Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

12. Fløtterød

av Kr. Lid

Gården kaltes Flatarudhi i Rødeboken, i 1528 Floderødt, i 1641 Flotterud, i 1664 Flotterøe og i 1723 Flaaterød. Navnet betyr den flate rydning. I matr. av 1665 er gården opført så ledes: 3½ hud med en besetning på 1 hest, 3 kuer og 4 sauer. Denne besetning er svært liten i forhold til skylden. Det er kanskje besetningen bare på den ene del av Fløtterød, Gården var nemlig i 1664 delt i to: Den nordlige del var 2 huder og den sydlige 11 hud. Den siste del eiedes i middelalderen av Gjerpens kirke. Senere eiedes gården av familien Paus på Kjølnes. I 1723 var skylen satt til 3 huder; men besetningen var langt større: 2 hester, 6 kuer og 6 sauer. Avlingen var ¾ t. blandkorn, 10 t. havre og 24 lass høi. Der var da skog «til brendeved og gjerdefang»; det var nok skog til litt tømmer også; men det måtte være nokså stor skog for de førte op at der kunde hugges tømmer der.

Bøndene på det nordlige Fløtterød var selveiere; men de som bodde på den søndre del var leilendinger. De fleste av dem hadde større eller mindre deler av Stulen som deres eiendom. Nogen av dem bodde, som man vil se av familietavlene, også der. Stulen hørte egentlig til Lid; men jeg har ført dem på Fløtterød, for der hørte de hjemme. Til nordre del hørte Fløtterødødegården. Den blev solgt fra gården og blev selvstendig bruk i begynnelsen av 1800-tallet.

Familietavler

 1. Niels Floderødt nevnes i Norske regnskaper og jordebøker i 1528.
 2. Dyre Flotterud ?-164?
  * Guri.
  Barn: a Niri 1614. a til 3.
  Anm. Dyre Flotterud nevnes i 1641. Han var død i 1645, for da betalte hans enke, Guri Flotterud, kopskatt for sig og sin sønn.
 3. Niri Dyresen 1614-, fra 2 a.
  * ?
  Barn: a Dyre 53, b Amund 57, c Ole 60.
  b til 5, c til 7
 4. Amund 1628-98.
  * Marthe ?-86.
  ** Guri Nielsd. 1640-26.
  Barn: a Niels 59, b Lauritz 60. b til 6.
  Anm. Amund Flotterud er stamfar til slekten på søndre Fløtterød og på søndre Langerød.
 5. Amund Nirisen 1657-, fra 3 b.
  * Kirsten Nielsd. g. 1681.
  Barn: a Berthe 84.
 6. Lauritz Amundsen 1660-04, fra 4 b.
  * Live 1649-28.
  Barn: a Lars 82, b Elen, c Niels 91-92, d Marthe 93, e Mathis 96.
  a til 8, e til 10.
 7. Ole Nirisen 1660-, fra 3 c.
  * Karen -1685.
  **Live Haagensd., fra Bakken 2 b. g. 86.
  Barn: a Niri 82, b Abraham 93.
  a til 9.
 8. Lars Larsen 1682-36, fra 6 a.
  * Aaste Halvorsd. 1698-, fra Bekkevar 3 e.
  Barn: Ingen.
 9. Niri Olsen 1682-57, fra 7 a.
  * ? 1682-52. g. 1717.
  Barn: a Ragnild 18-28, b Ole 20, c Rasmus 24.
  b til 11, c til 12.
 10. Mathis Larsen 1696-46, fra 6 e. Se Langerød 6 !
 11. Ole Nirisen 1720-, fra 9 b. Ødegården.
  * Aaste Larsd. 1727-05.
  Barn: a Christen 53. a til 14.
 12. Rasmus Nirisen 1724-93, fra 9 c.
  * Anne Andersd. 1727-15.
  Barn: a Niels 51, b Ingeborg Catrine 55, c Anders 58, d Ole 62, e Anne Marie 65, f Gunhild 67, g Maren 69, h Anne 72.
  a til 16, b til Åltvet 9**, d til Buer 7, e til Lid 20, g til Lid 19**.
  Anm. Rasmus Nirisen var nok en velstående mann, og han får sine barn godt anbragt. Den eldste, Niels, blev på gården; men han fløi ikke bort og giftet sig for tidlig; han giftet sig ikke før han var 62 år; hans kone var da 30 år. Broren, Ole, giftet sig med enken efter Jon Hansen Buer, og, blev en rik og aktet mann. Rasmus Nirisens døtre var nok nieget efterstrept kan man se av familietavlene.
 13. Mathis Andersen 1750-, fra Langerød 7 b.
  * Karen Nielsd. 1750-01, fra Langerød 8 a.
  Barn: a Niels 77-78, b Niels 78-79, c Kirsten 80-81, d Anders 82-82, e Karen Kirstine 84, f Anders 87, g Niels 89, h Ole 93.
  e til 15*, f til Langerød 14.
 14. Christen Olsen 1753-, fra 11 a. Ødegården.
  * Gunnild Christensd. 1751-, fra Øvrum 8 b. g. 77.
  Barn: a Anne 77, b Marthe 80, c Lars 83-85, d Ole 86-90, e Sidsel 89-90, f Ole 92.
  Anm. Christen Olsen Ødegården solgte gården til nr. 21, Anders Gjertsen, og flyttet med hele familien vekk, men jeg vet ikke hvorhen.
 15. Anders Knudsen 1780-47, fra Øvrum 9 1. Stulen.
  * Karen Kirstine Mathisd. 1784-35, fra 13 e. g. 05.
  Barn: a Helvig 05, b Knud 09, c Karen 12, d Nils 15, e Mathis 17, f Anne Kirstine 20, g Hans 23.
  a til Lid 30*, b til 17, c til Bakken 11*, d til 18.
 16. Nieis Rasmusen 1751-28, fra 12 a.
  * Karen Marie Nielsd. 1783-56. g. 13.
  Barn: a Rasmus 18, b Anders 22-28, c Anne Marie 25.
  a til 19, c til Follaug 21*.
 17. Knud Andersen 1809-, fra 15 b. Stulen.
  * Marthe Larsd. 1809-84, fra Bakken 8 f. g. 37.
  Barn: a Andreas 40, b Karen Kirstine 42, c Anne Marie 44, d Kirsten 47, e Helvig 50.
  d til Bøle 26*, e til Venstøp,
 18. Nils Andersen 1815-89, fra 15 d.
  * Ingeborg Jensd. 1813-57, fra Ballestad 26 f. g. 44.
  **Maren Margrete Jakobsel. 1828-93, fra Langerød 12 e. g. 59.
  Barn: a Ingeborg Kirstine 60, b Anders 62-63, c Anders 63-85, Karen Bertea 66-83.
  a til 24*.
 19. Rasmus Nilsen 1818-, fra 16 a.
  * Berthe Kirstine Andersd, 1823-, fra Kråketo 8 b. g. 44.
  Barn: a Nils Jakob 45, b Anders 48, c Maren Margrete 53, d Karen Marie 60.
  a til 20.
  Anm. Familien undtagen eldste sønn reiste til. U. S. A.
 20. Nils Jakob Rasmusen 1845-92, fra 19 a.
  * Karen Guline Vetlesd. 1841-, fra Austad 10 e. g. 64.
  Barn a Jakob 64, b Karl Bertinius 70, c Rasmus 76.
  Anm. Nils Rasmussen kjøpte en del av Meen og flyttet dit.
 21. Anders Gjertsen 1785-61, fra Porsgrunn. Ødeg.
  * Sidsel Andersd. 1785-30, f ra Porsgrunn.
  ** Anne Kirstine Rasmusd. 1801-67, fra Falkum. g. 31.
  Barn: a Gunnild Kristine 30-40, b Cecilia 32, c Rasmus 36.
  b blev gift i Skien, c til 22.
 22. Rasmus Andersen 1836-, fra 21 e. Ødegården.
  * Marthe Margrete Hansd. 1835-84, fra Borge 23 b. g. 65.
  ** Anne Nilsd. 1850-, fra Bakken 12 h. g. 00.
  Barn: a Andreas 66, b Hans 69, c Anne Kirstine 73.
  a til 25, b og c flyttet til Ø. Borge.
 23. Nils Jakobsen 1841-, fra Høgset 15 e.
  * Maren Karine Andersd. 1852-76, fra Bakken 11 g. g. 75.
  **Karen Andersd. 1858-, fra Bakken 11 i. g. 78.
  Barn: a Martin Karinius 76-78, b Martin Karinius 79-79, c Andreas Martin 80, d Jakob 83, e Maren Anne 84-84, f. Maren 86, g Anne Helvig 91, h Pauline 93, i Johan 96, j Nella 97, k Astrid Lovise 99-99.
  Familien bodde først i Løkenberg, senere i FIøtterød. c kom til å bo i Løkenberg.
 24. Kristian Jakobsen 1854-, fra Siljan.
  * Ingeborg Kirstine Nilsd. 1861-, fra 18 a. g. 89.
  Anm. Kom til Rundthol i Eidanger.
 25. Andreas Rasmussen 1866-, fra 22 a. Ødegården.
  * Marianne Larsd. 1867-, fra Ballestad 59 b. g. 94.
  Barn: a Marta Margrete 96.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 42-46