Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

19. Espedalen

av Kr. Lid

I Rødeboken kalles gården Aspidale. I Norske regnskaper og jordebøker, utgitt av H. J. Huitfeldt-Kaas, omtales i 1528 en mann som hette Per på Assedal; men om dette er det samme som Espedalen tør jeg ikke avgjøre. Siden har navnet vært Espedalen eller Espedal. Navnet kommer av treet asp.

I Middelalderen hørte en del av gården til Gjemsø kloster. Ellers har det vært selveiergård. Espedalen var en middelstor gård, en av de såkalte «halve gaarder». I 1665 var skylden 2 huder, og besetningen var i hest, 3 kuer, 2 ungfe og noen sauer. I 1723 opgis besetningen å være 1 hest, 4 kuer og 30 sauer. Avlingen var ½ t. blandkorn, 5 t. havre og 12 lass høi.

Familietavler

 1. Lauritz Espedal bodde der 1641.
 2. Niels Espedal bodde der i 1645,
  Anm. Om Lauritz og Niels Espedal var i slekt med hinannen vet jeg ikke, heller ikke om de var gifte og hadde barn. Jeg tror helst at de var i slekt, fordi det var den samme slekten som hadde Espedalen i 300 år. Jeg gjetter på at nr. 3 Engebret var sønn til Niels; han hadde jo en sønn som blev kalt Niels.
  Niels Espedal skulde i 1645 ha betalt kopskatt, men han slapp fordi hans gård da var «afbrendt».
 3. Engebret Espedal 1618-.
  * Marthe.
  Barn: a Dyre 52, b Isach 54, c Jon 56, d Niels 58, e Marthe 62.
  c til Løberg 5, e til 4"-.
 4. Gullich Amundsen 1661-27, fra Løberg 4 b.
  * Marhe Engebretsd. 1662-36, fra 3 e, g. 89.
  Barn: a Isach 90-90, b Ib 91, c Astrid 94, d Jon 99, e Lisbeth 99, f Marthe 01-02,g Engebreth 05, h Anne 06. d og e tvillinger.
  g til 5.
 5. Engebreth Gullichsen 1705-76, fra 4 g.
  * Birthe Jacobsd. 1107-82, fra Meen 6 e. g. 30.
  Barn: a Gullich 30, b Marie 33, c Jacob 35, d Ragmild 41, Isach 43, f Kirsten 47.
  b til Borge 16*, c til 6, e til 7.
  Anm. Engebreth Gullichsen Espedalen var en høit aktet mann, var ofte lagrettemann og vurderingsmann.
 6. Jacob Engebrethsen 1735-87, fra 5 e.
  * Anne Nielsd., fra Siljan i Eidanger.
  Barn: a Marthe 66, b Gunnild 68, c Marie 70, d Isach 73, e Niels 75, f Berthe 77-85, g Karen 80, h Engebret 83-83, i Engebret 84, 1 Berthe 86.
  a til Søli 15*, d til 9, i til Eidanger.
 7. Isach Engebrethsen 1743-77, fra 5 e.
  * Maren Hansd, fra Lid 11 e.
  Barn: a Gunder 68, b Kirsten 72, c Engebret 75.
  a til 8.
 8. Gunder Isachsen 1768-19, fra 7 a.
  * Inger Hansd. 1768-46, fra Ballestad. 23 d.
  Barn: a Isach 9,3, b Anne 96, c Maren 00.
  a til 10, c til Meeri 24*.
 9. Isach Jacobsen 1773-, fra 6 d.
  * Barbara Knudsd. 1770-1797.
  ** Marie Olsd.
  Barn: a Marthe 97, b Knud 00-00, c Jacob 03, d Abraham 04, e Knud 07-13, f Anne 10, g Ruud 13, h Ole 16, i Barbara 20.
  Anm. Isacb Jacobsen kom til Øvrumødegården og bodde der en tid. Hvor han senere flyttet hen nevnes ikke.
 10. Isak Gundersen 1793-64, fra 8 a.
  * Narthe Marie Olsd. 1794-52, fra Buer 7 b, g. 16.
  Barn: a Live 16-25, b Anne Margrete 18, c Gunder 23, d Live 26, c Maren 30-35, f Ole 33-34, g Ole 36.
  b til Øvrum 16*, g til 11.
 11. Ole Isaksen 1836-, fra 10 g.
  * Karen Sofie Pedersd. 1840-65, fra Meen 25 b. g. 61.
  **Maren 1841-, fra Lyngåsen. g. 67.
  Barn: a Isak 62, b Peder 65, c Halvor 69, d Karl Martinius 73-73, e Marte Sofie 76, f Olaf Martinius 80, g Ingeborg Margrete 83.
  a til 13, b til 12.
 12. Peder Olsen 1865-, fra 11 b.
  * Inger Hansine Karlsd. 1871-, fra Sanni 26 b. g. 91.
  Barn: a Karen Sofie 92, b Klara 96-97.
 13. Isak Olsen 1862-, fra 11 a.
  * Aslaug Torgrimsd. 1871-, fra Sauherad. g. 98.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 64-66