Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

15. Åsterød

av Kr. Lid

I Rødeboken kalles gården Astarudi, i 1645 Osterød, i 1665 Aasterøe. O. Rygh sier at navnet betyr Astis rydning; gården skulle altså være ryddet av en mann som hette Asti. I middelalderen tilhørte den Borgestad kirke. Senere hadde den Adelerske familie den; det var tilfelle både i 1723 og 1762. I første halvdel av 1800-tallet var Cappelen på Borgestad eieren.

I matr. av 1665 er Åsterød opført med en skyld av 2 huder og en besetning på 1 hest, 2 kuer, 1 ungdyr og 3 sauer; altså den samme besetning som Båserød, skyldsatt for bare 1 hud.

En tid i 1700-tallet var det 2 familier i Asterød. I 1762 til 1772 da «ekstraskatten» blev innkrevet, måtte 6 Christopher Andersen, hans kone og 12 år gamle sønn betale skatten; men hans foreldre slapp fordi de var «gamle og skrøbelige»; de måtte visstnok ikke ha noget å betale med. Ellers var de svært strenge med å innkreve denne skatt; de slapp ikke selv om de var gamle og svake. Åsterøfolkene var bekjent for å være strevsomme og meget aktverdige mennesker.

Familietavler

 1. Christenn Osterød, bodde der i 1641 og 1645.
 2. Amun Osterød 1600-.
  Barn: a Amund 44, b Gunder 52, c Sara 53, d Lars 55.
  a til 3, c til 4*.
 3. Amund 1644-, fra 2 a.
  Barn: a Even 88-89, b Perthe 90.
 4. Anders Christophersen 1683-.
  * Sara 1653-05, fra 2 c.
  ** ? 1689-64.
  Barn: a Christopher 25, b Gunnild 29, c Ole 30, d Vetle 34-35. a til 6.
  Anm. Anders Chr. Aasterøe har nok giftet sig inn på Åsterød, idet han blev gift med Sara Amunsd. Da måtte hun vær6 omkr. 50 år, og et par år efter døde hun. Så gifter han sig igjen med en hvis navn forties; men det måtte være nærmere 20 år efter, da hans eldste sønn blev født i 1725. Da kopskatten blev innkrevd i 1762, var de altså gamle, han 79 og kona 73 år.
 5. Johannes Aasterøe 1684-.
  * Ragnild 1695-45.
  Barn: a Ole 17, b Per 20-25, c Inger 23, d Gulbrand 25, e Niels 30.
  a til Skyer 6, e til 7.
 6. Christopher Andersen 1725-64, fra 4 a.
  * Anne Pedersd. 1724-60. g. 48.
  ** Avzhor Knudsd. 1731-77 fra Gonsholt i Siljan. g. 61.
  Barn: a Anders 50, b Karen 53, c Margrete 56, d Knud 62-63, e Anne 63-64. 6** til 7*.
 7. Niels Johannesen 1730-, fra 5 e.
  * Ambor Knudsd. 1731-77, fra 6**. g. 65.
  Anne Gundersd. 1737-89, fra Gurholt i Siljan. Barn : a Johannes 66.
  Anm. Niels Johannesen kjøpte Låven i 1786.
 8. Isach Gundersen 17571-91, fra Båserød 5 e.
  * Marthe Olsd. 1759-41. g. 81.
  Barn : a Maria 82, b Gunder 85, c Ole 87, d Anne 89.
  8* til 9*, b til Vosserødklev, hans datter igjen kom til Langerød 18*, c til 10.
 9. Isach Andersen 1768-41.
  * Marthe Olsd. 1759-41, fra 8*. g. 92.
  Barn: a Berthe 93. a til Båserød 8*.
 10. Ole Isachsen 1787-, fra 8 e.
  * Anne Kirstine Halvorsd. 1796-66.
  Barn: a Isak 21-22, b Isak 22, c Maren 25, d Marthe 26, e Halvor 30-32, f Karen 30-32, g Ingeborg *3-46. e og f tvillinger.
 11. Ole Sørensen 1834-, fra Siljan.
  * Marthe Nilsd. 1837-.
  Barn: a Nils, b Margrete, c Maren Sofie 71, d Søren 72, e Marie 77-78, £ Oluf 77-78. e og f tvillinger.
  Anm. De bodde en tid på Ballestad før de kom til Åsterød.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 52-54