Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

14. Båserød

av Kr. Lid

I 1641 kaltes gården Bosserøed, i 1665 Baaszerud og i 1723 Bosserød. Navnet skal komme av mannsnavnet Bosi og rydning. Altså måtte gården være ryddet av en mann som hette Bosi. Gårdens skyld var 1 hud. Den var altså liten, en av de såkalte ødegårder. I 1665 var besetningen 1 hest, 2 kuer, 1 ungdyr og 3 sauer. 1 1723 var besetningen omtrent det samme. Da var avlingen ½ t. blandkorn, 2½ t. havre og 8 lass høi. En liten skog hørte til.

Familietavler

 1. Lauritz Bosserøed.
  Barn: a Jørgen 1614. a til 2.
  Anm. Lauritz Bosserøed nevnes i 1641, og han betalte kopskatt i 1646 for sig og sin hustru. Men vi får ikke vite hvad hun hette.
 2. Jørgen Lawitzen 1614-86, fra 1 a.
  Barn: a Lauritz. a til 3.
 3. Lauritz JØrgens6n, fra 2 a.
  Barn: a Elen 1682, b Lars 84. b til 4.
  Anm. Som man ser har jeg ganske få oplysninger funnet om de 3 første -familier på Båserød.
 4. Lars Larsen 1684-46, fra 3 b.
  * Marthe.
  *** Ingeborg Helgesd. 1688-71. g. 43.
  Barn: a Gunder 12, b Lars 15. a til 5.
  Anm. I slutten av 1600-årene går navnet Lauritz overtil Lars; far til Lars Larsen hette jo Lauritz.
 5. Gunder Larsen 1712-84, fra 4 b.
  * Anne Pedersd. 1722-84. g. 47.
  Barn: a Lars 48, b Peder 50, c Marthe 52-55, d Erich 55, e Isach 57.
  a til Lid 17, b til 6, d til Bøle 12, e til Asterød 8.
  Anm. Gunder L. Bosserød var nok en velstående mann. Ved forskjellige skifter viser det sig at han har penger tilgode på flere steder. Ved skifte efter Hans Gundersen, ført under Lid 9, viser det sig at Gunder Bosserød har 143 rdr. tilgode i boet, og hans eldste sønn, Lars, blev jo eier av en del av Lid. Se Lid 17!
 6. Peder Gundersen 1750-13, fra 5 b.
  * Maren Margrete Sølvesd. 1761-34. g. 80.
  Barn: a Karen 81, b Sølve 82-?, c Gunder 85-?, d Lars 87-88, e Anne 89, f Gunder 92, g Isach 94, h Sølve 99-01, i Lars 03-04, j Marthe Marie 05.
  a til 7*, f til 8.
  Anm. De hadde altså 10 barn, hvorav minst 5 døde som. små. For b og c har jeg ikke funnet dødsåret; men de fikk jo barn efterpå som de gav samme navn.
 7. Daniel Hansen 1782-, fra Ballestad 23 i.
  * Karen Pedersd. 1781-37, fra 6 a. g. 08.
  Barn: a Hans 08-10, b Hans 11, c Lars 12, d Peder 16, e Jens 22-41.
  b til 9, d til U.S.A. i 1844.
 8. Gunder Pedersen 1792-42, fra 6 f.
  * Berthe Isaksd. 1793-, fra Asterød 9 a.
  Barn: a Peder 18, b Isak 18-39, c Maren Margrete 20, d Peder 30.
  a og b tvillinger. c til Øvrum 18*, d til U.S.A. i 44.
 9. Hans Danielsen 1811-, fra 7 b.
  * Else Dorthea Hansd. 1802-, fra Gulset. g. 35.
  Barn: a Daniel 36, b Anne Kirstine 39, c Jens 42.
  Hele familien reiste til U. S.A. i 1844.
 10. Hans Olsen 1823-60.
  * Anne Serine Amundsd. 1827-, fra Eidanger.
  Barn: a Olavus 53, b Karen Kirstine 53, c Inger Marie 56.
  a og b tvillinger. b til Sanni 26*, 10* til 11*.
 11. Niels Andersen 1822-81, fra Spli 13 e.
  * Anne Serine Amundsd. 1827-, fra 10*. g. 61.
  De flyttet til Bekkevar og er ført under 15. Siden har Båserød vært ubebodd.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 50-52