d Isak 45, e Inger Margrete 49, f Else Jørgine 51, g Hansine Marie 54, h Lars 57, i Peter Andreas 62-63.
  a til Søli 32*, b til Espedalen 11*, c til 29, d til Sanni 27, e til Søli 35*, f til Austad 14*, g til Nærum 13*, h til Porsgrunn.
 26. Hans Olsen 1814-93, fra Barbu. Myra.
  * Anne Nilsd. 1814-94, fra Skyer 10 b.
  Barn: a Ole 38, b Nils 40, c Johan 41, d Peter 43, e Martin 46, f Gunder 49, g John 51-52, h Gunhild Maria 53-54, i Gunhild Maria 55, i Hans Andreas 58.
  a til U.S.A., b til Porsgrunn, d til Borge 48, e til Porsgrunn, f til Borgestad, i til Borgestad, j til Oslo, lærer, og klokker i Grønlands menighet.
 27. Gunder Pedersen 1833-, fra 24 a.
  * Karine Olsd. 1837-, fra Lid 30 d. g. 63,
  Barn: a Maren 64, b Peder 64. a og b tvillinger.
 28. Even Andersen 1840-, fra 22 a.
  * Elen Amundsd. 1836-.
  Barn: a Anne Karoline 65, b Maren 68, c Elise 70, d Amalie 73, e Inger 78, f Anders 80.
 29. Hans Pedersen 1842-, fra 25 e, lærer.
  * Inger Andrea Andersd. 1854-, fra Tufte. g. 75.
  Barn: a Peder 76-83, b Elisabet 78, c Anders 80, d Arne 831, e Sofie 85, f Peder 89.
  b til Ballestad 70*,
  Anm. Hans P. Meen var lærer i Borge krets i mange år.
 30. Andreas Larsen Øvrum 1857-, fra Øvrum 17 g.
  * Gusta Sofie Simonsd. 1865-, fra Grini. g. 91.
  Barn: a Alma Sofie 91, b Lars August 92-93, c Lars Øvrum 93, d Arnt 95, e Sigmar Hjørdis 97, f Sverre Alfred. 99.
  Anm. Andreas L. Øvrum flyttet først til Akre og siden til Engrav.
 31. Jakob Nilsen 1859-, fra Lid 36 b. Meensmyra,
  * Danelia Larsd. 1860-, fra Siljan. g. 92.
  Barn: a Astrid 93, b Nils 94, c Lars Gonsholt 99, d Karen 00.
  Anm. Jakob N. Myren er kommunekasserer i Gjerpen og sekretær for formannskapet.
 32. Ham Anton Pedersen 1852-, fra Siljan.
  * Jørgine Larsd. 1852-90, fra Siljan.
  ** Maren Anne Olsd. 1863-, fra Åltvet 13 d. g. 95.
  Barn: a Anna Petrea 80, b Peder 81, c Julie Andrea 84, d Lovise 89-91, e Hjørdis 98.
 33. Kristian Olsen 1863-, fra Øvrum 19 e. Myra (Nystad).
  * Mathilde Torsd. 1871-, fra Eidanger.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 67-72