Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

10. Fossjordet med Sollid

av Kr. Lid

I 1398 kaltes gården Fossargærdhi, i 1528 Fosseger og i 1681 Fosseiord. Navnet betyr naturligvis jordet ved fossen. I middelalderen hørte Fossjordet til Gjemsø kloster. I 1665 var det en gard for sig selv; men i 1723 hørte det med til Austad. I 1784 blev det selveiergård. Da overtok nr. 6 Ole Larsen Fossjordet gården. Til Fossjordet hørte Sollid. Om Sollid var bebodd i 1700-tallet, tør jeg ikke avgjøre. Jeg har ikke funnet nogen som har bodd før over år 1800. I matr. av 1665 er Fossjordet opført for 2 huder, og besetningen var 1 hest, 2 kuer, 1 ungdyr og 3 sauer. I 1723 er besetningen ikke opført særskilt, fordi gården dengang var ført sammen med Austad. Dengang hørte det til gården skog nok til «gjerdefang og brendeved». Der var også en bekkekvern til «husfornødenheter».

Familietavler

 1. Asgeer. Bodde på gården i 1528.
 2. Christen 1619-
  Barn: a Niels. a til 3.
  Anm. Christen Fossejords kone nevnes ikke, heller ikke hvad tid han døde.
 3. Niels Christensen, fra 2 a.
  * Maren Olsd.
  Barn: a Thore 1681, b Helje 83, c Christen 87.
  c til 4.
 4. Christen Nielsen 1687-53, fra 3 c.
  * 1676-61.
  Anm. Konens navn finnes ikke.
 5. Anders Christensen 1754-35.
  * Maren Rasmusd. 1746-36. g. 78.
  Barn: a Marthe 78-79, b Niels 79, c Sidsel 86, d Engebret 90.
  Flyttet til Øvrum. Er ført under nr. 12.
 6. Ole Larsen 1759-09, fra Bakken 5 e.
  * Ingeborg Gundersd. 1763-, fra Lid 13 c. g. 84.
  Barn: a Karen 85, b Anders 88, c Inger Margrete 90-90, d Inger Margrete 91, c Live 94, f Lars 97, g Margrete 0409. b til 7.
 7. Anders Olsen 1788-52, fra 6 b.
  * Kirsten Hansd.
  Barn: a Ole 12-55, b Hans 13, c Ingeborg Marie 17, d Margrete 20, e Karen 23, f Lars 25.
  d til Lid 28**, f til 10.
 8. Lars Halvorsen 1766-16. Sollid.
  * Maren Halvorsd. 1770-.
  Barn: a Maren 06, b Lisbet 10, c Maria 15.
  b til Lid 25**, til Lid 25***.
  Anm. Lars H. Sollid er visstnok den første som bodde i Sollid.
 9. Torger Johnsen er ført, på Lid 25.
 10. Lars Andersen 1825-88, fra 7 f.
  * Karen, Hansd. 1826-82, fra Ballestad. g. 51.
  ** Marte Marie Isaksd. 1859-, fra Løberg 45 e. g. 83.
  Barn: a Hans 53, b Ole 56-00, c Jakob 57-60, d Martin 59-66, e Jakob 62-63, f Jakob 64-81, g Andreas 69-69, h Karen Marie 83, i Kirstine 85, j Hanna 88.
  a til 13.
 11. Halvor Johannesen 1813-75, fra Buer 10 a. Sollid.
  * Inger Johanne Christoffersd. 1832-76, fra Øvrum 14 g. 58.
  Barn: a Karl Johan 58, b Martin 61, c Kristian 64-76, d Peder 67, c Hans Ingebret 72.
  a til 15, b til 14, d til 16.
 12. Ole Torgersen 1847-, fra Lid 25 i. Sollid.
  * Thea Evensd. 1856-, fra Løberg. g. 77.
  Kom til Borge og er ført under nr. 61.
 13. Hans Larsen 1853-, snekker, fra 10 a.
  * Karen Larsd- 1855-, fra Ballestad 52 a. u. 80.
  Barn: a Lars 80, b Johan 82, c Ingeborg 84, d Karl 87, Anna 90, f Isak 91, g Anders 94.
 14. Martin Halvorsen 1861-, tømmermerker, fra 11 b.
  * Marie Anne Olsd. 1856-, fra Solum. g. 80.
  Kom til Notodden.
 15. Karl Johan Halvorsen 1858-, tømmermann, fra 11 a.
  * Hansine Karine, født Sunde 1862-, fra Porsgrunn. g. 91.
  Kom til Porsgunn.
 16. Peder Halvorsen 1867-, fabrikkarb., fra 11 d.
  * Gunda Margrete Koth, fra Eidanger. g. 92.
  Kom til Skien.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 37-39