Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

6. Klepp

av Kr. Lid

I Rødeboken kalles gården Klæippi, i 1661 Klæp. Navnet skal bety fjellkant. Gården blev i 1665 regnet for 2 huder, og besetningen var 1 hest, 3 kuer, 1 ungdyr og 3 sauer. I 1723 var besetningen 2 hester, 6 kuer og 6 sauer. Da avlet de ½ t. blandkorn, 7 t. havre og 12 lass høi. Til Klepp hørte en liten skog hvor der kunde hugges en del små last, sies det. Der var også en bekkekvern «til husfornødenhed».

I 1398 hørte en del av Klepp til Gjemsø kloster, men i de siste 3 hundre år har det vært selveiergård. Gården var udelt til slutten av 1700-årene. Siden har der bodd 2 familier der, ja en tid var der 3 familier, idet Ønna også var bebodd. Men de 2 famier som kom til, var leilendinger.

Som man av familietavlene ser, har den samme slekt bodd på Klepp like fra år 1600. De har gjerne vært velstående o.hatt et velfylt stabbur. Oftest var det døtrene som arvet gården, og mennene var inngiftet.

Familietavler

 1. Hans KIæp 1614- er den første jeg har funnet. Kona hans nevnes ikke, men derimot barna:
  a Tone 35, b Lauritz 54.
  Han hadde vel flere barn; det er jo 19 år mellem Tone og Lauritz. a til 2*.
 2. Joen 1652-07.
  * Tone Hansd. 1635-, fra 1 a.
  Barn: a Maren 73, b Karen 84-86.
  a til 3*.
 3. Christen Haraldseb 1676-1777, fra Bøle 4 a.
  * Maren Joensd. 1673-32, fra 2 a. g. 06.
  ** Birte Jonsd. 1704-53 . g. 33.
  *** Anne Hansd. g. 53.
  Barn: a Tone 071, b Else 09, c Jon 33.
  a til 4*.
  Anm. Christen Klepp blev altså 101 år gammel - den høieste alder jeg har funnet i hele distriktet. Uaktet han var 3 ganger gift, hadde han ikke flere barn enn 2 døtre og en sønn. Men han fikk et uekte barn mens første konen levet. For dette blev han av «sageforpagteren» innkalt for retten i 1720. Han bekjente at han «udi sit egteskab i løsagtighed hafde afled barn ved Inger Olsdatter». Dommen lød således: «Thi kiendis for ret: Christen Klep ifølge loven at strafves paa hans gaard og penger efter hans ytterste formue, og Inger Olsdatter for hendis forseelse at bøde 6 rdr.» Han var snar til å gifte sig igjen når en kone var død. Som man ser aiftet han sig 3die gang samme år 2nen kone var død, og da var han 77 år!
 4. Niels Gundersen 1706-64, fra Lid 7 b.
  * Tone Christensd. 1707-64, fra 3 a. g. 27.
  Barn: a Anne 27, b Live 29, c Maria 34, d Hans 38, e Gunder 47, f Karen 49.
  a til Høgset 11*, c til 5*, d til 6.
  Anm. Niels Gundersen Klepp og hustru blev begravet pa samme dag.
 5. Niels Knudsen 1728-71.
  * Maria Nielsd. 1734-68, fra 4 c g. 58.
  ** Anne Olsd., fra Smekkerød i Eidanger. g. 69.
  Barn: a Anna 59, b Knud 60, c Berthe 63, d Niels 65, e Oie 70, f Maren 71.
 6. Hans Nielsen1738-73, fra 4 d.
  * Anne Nielsd. 1736-78, fra Bekkevar 4 d. g. 65.
  Barn a Tone 66, b Niels 69-75, c Gunhild 71, d Hans 75-75.
  c til 7*.
  Anm. b og d blev begravet på samme dag.
 7. Jacob Nielsen 1773-58, fra Bekkevar 7 b.
  Gunnild Hansd. 1771-61, fra 6 c. g. 96.
  Barn: a Hans 97-07, b Anders 99, c Anne 02-03, d Anne 03-03, e Karen 05-06, f Karen 07, g Anne 11, h Maren 14.
  b til 9, f til Austad 10*, g til Bekkevar 14, h til Søli 28*.
 8. Asbjørn Eliasen 1781-60.
  * Ingeborg Mathisd. 1785-, fra Svinholt 7 h. g. 14.
  Barn: a Elias 16, b Thore 18-20, c Anders 21-23, d Anders 24-25, e Anders 25-89.
  a til 10.
 9. Anders Jacobsen 1799-, fra 7 b.
  * lngeborg Rasmusd. 1804-65, fra Søli 14 h. g. 28.
  ** Bertine Kristlane Jakobsen 1823-, fra Porsgrunn.
 10. Elias Asbjørnsen 1816-97, fra 8 a.
  * Gunnild Larsd. 1809-85, fra Altvet 10 i. g. 38.
  Barn: a Ingeborg 39, b Laurine 42-90, c Andreas 44, d Karen 47-50, e Maren 4 1, f Karen Maria 51-52.
  d og e er tvillinger. a til Borge 33*, e til Åltvet 16*.
 11. Herman Zakarias Christensen 1831-, fra Porsgr.
  * Bergitte Martine Isaksd. 1853-, fra Solum. g. 88.
  Barn: a Asta Maria 90, b Olaf 92, c Hilde Bertea 94.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 20-22