Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

11. Kråketo

av Kr. Lid

I Rødeboken kalles gården Kråkato, i 1665 Kraagetoe, i 1695 Kragetoe og i 1723 Kragetow. Gården har navn efter fuglen. Det var en mindre gård, regnet i 1665 for 11 hud. Men det var skog og utrønninger som horte til, deriblandt Kråketoødegården, som i gamle dager blev kalt Gunderås. Besetningen var derfor forholdsvis stor: 1 hest, 3 kuer og 4 sauer. I 1723 var besetningen 1 hest, 5 kuer og 6 sauer. Avlingen da var ¼ t. blandkorn, 6 t. havre og 16½ lass høi.

Gården har såvidt jeg kan skjønne vært selveiergård like fra middelalderen. I over 300 år har den samme slekt eiet gården.

Familietavler

 1. Olluff Kraagetoe betalte kopskatt i 1645.
  Hustruens navn nevnes ikke.
  Barn: a Steen 1632. Muligens flere barn. a til 2.
 2. Steen Olsen 1632-98, fra 1 a.
  * ?
  ** Signe Amundsd. ?-1694. g. 81.
  Barn: a Maren 71.
  a til 3* og 4*.
 3. Mathis Olsen 1664-94.
  * Maren Steensd. 1671-02, fra 2 a. g. 89.
  Barn: a Ole 89, b Søfren 91.
  Anm. Mathis Olsen er bror til Gregorius Olsen, Høgset 5.
 4. Hans Olsen 1664-60, fra Lunde i Eidanger.
  * Maren Steensd. 1671-02, fra 3*. g. 95.
  ** Karen Larsd. 1660-22, fra Søli. g. 02.
  *** Marthe Tronsd. 1684-26. g. 22.
  **** Lisbet Nielsd. 1690-68.
  Barn: a Karen 95-95, b Ole 97, c Karen 02-21, d Marthe 27-30, e Marthe 30.
  b til 5.
  Anm. I almindelighet var Kråketobøndene velstående folk; men Hans O. Kragetoe blev flere ganger stevnet for gjeld. Det var imidlertid ikke så underlig når vi tar hensyn til at han giftet sig 4 ganger i sitt lange liv, og derfor måtte gjøre skifte 3 ganger. Han var ellers en aktet mann, var således flere ganger lagrettemann.
 5. Ole Hansen 16974-77, fra 4 b.
  * Marthe Knudsd. 1699-46, fra Nygard 1 d. g. 22.
  Barn: a Karen 22-81, Marthe 26-34, c Knud 28, d Gunnild 31, e Maren 45.
  c til 6.
 6. Knud Olsen 1728-84, fra 5 e.
  * Maria Christophersd. 1732-00.
  Barn: a Søren 56-85, b Marthe 59, c Hans 62, d Christopher 6,5, e Siri 69, f Lars 72.
  c til 7.
 7. Hans Knudsen 1762-09, fra 6 e.
  * Gunnild Larsd. 1773-?. g. 91.
  Barn: a Anders 92, b Knud 95, c Lars 98, d Live 00, e Inger 03-09.
  a til 8, c til Sanni 17.
 8. Anders Hansen 1792-72, fra 7 a.
  * Maren Margrete Jacobsd. 1795-, fra Søli 11 g. g. 19.
  Barn: a Hans 21-25, b Berthe Kirstine 23, c Jakob 24, d Maria 26, e Hans 28, f Nils 30, g Knud 32.
  b til FIøtterød 19*, f til 9.
  Anm. Anders H. Kråketo kjøpte den del av Meen som i lang tid hadde vært embedsgård, og han bodde der i de siste år av sitt liv.
 9. Nils Andersen 1830- fra 8 f.
  * Hanne Usternd 1830- fra Skien.
  Barn: Maren Margrete 65, b Anders 67, c Ole Usterud 72-78, d Marthe Marie 70, e Anna Mathilde 74, f Olaf Usterud. 79.
  a til Riis 49*, b til 10, d til Austad 15*, e til Ramsåsen 18*.
 10. Anders Nilsen 1867-, fra 9 b.
  * Olga Amalie Avdersd. 1867-, fra Eidanger.
  Barn: a Nils 98-98, b Alf 98, c Nils 00. a og b tvillinger.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 40-41