Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

5. Svinholt

av Kr. Lid

Navnet har beholdt den samme form ned gjennem tidene. I Rødeboken kalles gården riktignok Sviinholte. Navnet er naturligvis sammensatt av svin og holt. I 1398 eiedes gården av «Baldastadha kirkia». Altså var det den gang kirke på Ballestad. Senere kom Svinholt sammen med Hogset under Fossum jernverk. Ved midten av 1800-tallet blev det selveiergård. I 1665 blev gården regnet for 1 hud, og på gården hadde de 1 hest, 2 kuer, 1 Lingdyr og 5 sauer.

Familietavler

 1. Kield Svinholt betalte kopskatt i 1641.
  * Signe. Hun var blitt enke i 1664.
  Barn: a Oluff 35, b Niels 41, c Jacob 46.
  Rimeligvis har det vært noen døtre også. a til 2.
 2. Oluff Kieldsen 1635-90, fra 1 a.
  * ?
  Barn: a Hans 79.
  a til 4.
 3. Gunner 1669-03.
  * Anne.
  Barn: a Anne 96, b Magnild 97-03, c Hans 00, d Halvor 03.
 4. Hans Olsen 1679-53, fra 2 a.
  * Anne 1671-40.
  Barn: a Magnild 08, b Gunner 09-09.
  a til 5*.
  Anm. Det er stor sannsynlighet for at 3* og 4* er en og samme person. I så fall var hun først gift med Gunner og efter hans død i 1703 gifter hun sig med Hans Olsen, og de får første barn 5 år efter at hennes første mann var død. Vi får ikke vite hennes efternavn eller hvor hun var fra. Men det meddeles at Hans Olsens kone døde 1740, 69 år gammel; altså måtte hun da være født 1671.
 5. Halvor Magnesen.
  * Magnild Hansd. 1708-, fra 4 a.
  Barn: a Jacob 31, b Giertrud 36, c Berthe 41.
  Anm. Denne familie har visstnok flyttet fra Svinholt. Derfor har jeg ikke funnet når mannen og konen er døde.
 6. Hans Olsen.
  * Live Mathisd. 1727-69, fra Langerød 6 e. g. 49.
  Barn: a Karen 50-50, b Mathis 52, c Ingeborg. 54-54, d Anders 58, e Anne 60-61, f Lars 62-63, g Anne 64, h Maren 67-68, i Lars 69-69.
  b til 7, d til Søli 12.
 7. Mathis Hansen 1752-27, fra 6 b.
  * Tore Gundersd. 1749-19, fra Søli 10 e. g. 71.
  Barn: a Live 72, b Lars 74, c Ole 76-84, d Harald 77, e Gunder 80, f Engebret 82, g Margrete 84-84, h Ingeborg 85, i Hans 87, j Ole 89, k Margrete 92, 1 Anders 94.
  a til Søli 18*, b til Høgset 13, d til Åltvet 11, e til Ramsåsen 10, h til Klepp 8*, j til Ramsåsen 12, l til 8.
  Anm. Fra Mathis Hansen Svinholt og hustru stammer en sterk, driftig og vidt forgrenet slekt. De hadde som man ser mange barn, hvorav 6 blev bosatt på nabogårdene, nemlig Søli, Høgset, Åltvet, Klepp og 2 på Ramsåsen. Den yngste blev på Svinholt. Hvorvidt far til Mathis, 6 Hans Olsen var i slekt med den første Hans Olsen, ført under nr. 4, tør jeg Ikke uttale mig om, fordi arkivene gir så sparsomme oplysninger om dem.
 8. Anders Mathisen 1794-43, fra 7 l.
  * Gunnild Nielsd. 1798-53. g. 16.
  Barn: a Mathias 171, b Thore 21, c Live 23, d Niels 26, e Gunder 29, f Ingeborg Marie 32, g Anne Gurine 35.
  a til 9, d til 10.
 9. Mathias Andersen 1817-, fra 8 a.
  * Kirsten Eriksd.
  Barn: a Ellen Andrea 41-42, b Erik 43. b til Sanni 28.
  Kom til Slettene, Eidanger.
 10. Niels Andersen 1826-88, fra 8 d.
  * Anne Karine Nielsd. 1822-, fra Bekkevar 11 a. g. 48.
  Flyttet til Borge 34.
 11. Anders Jakobsen 1833-75, fra Oklungen.
  * Maren Olsd. 1831-98, fra Austad i Siljan. g. 66.
  Barn: a Hella Andrea 68.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 18-20