Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

17. Øvrum

av Kr. Lid

I 1664 kalles gården Øffruerumb, i 1723 Øfrerum og i 1762 Øfrum. Navnet betyr det øvre hjem. Øvrum var en av de større gårder i Gjerpen. Dens skyld var i 1665 6 huder og besetningen var 2 hester, 8 kuer, 4 ungfe og en del sauer. I 1723 var besetningen større, 4 hester, 10 kuer og 10 sauer. Avlingen var da 1 t. blandkorn, 14 t. havre og 36 lass høi. Det var skog der til «småelast, kulleved, brende og gierdefang». De hadde også «en flomqvern til huusbrug». Til gården hørte Øvrummyra, Øvrumødegården og Øvrumrønningen.

Det ser ut som gården er udelt i 1640-årene; men allerede i 1664 er der to opsiddere på Øvrum. Senere blev gården bygslet bort til 5 opsiddere, idet 2 hadde selve Øvrum, og Ødegården, Myra og Rønningen blev bygslet bort hver for sig.

Om garden i Middelalderen var selveiergods, vet jeg ikke; den er ikke nevnt i Rodeboken, altså var den ikke geistlig gods. Men allerede i 1700 tilhørte gården Fossum verk. Omkring 1850 solgte Løvenskiold hele eiendommen til opsidderne, og således blev de selveiere.

Familietavler

 1. Joen Øffruerumb. Han bodde der i 1641 og 46.
 2. Oluff Øffruerumb 1609-82.
  * Alleth 1615-95.
  Barn: a 1b 36. a til 3.
  Anm. Oluff Øffruerumb er rimeligvis sønn til Joen.
 3. Ib Olsen 1636-90, fra 2 a.
  * Anna Gundersd. 1640-11.
  Barn: a Abraham 62. a til 5.
 4. Claus soldat 1644-. Øvrumrønningen. Barn: a Gunder 70. a til 6.
 5. Abraham Ibsen 1662-20, fra 3 a.
  * Martha Olsd., fra Løberg 3 b.
  Barn: a Marthe 88-99, b Elen 91, c Ib 94-?, d Ole 96-17, e Ib 00-00, f Karen 01-53, g Astrid 06.
  Anm. Abraham Ibsen var nok en aktet mann; han er ofte med i skifter og var ofte lagrettemann. Efter hans død er det visstnok 5 f Karen som styrer gården; alle sønnene var jo døde. Hvor det blev av Elen og Astrid får vi ikke vite. Da Karen døde i 1753 var det slutt med den slekten på Øvrum. Da var det 9 Knud Simensen som fikk gården i forpaktning.
 6. Gunder Clausen 1670-63, fra 4 a. Rønningen.
  * Gunnfld Olsd. 1673-42.
  Barn: a Ingeborg 00, b Gunder 05, c Maren 08. d Niels 11, e Magnild 14, f Christen 17, g Anne 20, h Abraham 24.
  f til 8. I 1742 tjente a på Løberg og d var hjemme hos faren.
 7. Peder Engebretsen 1727-72. Ødegården.
  * Karen Jensd. 1717-03. g. 53.
  Barn: a Ole 53-54, b Karen 55, c Margrete 57, d Ole 60, e Engebret 62-62, f Maren 65, g Engebret 67-68.
  d til 10.
  Anm. Hvor Peder E. Ødegården var fra, vet jeg ikke; i skiftet efter ham ser jeg at han hadde en bror på vestre Mo, Ophaugen, Christen Engebretsen, og en bror på Eikåsen, Ole Engebretsen.
 8. Christen Gundersen 1717-90, fra 6 f. Rønningen.
  * ? 1719-82.
  Barn: a Gunder 48-5Q, b Gunnild 51, c Anders 54, d Niels 60-65.
  b til Fløtterød 14*, c til 12.
 9. Knud Simensen 1732-81.
  * ? 1721-57 *
  ** Ambor Jacabsd. 1728-78, fra Meen 6 f. g. 57.
  *** Hedvig Jørgensd., fra Gonsholt i Siljan. g. 79.
  Barn: a. Anne 53, b Karin 55, c Lars 57-57, d Kirsti 58, e Hans 61, f Lars 63, g Simen 67-67, h Jacob 68-68, i Karen 69-69, j Jacob 71-71, k Jacob 73-73, l Anders 80.
  l til Fløtterød 15.
  Anm. Jeg kan ikke finne hvor Knud S. Øfrum er fra. Heller ikke får vi vite den første kones navn; det står bare at Knud Ofrums qvinde døde i 1757 36 år gmI. Om alle hans 12 barn vet jeg kun at halvparten døde samme år de var født, og at den yngste kom til Fløtterød eller rettere Stulen.
 10. Ole Pedersen 1760-33, fra 7 d. Ødegården.
  * Johanne Christophersd. 1759-, fra Nygard 5 b. g. 81.
  Barn: a Dorthe 82, b Gunder 84, c Maren 86, d Peder 89-11, e Christopher 92, f Christen 00.
  c til 15*, e til 14, f til Søli 25.
  Anm. Ole Pedersen bodde i sine siste år i Nyrønningen.
 11. Mathis Engebretsen 1738-09. Øvrummyra.
  * Thore Andersd. 1739-09.
  Barn: a Anders 69, b Anne 75, c Karen 77, d Engebret 85.
  d til 15.
 12. Anders Christensen 1754-35, fra 8 c. Rønningen.
  * Karen Rasmusd. 1746-36.
  Anm. Kom fra Fossjordet, og er ført under nr. 5 der.
 13. Rasmus Madsen 1786-53, fra Fossumeiet.
  * Kirsten Olsd. 1790-45. g. 09.
  Barn: a Ole 10-41, b Maren 12-39, c Mads 16-35, d Maria 18, e Erik 20, f Torjus 23, g Peder 26.
  d til Søli 28**, e til 16, f til Ekelund i Solum, g til Skien.
  Anm. Rasmus Øvrums far var Mads Eriksen Dyrdal. En bror av ham er ført under Sanni 13.
 14. Christopher Olsen 1792-71, fra 10 e. Ødegården.
  * Kirsten Jensd. 1792-69, fra Lia ved Bø, Oph.
  Barn: a Peder 17-17, b Peder 19, c Ole 22-25, d Anne Kirstine 24, c Johanne 27-28, f Ole 29, g Inger Johanne 32.
  b til 18, d til Lid 35*, f til 19, g til Fossjordet 11*.
  Anm. Christopher O. Ødegården var snekker ved siden av jordbruket; mest var han skibstømmermann. Fra først av hadde han bare den nordlige del av gården. Den sydlige del hadde Isach Jacobsen, som er ført under Espedalen 9. Imidlertid kjøpte Christopher hele Ødegården av Løvenskiold, og Isach Jacobsen flyttet vekk; men jeg vet ikke hvorhen.
 15. Engebret Mathisen 1785-, fra 11 d. Myra.
  * Maren Olsd. 1786-, fra 10 e. g. 16.
  Barn: a Mathias 17-17, b Mathias 21.
  b til 20.
 16. Erik Rasmusen 1820-, fra 13 e.
  * Anne Margrete Isaksd. 1818-61, fra Espedalen 10 b. g. 48.
  Barn: a Kirsten 49-72, b Maren 52, c Martin 55-67, d Marthe Marie 60.
  b til 21*, e til 24*.
 17. Lars Jakobsen 1817-78, fra Meen 21 a.
  * Anne Maria Haraldsd. 1820-97, fra Lid 29 b. g. 44.
  Barn: a Karen Elisabet 45-45, b Hans Jakob 47-88, c Live 49-49, d Live 50, e Anne Karine 52, f Jakob 55, g Andreas 57, h Lars August 59, i Anne Margrete 62-64.
  e til Ballestad 62*, g til Meen 30, h var først lærer, siden bankmann, ved siden av gårdsbruket.
 18. Peder Christophersen 1819-, fra 14 b.
  * Maren Margrete Gundersd. 1820-, fra Båserød 8 e. g. 44.
  Anm. De reiste til U.S.A. i 1844.
 19. Ole Christophersen 1829-, fra 14 f.
  * Gunnild Andrine Hansd. 1837-72, fra Meen 20 g. g. 60.
  ** Inger Andrea Andersd. 1845-78, fra Meen 22 e. g. 78.
  Barn: a Kirsten 60, b Anne Hansine 62-76, c Kristian 63, d Hans 66, e Maren Margrete 69.
  a til Elset, Solum, c til Meen 33, d til 25.
 20. Mathias Ingebretsen 1821-93, fra 15 b.
  * Ingeborg Birgithe Nielsen 1833-70, fra Ballestad 32 d. g. 52.
  ** Anne Karine Hansd. 1840-, fra Våle. g. 75.
  Barn: a Ingebret 53, b Marie 55-58, c Carlotte Amalia 57 -58, d Marie 59, e Joakim Borse 60-61, f Charlotte 62, g Olaf 65, h Ingeborg 76-95, i Håkon, j Tora.
  Anm. Mathias Øvrum var først lærer i Porsgrunn. I 1860 blev han lærer og kirkesanger i Gjerpen. Han kjøpte en gård på Sem og bodde der til sin død. Han var ordfører i Gjerpen i 8 år, og en periode var han stortingsrepresentant for Bratsberg amt.
 21. Isak Evensen 1849-, fra Sørbø 15 a.
  * Maren Eriksd. 1852-, fra 16 b. g. 73.
  Barn: a Erik 73, b Eivind 75-76, c Anna Margrete 78, d Elise Marie 81, e Eivind 84, f Kirsten Mathilde 87, g Borg hild 91, h Rolf 95.
 22. Lars Larsen Nygård 1850-, fra Nygard. Haugane.
  * Guro Eriksd. 1856-, fra Sauherad. g. 77.
  Barn: a Inger 78, b Erik 80, c Rikard 82, d Ragnild 84, e Anna Marie 87-90, f Julie 88, g Anna Marie 90-90, h Otto 92-92, i Olav 94-95, j Tidemann 96.
 23. Andreas Nilsen 1848-, fra Borge 34 a. Myra.
  * Birgitte Halvorsd. 1855-, fra Sauherad. g. 80.
  Barn: a Nils 80-80, b Nils 82.
 24. Nils Laurits Wiborg 1862-, fra Lårdal. Dyrlæge.
  * Marte Marie Eriksd. 1860-, fra 16 d. g. 95.
  Anm. Kom til Skien.
 25. Hans Olsen 1866-, fra 19 d. Ødegården.
  * Hege Halvorsd. 1870-, f ra Rauland.
  Barn: a Anna 96, b Harald 98, c Borghild 00.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 57-61